دسته‌بندی وکالت (فن دفاع، رفتار حرفه‌ای ...)

محبوب ترین
محبوب ترین
اسرار دفاع

اسرار دفاع

مولف :ابوالقاسم تفضلی، ژرژ کوهندی
ناشر :گنج دانش
60,000 تومان
هنر دفاع در دادگاه ها

هنر دفاع در دادگاه ها

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
120,000 تومان
فنون مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی

فنون مذاکره و مهارت های قرارداد نویسی

مولف :بهنام حبیبی درگاه
ناشر :کتاب آوا
90,000 تومان
آداب و شگردهای وکالت در دادگستری

آداب و شگردهای وکالت در دادگستری

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
60,000 تومان
فن وکالت

فن وکالت

مولف :دکتر علی اکبر ریاضی، محمد حسین زاهدین لباف
ناشر :شهر دانش
300,000 تومان
گامی به سوی عدالت (جلد سوم)

گامی به سوی عدالت (جلد سوم)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
170,000 تومان
مهارت های فن دفاع

مهارت های فن دفاع

مولف :دکترامیر عباس بزرگمهر
ناشر :میزان
50,000 تومان
چگونه استدلال و همیشه پیروز شویم

چگونه استدلال و همیشه پیروز شویم

مولف :محمدجواد میرفخرایی
ناشر :میزان
110,000 تومان
مصادیق رفتار خلاف شان وکالت

مصادیق رفتار خلاف شان وکالت

مولف :عبدالله سمامی، مرتضی شیخ الاسلامی
ناشر :خرسندی
60,000 تومان
مهارت وکالت

مهارت وکالت

مولف :امیر صادقی زاده
ناشر :دادبخش
40,000 تومان
هزار اختیار، وظیفه و نمایندگی دادستان

هزار اختیار، وظیفه و نمایندگی دادستان

مولف :دکتر حسین ذبحی
ناشر :قوه قضائیه
200,000 تومان
وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای

وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
40,000 تومان
راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع)

راهنمای نگارش لوایح (فن دفاع)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
450,000 تومان
هنر وکیل

هنر وکیل

مولف :امیرحسین نجف پور ثانی
ناشر :کمالان
170,000 8%
156,400 تومان
آثار وکالت (رسمی_دادگستری) در رویه دادگاه ها

آثار وکالت (رسمی_دادگستری) در رویه دادگاه ها

مولف :مهدی زینالی
ناشر :چراغ دانش
89,000 تومان
وکالت دادگستری در پنجاه سخن

وکالت دادگستری در پنجاه سخن

مولف :دکتر غلامرضا طیرانیان
ناشر :کانون نشر علوم
45,000 تومان
تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری

تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری

مولف :دکتر مجتبی باری
ناشر :کتاب آوا
55,000 تومان
طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد

طرح و دفاع از دعوای تنفیذ قرارداد

مولف :مهدی قاسمی
ناشر :چراغ دانش
187,000 تومان
شیوه های عملی طرح و دفاع از 40 دعوای حقوقی

شیوه های عملی طرح و دفاع از 40 دعوای حقوقی

مولف :حسین زینالی
ناشر :چراغ دانش
492,000 تومان
راهنمای نگارش لوایح 2 (فن دفاع)

راهنمای نگارش لوایح 2 (فن دفاع)

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
280,000 تومان
تعهدات وکیل و موکل

تعهدات وکیل و موکل

مولف :دکتر محمد علی حجازی
ناشر :میزان
5,000 تومان
نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری

نظارت انتظامی کانون وکلای دادگستری

مولف :دکتر مجتبی باری
ناشر :کتاب آوا
400,000 تومان
دفاع و استدلال شفاهی در دادگاه

دفاع و استدلال شفاهی در دادگاه

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
45,000 تومان