دسته‌بندی قوانین مربوط به کار

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون کار

قانون کار

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
80,000 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :نگاه بینه
300,000 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :سعید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
300,000 تومان
قانون کار

قانون کار

مولف :مصطفی افشاری
ناشر :چتر دانش
85,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مجموعه کامل قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
450,000 8%
414,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 8%
92,000 تومان
قانون کار

قانون کار

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 8%
36,800 تومان