دسته‌بندی آیین نگارش حقوقی و جزایی (اظهارنامه، دادخواست، شکوائیه، لوایح، قرارداد ...)

محبوب ترین
محبوب ترین
مبانی حقوقی دادخواست

مبانی حقوقی دادخواست

مولف :دکتر غلامرضا طیرانیان
ناشر :کانون نشر علوم
350,000 تومان
راهنمای نگارش حقوقی

راهنمای نگارش حقوقی

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :فردوسی
1,000,000 تومان
قوانین چک سفته برات

قوانین چک سفته برات

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
60,000 تومان
راهنمای جامع آیین نگارش حقوقی

راهنمای جامع آیین نگارش حقوقی

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
1,300,000 تومان
راهنمای جامع آیین نگارش جزایی (1)

راهنمای جامع آیین نگارش جزایی (1)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
1,100,000 تومان
آیین تنظیم قراردادها

آیین تنظیم قراردادها

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
200,000 تومان
عالی نگارش حقوقی و کیفری (کاربردی)

عالی نگارش حقوقی و کیفری (کاربردی)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
800,000 تومان
نگارش حقوقی نمونه لوایح دفاعیه در امور کیفری

نگارش حقوقی نمونه لوایح دفاعیه در امور کیفری

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :کمالان
100,000 10%
90,000 تومان
نگارش حقوقی نمونه لوایح دفاعیه در امور حقوقی

نگارش حقوقی نمونه لوایح دفاعیه در امور حقوقی

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :کمالان
170,000 10%
153,000 تومان
نمونه قرارداد های کاربردی

نمونه قرارداد های کاربردی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
300,000 10%
270,000 تومان
آموزش نگارش حقوقی شکوائیه نویسی

آموزش نگارش حقوقی شکوائیه نویسی

مولف :دکتر محمدجواد کبریتی کرمانی
ناشر :برازش
60,000 10%
54,000 تومان
راهنمای نگارش حقوقی (عقود و تعهدات)

راهنمای نگارش حقوقی (عقود و تعهدات)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
350,000 تومان
نحوه عملی تنظیم قراداد ها

نحوه عملی تنظیم قراداد ها

مولف :منصور اباذری فومشی
ناشر :بهنامی
300,000 تومان
چگونه دادخواست بنویسیم؟

چگونه دادخواست بنویسیم؟

مولف :حسین زینالی
ناشر :چراغ دانش
293,000 تومان
مجموعه قرارداد های سفید

مجموعه قرارداد های سفید

مولف :عباس بشیری
ناشر :بهنامی
300,000 تومان
مجموعه قرارداد های سبز

مجموعه قرارداد های سبز

مولف :محسن درخشنده، عباس بشیری
ناشر :بهنامی
280,000 تومان
حقوق قراردادها اصول و مهارت های قرارداد نویسی

حقوق قراردادها اصول و مهارت های قرارداد نویسی

مولف :فرهاد بیات
ناشر :کتاب طه
75,000 تومان
الفبای نگارش حقوقی

الفبای نگارش حقوقی

مولف :ریبوار منصور بیگ
ناشر :کتاب آوا
200,000 تومان
حقوق قراردادهای اداری

حقوق قراردادهای اداری

مولف :دکتر ولی رستمی
ناشر :دادگستر
200,000 تومان
بایسته های نگارش حقوقی و قضایی

بایسته های نگارش حقوقی و قضایی

مولف :حسین نوبخت
ناشر :آیدین
150,000 تومان
راهنمای نگارش دادخواست و شکوائیه

راهنمای نگارش دادخواست و شکوائیه

مولف :شقایق قنبریان
ناشر :نگاه بینه
100,000 تومان
آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
180,000 تومان