دسته‌بندی حقوق مالکیت فکری (مالکیت معنوی)

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی

مولف :دکتر مصطفی السان
ناشر :شهر دانش
130,000 تومان
حمایت های حقوقی از پدیدآورندگان نرم افزار

حمایت های حقوقی از پدیدآورندگان نرم افزار

مولف :دکتر ستار زرکلام
ناشر :سمت
14,000 تومان
اصول حقوق مالکیت فکری

اصول حقوق مالکیت فکری

مولف :دکتر مریم شیخی
ناشر :میزان
32,000 تومان
حقوق رسانه

حقوق رسانه

مولف :دکتر باقر انصاری
ناشر :سمت
125,000 تومان
حقوق مالکیت معنوی (جلد اول)

حقوق مالکیت معنوی (جلد اول)

مولف :دکتر اسدالله امامی
ناشر :میزان
100,000 تومان
مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

مولف :دکتر سید حسن میر حسینی
ناشر :میزان
130,000 تومان
مالکیت فکری در رویه قضایی ایران(جلد اول)

مالکیت فکری در رویه قضایی ایران(جلد اول)

مولف :محمد حسن امی
ناشر :میزان
410,000 تومان
حقوق مالکیت فکری : قانون،قرارداد،قضا

حقوق مالکیت فکری : قانون،قرارداد،قضا

مولف :جمعی از نویسندگان
ناشر :قوه قضائیه
136,000 تومان
قرارداد عدم رقابت

قرارداد عدم رقابت

مولف :ابراهیم رهبری
ناشر :سمت
15,000 تومان
بایسته های حقوق مالکیت فکری

بایسته های حقوق مالکیت فکری

مولف :رحیم پیلوار
ناشر :سهامی انتشار
90,000 تومان