دسته‌بندی اداری و صنفی

محبوب ترین
محبوب ترین
حقوق کار (علمی و کاربردی)

حقوق کار (علمی و کاربردی)

مولف :غلامرضا موحدیان
ناشر :فکرسازان
110,000 تومان
پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق

مولف :فرامرز گودرزی، مهرزاد کیانی
ناشر :سمت
106,000 تومان
قضا و مزاح

قضا و مزاح

مولف :بهمن کشاورز
ناشر :کشاورز
50,000 تومان
جرائم شغلی کارکنان دولت

جرائم شغلی کارکنان دولت

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
150,000 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :نگاه بینه
300,000 تومان
حقوق کار(دفتر یکم)

حقوق کار(دفتر یکم)

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :فکرسازان
165,000 تومان
مراجع شبه قضایی

مراجع شبه قضایی

مولف :رضا فنازاد
ناشر :خرسندی
140,000 تومان
حقوق کار (جلد اول)

حقوق کار (جلد اول)

مولف :دکتر سید عزت الله عراقی
ناشر :سمت
122,000 تومان
حقوق بیمه

حقوق بیمه

مولف :دکتر ایرج بابایی
ناشر :سمت
98,000 تومان
حقوق مردم در شهرداری ها

حقوق مردم در شهرداری ها

مولف :جلیل پورسلیم بناب
ناشر :فردوسی
250,000 تومان
بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

بیمه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل

مولف :دکتر جلیل مالکی
ناشر :خرسندی
75,000 تومان
حقوق بانکی کاربردی (جلد چهارم)

حقوق بانکی کاربردی (جلد چهارم)

مولف :دکتر علیرضا توفیق
ناشر :اشکان
230,000 تومان
حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد دوم)

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد دوم)

مولف :عباس بشیری، علی بهادریان
ناشر :جنگل
180,000 تومان