دسته‌بندی آیین نگارش حقوقی و جزایی (اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه، لوایح، قرارداد ...)

محبوب ترین
محبوب ترین
مبانی حقوقی دادخواست

مبانی حقوقی دادخواست

مولف :دکتر غلامرضا طیرانیان
ناشر :کانون نشر علوم
220,000 تومان
راهنمای نگارش حقوقی

راهنمای نگارش حقوقی

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :فردوسی
750,000 تومان
آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
110,000 تومان
فنون مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی

فنون مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی

مولف :بهنام حبیبی درگاه
ناشر :کتاب آوا
90,000 تومان
نگارش حقوقی نمونه لوایح دفاعیه در امور کیفری

نگارش حقوقی نمونه لوایح دفاعیه در امور کیفری

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :کمالان
80,000 8%
73,600 تومان
نگارش حقوقی نمونه لوایح دفاعیه در امور حقوقی

نگارش حقوقی نمونه لوایح دفاعیه در امور حقوقی

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :کمالان
120,000 8%
110,400 تومان
آیین تنظیم قراردادها

آیین تنظیم قراردادها

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
50,000 تومان
عالی نگارش حقوقی و کیفری (کاربردی)

عالی نگارش حقوقی و کیفری (کاربردی)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
450,000 تومان
چگونه استدلال و همیشه پیروز شویم

چگونه استدلال و همیشه پیروز شویم

مولف :محمدجواد میرفخرایی
ناشر :میزان
110,000 تومان
نمونه قرارداد های کاربردی

نمونه قرارداد های کاربردی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
250,000 8%
230,000 تومان
اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری

اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :خرسندی
210,000 تومان
بایسته های لایحه نویسی

بایسته های لایحه نویسی

مولف :حسن کیا
ناشر :دادبخش
120,000 تومان
کاغذین جامه

کاغذین جامه

مولف :حسن جعفری تبار
ناشر :نگاه معاصر
39,000 تومان
راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع)

راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
450,000 تومان
انواع اظهارنامه

انواع اظهارنامه

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :خط سوم
87,000 تومان
راهنمای نگارش ثبتی (1) ثبت اسناد و املاک

راهنمای نگارش ثبتی (1) ثبت اسناد و املاک

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
270,000 تومان
اصول نامه نگاری حقوقی

اصول نامه نگاری حقوقی

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :مساوات
205,000 تومان
شیوه های عملی تحریر درخواست های قضایی و ثبتی

شیوه های عملی تحریر درخواست های قضایی و ثبتی

مولف :حسین زینالی
ناشر :چراغ دانش
161,000 تومان