دسته‌بندی آیین نگارش حقوقی و جزایی (اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه، لوایح، قرارداد ...)

محبوب ترین
محبوب ترین
قوانین چک سفته برات

قوانین چک سفته برات

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
40,000 10%
36,000 تومان
کاغذین جامه

کاغذین جامه

مولف :حسن جعفری تبار
ناشر :نگاه معاصر
39,000 10%
35,100 تومان
راهنمای نگارش رای داوری

راهنمای نگارش رای داوری

مولف :فرهاد پیری
ناشر :جنگل
50,000 10%
45,000 تومان
راهنمای نگارش ثبتی (1) ثبت اسناد و املاک

راهنمای نگارش ثبتی (1) ثبت اسناد و املاک

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
130,000 10%
117,000 تومان
مبانی حقوقی دادخواست

مبانی حقوقی دادخواست

مولف :دکتر غلامرضا طیرانیان
ناشر :کانون نشر علوم
135,000 10%
121,500 تومان
راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع)

راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
249,999 10%
225,000 تومان
راهنمای نگارش حقوقی (روابط موجر و مستاجر)

راهنمای نگارش حقوقی (روابط موجر و مستاجر)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
120,000 10%
108,000 تومان
راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری)

راهنمای نگارش جزایی (دعاوی ویژه کلاهبرداری)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
160,000 10%
144,000 تومان
راهنمای نگارش حقوقی (دعاوی راجع به خانواده)

راهنمای نگارش حقوقی (دعاوی راجع به خانواده)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
240,000 10%
216,000 تومان
راهنمای نگارش احکام حقوقی (قواعد نگارش احکام)

راهنمای نگارش احکام حقوقی (قواعد نگارش احکام)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
170,000 10%
153,000 تومان
نمونه قراردادها

نمونه قراردادها

مولف :امیر هوشنگ ساسان نژاد
ناشر :فردوسی
250,000 10%
225,000 تومان
راهنمای نگارش حقوقی

راهنمای نگارش حقوقی

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :فردوسی
500,000 10%
450,000 تومان
آیین تنظیم قراردادها

آیین تنظیم قراردادها

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
65,000 10%
58,500 تومان
عالی نگارش حقوقی و کیفری (کاربردی)

عالی نگارش حقوقی و کیفری (کاربردی)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
340,000 10%
306,000 تومان
راهنمای تنظیم شکوائیه های کیفری

راهنمای تنظیم شکوائیه های کیفری

مولف :دکتر غلامرضا اخلاقی
ناشر :آداک
70,000 10%
63,000 تومان
روش شناسی تحقیق

روش شناسی تحقیق

مولف :دکتر امین جعفری
ناشر :قوه قضائیه
14,000 10%
12,600 تومان
آیین نگارش آراء قضائی

آیین نگارش آراء قضائی

مولف :دکتر محمد صالحی راد
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
85,000 10%
76,500 تومان
راهنمای جامع آیین نگارش حقوقی

راهنمای جامع آیین نگارش حقوقی

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
650,000 10%
585,000 تومان
راهنمای جامع آیین نگارش جزایی (1)

راهنمای جامع آیین نگارش جزایی (1)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
750,000 10%
675,000 تومان
راهنمای جامع آیین نگارش جزایی (2)

راهنمای جامع آیین نگارش جزایی (2)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
400,000 10%
360,000 تومان
راهنمای جامع آیین نگارش دیوانی

راهنمای جامع آیین نگارش دیوانی

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
400,000 10%
360,000 تومان
آیین نگارش حقوقی در نظام قضایی ایران

آیین نگارش حقوقی در نظام قضایی ایران

مولف :دکتر سید احمد باختر، مسعود رییسی
ناشر :خط سوم
480,000 10%
432,000 تومان
آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
50,000 10%
45,000 تومان
حقوق ثبت (نمونه اسناد)

حقوق ثبت (نمونه اسناد)

مولف :غلامرضا حجتی اشرفی
ناشر :گنج دانش
150,000 10%
135,000 تومان