دسته‌بندی حقوق ثبت

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق اختراعات

حقوق اختراعات

مولف :دکتر سید حسن میر حسینی
ناشر :میزان
33,000 تومان
فرهنگ ثبتی

فرهنگ ثبتی

مولف :نادر اسکافی
ناشر :دادگستر
170,000 تومان
حقوق ثبت ( ثبت املاک )

حقوق ثبت ( ثبت املاک )

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
220,000 تومان
حقوق ثبت املاک در ایران

حقوق ثبت املاک در ایران

مولف :دکتر داریوش بهرامی
ناشر :میزان
620,000 تومان
اجرای مفاد اسناد رسمی

اجرای مفاد اسناد رسمی

مولف :دکتر بهرام بهرامی
ناشر :نگاه بینه
80,000 تومان
حقوق ثبت اسناد

حقوق ثبت اسناد

مولف :محمود محبی
ناشر :خرسندی
120,000 تومان
حقوق ثبت

حقوق ثبت

مولف :محمدرضا صفرلو
ناشر :پژواک عدالت
368,000 تومان
حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد15)

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد15)

مولف :عباس بشیری
ناشر :جنگل
480,000 تومان
جرایم ثبتی

جرایم ثبتی

مولف :حمید جلالی، سعید جلالی
ناشر :دادگستر
280,000 تومان
حقوق املاک،اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی

حقوق املاک،اسناد و ثبت در نظم حقوقی کنونی

مولف :سعید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
400,000 تومان
قانون یار حقوق ثبت

قانون یار حقوق ثبت

مولف :محمد شعبانی، میثم عبدالهی
ناشر :چتر دانش
375,000 تومان
ثبت املاک در ایران

ثبت املاک در ایران

مولف :دکتر علی حقیقت
ناشر :گنج دانش
32,000 تومان
حقوق ثبت اسناد در ایران

حقوق ثبت اسناد در ایران

مولف :دکتر علی حقیقت
ناشر :گنج دانش
140,000 تومان
خطرات معامله اراضی و املاک با اسناد عادی

خطرات معامله اراضی و املاک با اسناد عادی

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
200,000 تومان
حقوق ثبت

حقوق ثبت

مولف :دکتر سید محمد هادی اسلامی
ناشر :جنگل
30,000 تومان
حقوق ثبت کاربردی

حقوق ثبت کاربردی

مولف :علیرضا میرزایی
ناشر :بهنامی
350,000 تومان
حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد 14)

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد 14)

مولف :عباس بشیری، حسن قربانی، مجید واحدی
ناشر :جنگل
550,000 تومان
اخلاق حرفه ای ثبت اسناد و املاک

اخلاق حرفه ای ثبت اسناد و املاک

مولف :دکتر سعید نظری توکلی
ناشر :کتاب طه
95,000 تومان