دسته‌بندی آراء، نظریات و رویه قضایی

محبوب ترین
محبوب ترین
آراء شورای عالی ثبت و شرح آن

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
220,000 تومان
رویه قضایی

رویه قضایی

مولف :سید جلال الدین مدنی
ناشر :پایدار
9,000 تومان
دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها

دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
246,000 تومان
جرایم  قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه ها

جرایم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
286,000 تومان
دعوای مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه ها

دعوای مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
80,000 تومان
دعاوی سرقفلی در رویه دادگاه ها

دعاوی سرقفلی در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
242,000 تومان
جرم سرقت در رویه دادگاه ها

جرم سرقت در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
248,000 تومان
جرم خیانت در امانت در رویه دادگاه ها

جرم خیانت در امانت در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
145,000 تومان
مسئولیت پیمانکار در رویه دادگاه ها

مسئولیت پیمانکار در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
147,000 تومان
توجیه و نقد رویه قضایی

توجیه و نقد رویه قضایی

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
50,000 تومان