دسته‌بندی آیین نگارش حقوقی و جزایی (اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه، لوایح، قرارداد ...)

محبوب ترین
محبوب ترین
مبانی حقوقی دادخواست

مبانی حقوقی دادخواست

مولف :دکتر غلامرضا طیرانیان
ناشر :کانون نشر علوم
350,000 تومان
راهنمای نگارش حقوقی

راهنمای نگارش حقوقی

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :فردوسی
1,200,000 تومان
قوانین چک سفته برات

قوانین چک سفته برات

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
70,000 تومان
راهنمای جامع آیین نگارش حقوقی

راهنمای جامع آیین نگارش حقوقی

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
1,300,000 تومان
راهنمای جامع آیین نگارش جزایی (1)

راهنمای جامع آیین نگارش جزایی (1)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
1,300,000 تومان
آیین تنظیم قراردادها

آیین تنظیم قراردادها

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
250,000 تومان
عالی نگارش حقوقی و کیفری (کاربردی)

عالی نگارش حقوقی و کیفری (کاربردی)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
800,000 تومان
نگارش حقوقی نمونه لوایح دفاعیه در امور کیفری

نگارش حقوقی نمونه لوایح دفاعیه در امور کیفری

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :کمالان
120,000 10%
108,000 تومان
نگارش حقوقی نمونه لوایح دفاعیه در امور حقوقی

نگارش حقوقی نمونه لوایح دفاعیه در امور حقوقی

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :کمالان
200,000 10%
180,000 تومان
نمونه قرارداد های کاربردی

نمونه قرارداد های کاربردی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
300,000 10%
270,000 تومان
راهنمای نگارش حقوقی (عقود و تعهدات)

راهنمای نگارش حقوقی (عقود و تعهدات)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
350,000 تومان
نحوه عملی تنظیم قراداد ها

نحوه عملی تنظیم قراداد ها

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :بهنامی
300,000 تومان
مجموعه قرارداد های سفید

مجموعه قرارداد های سفید

مولف :عباس بشیری
ناشر :بهنامی
300,000 تومان
چگونه دادخواست بنویسیم؟

چگونه دادخواست بنویسیم؟

مولف :حسین زینالی
ناشر :چراغ دانش
293,000 تومان
اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری

اصول تنظیم قراردادهای پیمانکاری

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :خرسندی
240,000 تومان
حقوق قراردادها اصول و مهارت های قرارداد نویسی

حقوق قراردادها اصول و مهارت های قرارداد نویسی

مولف :فرهاد بیات
ناشر :کتاب طه
95,000 تومان
الفبای نگارش حقوقی

الفبای نگارش حقوقی

مولف :ریبوار منصور بیگ
ناشر :کتاب آوا
250,000 تومان
حقوق قراردادهای اداری

حقوق قراردادهای اداری

مولف :دکتر ولی رستمی
ناشر :دادگستر
200,000 تومان
بایسته های آئین نگارش قراردادها

بایسته های آئین نگارش قراردادها

مولف :بهرام بهرامی
ناشر :نگاه بینه
300,000 تومان
دادخواست و لوایح حقوقی و کیفری

دادخواست و لوایح حقوقی و کیفری

مولف :محسن خرسندی سرتشنیزی
ناشر :مشارق الانوار
180,000 تومان
بایسته های نگارش حقوقی و قضایی

بایسته های نگارش حقوقی و قضایی

مولف :حسین نوبخت
ناشر :آیدین
150,000 تومان
راهنمای نگارش دادخواست و شکوائیه

راهنمای نگارش دادخواست و شکوائیه

مولف :شقایق قنبریان
ناشر :نگاه بینه
190,000 تومان