دسته‌بندی اداری و صنفی

محبوب ترین
محبوب ترین
پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

مولف :فرامرز گودرزی، مهرزاد کیانی
ناشر :سمت
106,000 تومان
قضا و مزاح

قضا و مزاح

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
50,000 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :نگاه بینه
300,000 تومان
حقوق کار(دفتر یکم)

حقوق کار(دفتر یکم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :فکرسازان
95,000 تومان
حقوق بانکی (سه جلدی)

حقوق بانکی (سه جلدی)

مولف :دکتر امین جعفری
ناشر :سهامی انتشار
750,000 تومان
حقوق بیمه

حقوق بیمه

مولف :دکتر ایرج بابایی
ناشر :سمت
98,000 تومان
حقوق مردم در شهرداری ها

حقوق مردم در شهرداری ها

مولف :جلیل پورسلیم بناب
ناشر :فردوسی
250,000 تومان
اراضی زراعی و باغ ها

اراضی زراعی و باغ ها

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
115,000 تومان
حقوق بانکی (جلد اول)

حقوق بانکی (جلد اول)

مولف :ناصر زنگباری
ناشر :جنگل
85,000 تومان
کمیسیون های شهرداری

کمیسیون های شهرداری

مولف :علیرضا میرزایی
ناشر :بهنامی
85,000 تومان
کمیسیون ماده 12 زمین شهری در رویه دادگاه ها

کمیسیون ماده 12 زمین شهری در رویه دادگاه ها

مولف :توحید زینالی
ناشر :چراغ دانش
161,000 تومان
مجموعه قرارداد های سبز

مجموعه قرارداد های سبز

مولف :محسن درخشنده، عباس بشیری
ناشر :بهنامی
175,000 تومان
حقوق بانکی کاربردی (جلد چهارم)

حقوق بانکی کاربردی (جلد چهارم)

مولف :دکتر علیرضا توفیق
ناشر :اشکان
230,000 تومان
حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد دوم)

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد دوم)

مولف :عباس بشیری، علی بهادریان
ناشر :جنگل
180,000 تومان