دسته‌بندی آراء، نظریات و رویه قضایی

محبوب ترین
محبوب ترین
آراء شورای عالی ثبت و شرح آن

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
220,000 تومان
در تکاپوی عدالت

در تکاپوی عدالت

مولف :دکتر میرحسین عابدیان، مجتبی اسدزاده، علی فیروزمند
ناشر :میزان
20,000 تومان
تحلیل جرایم (با نگاهی به رویه قضایی)

تحلیل جرایم (با نگاهی به رویه قضایی)

مولف :حسین عرب میستانی
ناشر :حقوق یار
125,000 تومان
دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه ها

دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
165,000 تومان
دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
189,000 تومان
دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه

دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
199,000 تومان
دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها

دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
246,000 تومان
الزام به تمکین در رویه قضایی

الزام به تمکین در رویه قضایی

مولف :عاطفه ذبیحی بیدگلی
ناشر :قوه قضائیه
40,000 تومان
داوری(در امور مدنی)

داوری(در امور مدنی)

مولف :دکتر محمدرضا زندی
ناشر :جنگل
5,500 تومان
آرای وحدت رویه(دیوان عالی کشور)

آرای وحدت رویه(دیوان عالی کشور)

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :مساوات
150,000 تومان
جرایم  قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه ها

جرایم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
286,000 تومان