دسته‌بندی حقوق جزای عمومی

محبوب ترین
محبوب ترین
مختصر حقوق جزای عمومی

مختصر حقوق جزای عمومی

مولف :دکتر بابک فرهی
ناشر :کولاد
180,000 تومان
حقوق جزای اختصاصی در 4 گام

حقوق جزای اختصاصی در 4 گام

مولف :یحیی پیری، دکتر امید ملاکریمی
ناشر :توازن
210,000 تومان
حقوق جزای عمومی در 4گام

حقوق جزای عمومی در 4گام

مولف :دکتر امید ملاکریمی، یحیی پیری
ناشر :توازن
165,000 تومان
شرح نموداری-آزمونی جزای عمومی

شرح نموداری-آزمونی جزای عمومی

مولف :مجید حسین وند، سعیده درویشی
ناشر :جنگل
110,000 تومان
گنجینه آزمونی قانون مجازات اسلامی

گنجینه آزمونی قانون مجازات اسلامی

مولف :دنیا اشراقی فرد، محمد فرامرزی
ناشر :کولاد
300,000 تومان
حقوق جزای عمومی (دو جلدی)

حقوق جزای عمومی (دو جلدی)

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :مساوات
230,000 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزا(عمومی)

مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق جزا(عمومی)

مولف :دکتر بهداد کامفر
ناشر :پژوهش
295,000 تومان
تسلط نامه قانون مجازات اسلامی

تسلط نامه قانون مجازات اسلامی

مولف :مجید قاضی زاده
ناشر :سرو طلایی
585,000 تومان
ساده ساز نوین حقوق جزای عمومی

ساده ساز نوین حقوق جزای عمومی

مولف :حمیدرضا کلانتری
ناشر :میزان
100,000 تومان
شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی

مولف :احمد غفوری
ناشر :آریا داد
475,000 تومان
دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی

دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی

مولف :دکتر بهداد کامفر
ناشر :پژوهش
450,000 تومان
شرح تمثیلی قانون مجازات اسلامی

شرح تمثیلی قانون مجازات اسلامی

مولف :محمد سلیمانی، محمد شورورزی
ناشر :مکتوب آخر
110,000 تومان
تمرکز طراح حقوق جزای اختصاصی

تمرکز طراح حقوق جزای اختصاصی

مولف :حمید قهرمانی
ناشر :اندیشه ارشد
320,000 تومان
جامع نکات حقوق جزا

جامع نکات حقوق جزا

مولف :دکتر شادی عظیم زاده، بهناز دولت زاد
ناشر :دوراندیشان
148,000 تومان
حقوق جزای عمومی ایران

حقوق جزای عمومی ایران

مولف :دکتر ایرج گلدوزیان
ناشر :دانشگاه تهران
290,000 تومان
شرح جامع حقوق جزای عمومی

شرح جامع حقوق جزای عمومی

مولف :دکتر بهزاد ستاری
ناشر :اندیشه ارشد
250,000 تومان
مختصر حقوق جزای عمومی

مختصر حقوق جزای عمومی

مولف :دکتر عباس منصور آبادی
ناشر :میزان
290,000 تومان
مختصر و نافع در حقوق جزای عمومی

مختصر و نافع در حقوق جزای عمومی

مولف :دکتر سید رضا احسان پور
ناشر :جنگل
50,000 تومان
کمک حافظه حقوق جزای عمومی

کمک حافظه حقوق جزای عمومی

مولف :دکتر شادی عظیم زاده
ناشر :دوراندیشان
299,000 تومان