دسته‌بندی حقوق تجارت بین الملل

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق تجارت بین الملل (جلد اول)

حقوق تجارت بین الملل (جلد اول)

مولف :دکتر بهروز اخلاقی
ناشر :سمت
40,000 تومان
داوری تجاری بین المللی

داوری تجاری بین المللی

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
106,000 تومان
مسائل حقوق سرمایه گذاری بین المللی

مسائل حقوق سرمایه گذاری بین المللی

مولف :حسین پیران
ناشر :گنج دانش
70,000 تومان
حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :میزان
190,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
170,000 تومان
حقوق بین الملل اقتصادی

حقوق بین الملل اقتصادی

مولف :محمد حبیبی مجنده
ناشر :جنگل
90,000 تومان
حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

مولف :دکتر محمد جواد جاوید، دکتر عصمت شاهمرادی
ناشر :مخاطب
60,000 تومان
حقوق تجارت الکترونیکی

حقوق تجارت الکترونیکی

مولف :محمد علی نوری، رضا نخجوانی
ناشر :گنج دانش
40,000 تومان
داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی

داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی

مولف :دکتر احمد امیرمعزی
ناشر :دادگستر
50,000 تومان
حقوق حمل و نقل دریایی

حقوق حمل و نقل دریایی

مولف :دکتر ابراهیم تقی زاده
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
150,000 تومان
حقوق تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین الملل

مولف :دکتر پرویز انصاری معین
ناشر :میزان
28,000 تومان