دسته‌بندی وکالت (فن دفاع، رفتار حرفه‌ای ...)

محبوب ترین
محبوب ترین
گامی به سوی عدالت (جلد سوم)

گامی به سوی عدالت (جلد سوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
170,000 10%
153,000 تومان
هنر وکیل

هنر وکیل

مولف :امیرحسین نجف پور ثانی
ناشر :کمالان
130,000 10%
117,000 تومان
اخلاق مجازات

اخلاق مجازات

مولف :علی اصغر محمد زاده، هیولفولت
ناشر :کتاب طه
60,000 10%
54,000 تومان
تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری

تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری

مولف :دکتر مجتبی باری
ناشر :کتاب آوا
90,000 10%
81,000 تومان
مهارت های فن دفاع

مهارت های فن دفاع

مولف :دکترامیر عباس بزرگمهر
ناشر :میزان
50,000 10%
45,000 تومان
چگونه استدلال و همیشه پیروز شویم

چگونه استدلال و همیشه پیروز شویم

مولف :محمدجواد میرفخرایی
ناشر :میزان
110,000 10%
99,000 تومان
تعهدات وکیل و موکل

تعهدات وکیل و موکل

مولف :دکتر محمد علی حجازی
ناشر :میزان
5,000 10%
4,500 تومان
نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری

نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری

مولف :دکتر مجتبی باری
ناشر :کتاب آوا
180,000 10%
162,000 تومان
نظارت انتظامی بر رفتار قضات دادگستری

نظارت انتظامی بر رفتار قضات دادگستری

مولف :دکتر مجتبی باری، مجتبی باری
ناشر :کتاب آوا
220,000 10%
198,000 تومان
راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع)

راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
249,999 10%
225,000 تومان
بیانات و مقالات دکتر طیرانیان

بیانات و مقالات دکتر طیرانیان

مولف :دکتر غلامرضا طیرانیان
ناشر :کانون نشر علوم
120,000 10%
108,000 تومان
رفتار حرفه ای وکلای دادگستری (کانون وکلای کانادا)

رفتار حرفه ای وکلای دادگستری (کانون وکلای کانادا)

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
15,000 10%
13,500 تومان
مسائل منطق حقوق و منطق موازنه

مسائل منطق حقوق و منطق موازنه

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
95,000 10%
85,500 تومان
وکلای جوان باید بدانند (جلد پنجم)

وکلای جوان باید بدانند (جلد پنجم)

مولف :ابراهیم اسماعیلی هریسی
ناشر :دادگستر
100,000 10%
90,000 تومان
هنر دفاع در دادگاه ها

هنر دفاع در دادگاه ها

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
65,000 10%
58,500 تومان
فنون مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی

فنون مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی

مولف :بهنام حبیبی درگاه
ناشر :کتاب آوا
55,000 10%
49,500 تومان
آداب و شگردهای وکالت در دادگستری

آداب و شگردهای وکالت در دادگستری

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
40,000 10%
36,000 تومان
آسیب شناسی وکالت دعاوی

آسیب شناسی وکالت دعاوی

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
45,000 10%
40,500 تومان
کاملترین مجموعه محشی تخصصی وکالت

کاملترین مجموعه محشی تخصصی وکالت

مولف :محمد حسین کارخیران
ناشر :آریا داد
450,000 10%
405,000 تومان
فن وکالت

فن وکالت

مولف :دکتر علی اکبر ریاضی، محمد حسین زاهدین لباف
ناشر :شهر دانش
120,000 10%
108,000 تومان
دفاع و استدلال شفاهی در دادگاه

دفاع و استدلال شفاهی در دادگاه

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
45,000 10%
40,500 تومان
وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای

وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
35,000 10%
31,500 تومان