دسته‌بندی آیین نگارش حقوقی و جزایی (اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه، لوایح، قرارداد ...)

محبوب ترین
محبوب ترین
راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع)

راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
370,000 تومان
راهنمای نگارش حقوقی

راهنمای نگارش حقوقی

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :فردوسی
750,000 تومان
قوانین چک سفته برات

قوانین چک سفته برات

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
40,000 تومان
آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
50,000 تومان
فنون مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی

فنون مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی

مولف :بهنام حبیبی درگاه
ناشر :کتاب آوا
55,000 تومان
آیین تنظیم قراردادها

آیین تنظیم قراردادها

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
65,000 تومان
عالی نگارش حقوقی و کیفری (کاربردی)

عالی نگارش حقوقی و کیفری (کاربردی)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
450,000 تومان
نمونه قرارداد های کاربردی

نمونه قرارداد های کاربردی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
200,000 تومان
چگونه دادخواست بنویسیم؟

چگونه دادخواست بنویسیم؟

مولف :حسین زینالی
ناشر :چراغ دانش
230,000 تومان
بایسته های لایحه نویسی

بایسته های لایحه نویسی

مولف :حسن کیا
ناشر :دادبخش
95,000 تومان
نمونه قراردادها

نمونه قراردادها

مولف :امیر هوشنگ ساسان نژاد
ناشر :فردوسی
250,000 تومان
کاغذین جامه

کاغذین جامه

مولف :حسن جعفری تبار
ناشر :نگاه معاصر
39,000 تومان
راهنمای نگارش ثبتی (1) ثبت اسناد و املاک

راهنمای نگارش ثبتی (1) ثبت اسناد و املاک

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
270,000 تومان
انواع اظهارنامه

انواع اظهارنامه

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :خط سوم
62,000 تومان
شیوه های عملی تحریر درخواست های قضایی و ثبتی

شیوه های عملی تحریر درخواست های قضایی و ثبتی

مولف :حسین زینالی
ناشر :چراغ دانش
161,000 تومان
مجموعه شکایات کیفری

مجموعه شکایات کیفری

مولف :احمد کوسه غراوی
ناشر :چراغ دانش
47,000 تومان
آموزش نگارش حقوقی دادخواست نویسی

آموزش نگارش حقوقی دادخواست نویسی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
20,000 تومان
راهنمای نگارش (کارشناسی)

راهنمای نگارش (کارشناسی)

مولف :جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
180,000 تومان
چگونه اظهار نامه بنویسیم؟

چگونه اظهار نامه بنویسیم؟

مولف :حسین زینالی
ناشر :چراغ دانش
140,000 تومان
قولنامه _ مبایعه نامه

قولنامه _ مبایعه نامه

مولف :نورالله حسینی خواه، سید اسماعیل محمودی
ناشر :خط سوم
75,000 تومان
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع شکوائیه

نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع شکوائیه

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :خط سوم
250,000 تومان
بایسته های قرارداد های داخلی (کاملا کاربردی)

بایسته های قرارداد های داخلی (کاملا کاربردی)

مولف :فرهود مریدی
ناشر :خط سوم
260,000 تومان
آیین نگارش حقوقی

آیین نگارش حقوقی

مولف :محمد رضا خسروی
ناشر :نگاه بینه
45,000 تومان