دسته‌بندی قوانین مربوط به کار

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :سعید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
450,000 تومان
قانون کار

قانون کار

مولف :مصطفی افشاری
ناشر :چتر دانش
85,000 10%
76,500 تومان
کاملترین مجموعه محشی قانون کار

کاملترین مجموعه محشی قانون کار

مولف :محمد حسین کارخیران
ناشر :آریا داد
850,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات کار

مجموعه قوانین و مقررات کار

مولف :پژوهشکده حقوقی شهردانش
ناشر :شهر دانش
180,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

مجموعه قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیان آور

مولف :رضا زنده گل
ناشر :چتر دانش
125,000 10%
112,500 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مجموعه کامل قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
850,000 10%
765,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
200,000 10%
180,000 تومان
قانون کار

قانون کار

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
80,000 10%
72,000 تومان