دسته‌بندی قوانین مربوط به کار

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون کار

قانون کار

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
65,000 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :نگاه بینه
300,000 تومان
قانون کار

قانون کار

مولف :مصطفی افشاری
ناشر :چتر دانش
15,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 تومان
قانون کار

قانون کار

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 تومان