دسته‌بندی آراء، نظریات و رویه قضایی

محبوب ترین
محبوب ترین
آراء شورای عالی ثبت و شرح آن

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
550,000 تومان
رویه قضایی

رویه قضایی

مولف :سید جلال الدین مدنی
ناشر :پایدار
60,000 تومان
آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی)

آرای وحدت رویه حقوقی (کاربردی)

مولف :دکتر مهدی فلاح خاریکی
ناشر :دوراندیشان
112,000 تومان
در تکاپوی عدالت

در تکاپوی عدالت

مولف :دکتر میرحسین عابدیان، مجتبی اسدزاده، علی فیروزمند
ناشر :میزان
20,000 تومان
راهنمای نگارش حقوقی (عقود و تعهدات)

راهنمای نگارش حقوقی (عقود و تعهدات)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
230,000 تومان
تحلیل جرایم (با نگاهی به رویه قضایی)

تحلیل جرایم (با نگاهی به رویه قضایی)

مولف :حسین عرب میستانی
ناشر :حقوق یار
125,000 تومان
دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه ها

دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
165,000 تومان
دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
245,000 تومان
دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه

دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
255,000 تومان
دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها

دعوای خلع ید در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
310,000 تومان
الزام به تمکین در رویه قضایی

الزام به تمکین در رویه قضایی

مولف :عاطفه ذبیحی بیدگلی
ناشر :قوه قضائیه
40,000 تومان
داوری(در امور مدنی)

داوری(در امور مدنی)

مولف :دکتر محمدرضا زندی
ناشر :جنگل
5,500 تومان
فسخ بیع و استرداد مبیع

فسخ بیع و استرداد مبیع

مولف :دیوان عالی کشور
ناشر :قوه قضائیه
25,000 تومان