دسته‌بندی حقوق مالکیت فکری (مالکیت معنوی)

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق فضای مجازی

حقوق فضای مجازی

مولف :دکتر مصطفی السان
ناشر :شهر دانش
180,000 تومان
حمایت های حقوقی از پدیدآورندگان نرم افزار

حمایت های حقوقی از پدیدآورندگان نرم افزار

مولف :دکتر ستار زرکلام
ناشر :سمت
14,000 تومان
حقوق رسانه

حقوق رسانه

مولف :دکتر باقر انصاری
ناشر :سمت
125,000 تومان
اصول حقوق مالکیت فکری

اصول حقوق مالکیت فکری

مولف :دکتر مریم شیخی
ناشر :میزان
32,000 تومان
مالکیت فکری در رویه قضایی ایران(جلد اول)

مالکیت فکری در رویه قضایی ایران(جلد اول)

مولف :محمد حسن امی
ناشر :میزان
410,000 تومان
حقوق ارتباطات جمعی

حقوق ارتباطات جمعی

مولف :دکتر باقر انصاری
ناشر :سمت
254,000 تومان
حقوق مالکیت معنوی (جلد اول)

حقوق مالکیت معنوی (جلد اول)

مولف :دکتر اسدالله امامی
ناشر :میزان
100,000 تومان
مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی

مولف :دکتر سید حسن میر حسینی
ناشر :میزان
130,000 تومان
قرارداد عدم رقابت

قرارداد عدم رقابت

مولف :ابراهیم رهبری
ناشر :سمت
15,000 تومان
کلیات حقوق مالکیت فکری

کلیات حقوق مالکیت فکری

مولف :علیرضا رحیمی قدیم
ناشر :جنگل
120,000 تومان
محشای مجموعه قوانین مالکیت فکری و معنوی

محشای مجموعه قوانین مالکیت فکری و معنوی

مولف :مینا شهرآئینی
ناشر :اشکان
849,000 تومان