دسته‌بندی آیین دادرسی

محبوب ترین
محبوب ترین
آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

مولف :دکتر جواد طهماسبی
ناشر :میزان
35,000 10%
31,500 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری

مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر حسین ناظریان
ناشر :مهرپویان
145,000 10%
130,500 تومان
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

مولف :دکتر محمد آشوری
ناشر :سمت
105,000 10%
94,500 تومان
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

مولف :علی عباس حیاتی
ناشر :میزان
120,000 10%
108,000 تومان
شرح جامع قانون آیین دادرسی مدنی

شرح جامع قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :مرتضی دیندار
ناشر :اندیشه ارشد
70,000 10%
63,000 تومان
آیین دادرسی مدنی   دوره بنیادین جلد دوم

آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین جلد دوم

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
69,000 10%
62,100 تومان
آیین دادرسی مدنی (جلد اول بخش اول)

آیین دادرسی مدنی (جلد اول بخش اول)

مولف :دکتر فریدون نهرینی
ناشر :گنج دانش
200,000 10%
180,000 تومان
آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر هادی رستمی
ناشر :میزان
33,000 10%
29,700 تومان
آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

مولف :دکتر علی خالقی
ناشر :شهر دانش
65,000 10%
58,500 تومان
آیین دادرسی مدنی (جلد اول)

آیین دادرسی مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر مصطفی السان، دکتر گودرز افتخار جهرمی
ناشر :میزان
45,000 10%
40,500 تومان
آیین دادرسی مدنی   دوره بنیادین جلد سوم

آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین جلد سوم

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
54,000 10%
48,600 تومان
مختصر آیین دادرسی مدنی

مختصر آیین دادرسی مدنی

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
90,000 10%
81,000 تومان
آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین (جلد اول)

آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین (جلد اول)

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
57,000 10%
51,300 تومان
آیین دادرسی مدنی (کتاب سوم)

آیین دادرسی مدنی (کتاب سوم)

مولف :دکتر قدرت الله واحدی
ناشر :میزان
4,300 10%
3,870 تومان
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

مولف :دکتر جواد طهماسبی
ناشر :میزان
35,000 10%
31,500 تومان
آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته (جلد سوم)

آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته (جلد سوم)

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
149,000 10%
134,100 تومان
آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (دو جلدی) شومیز

آموزش جامع آیین دادرسی مدنی (دو جلدی) شومیز

مولف :دکتر محمد مهدی توکلی
ناشر :مکتوب آخر
200,000 10%
180,000 تومان
آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)

مولف :بهروز جوانمرد
ناشر :جنگل
100,000 10%
90,000 تومان
آیین دادرسی کیفری (جلداول)

آیین دادرسی کیفری (جلداول)

مولف :دکتر علی خالقی
ناشر :شهر دانش
75,000 10%
67,500 تومان
نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر علی خالقی
ناشر :شهر دانش
130,000 10%
117,000 تومان
آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی

مولف :غلامرضا موحدیان
ناشر :فکرسازان
98,000 10%
88,200 تومان
بایسته های آیین دادرسی مدنی

بایسته های آیین دادرسی مدنی

مولف :دکتر قدرت الله واحدی
ناشر :میزان
32,000 10%
28,800 تومان
آیین دادرسی مدنی (کتاب اول)

آیین دادرسی مدنی (کتاب اول)

مولف :دکتر قدرت الله واحدی
ناشر :میزان
17,000 10%
15,300 تومان
آیین دادرسی مدنی (کتاب دوم)

آیین دادرسی مدنی (کتاب دوم)

مولف :دکتر قدرت الله واحدی
ناشر :میزان
40,000 10%
36,000 تومان
آیین دادرسی مدنی (1)

آیین دادرسی مدنی (1)

مولف :دکتر علی عباس حیاتی
ناشر :میزان
10,000 10%
9,000 تومان
آیین دادرسی مدنی (2)

آیین دادرسی مدنی (2)

مولف :دکتر علی عباس حیاتی
ناشر :میزان
12,000 10%
10,800 تومان
آیین دادرسی مدنی (3)

آیین دادرسی مدنی (3)

مولف :دکتر علی عباس حیاتی
ناشر :میزان
12,000 10%
10,800 تومان
آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

آیین دادرسی کیفری (جلد اول)

مولف :بهروز جوانمرد
ناشر :جنگل
180,000 10%
162,000 تومان
اندیشه های حقوقی 4

اندیشه های حقوقی 4

مولف :دکتر محمد جعفر حبیب زاده
ناشر :نگاه بینه
32,000 تومان
آیین دادرسی کیفری دانشگاهی

آیین دادرسی کیفری دانشگاهی

مولف :دکتر مجتبی باری
ناشر :کتاب آوا
70,000 10%
63,000 تومان
حیله در دادرسی مدنی

حیله در دادرسی مدنی

مولف :دکتر حسین دهقانی
ناشر :فکرسازان
80,000 10%
72,000 تومان