دسته‌بندی قوانین بین‌المللی و سایر کشورها

محبوب ترین
محبوب ترین
منشور سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

مولف :دپارتمان حقوق انتشارات کتاب آوا
ناشر :کتاب آوا
120,000 تومان
قانون مدنی فرانسه

قانون مدنی فرانسه

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
90,000 تومان
منشور سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
180,000 10%
162,000 تومان
بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه

بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه

مولف :محمود روح الامینی
ناشر :میزان
13,000 تومان
سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز

سرآغازی بر حقوق کیفری انگلستان و ویلز

مولف :دکتر امیر اعتمادی
ناشر :میزان
22,000 تومان
حقوق جزای انگلستان

حقوق جزای انگلستان

مولف :دکتر طاهر حبیب زاده
ناشر :خرسندی
280,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

مولف :دکتر عباس تدین
ناشر :خرسندی
390,000 تومان
قوانین کیفری ترکیه

قوانین کیفری ترکیه

مولف :علیرضا شکر بیگی، معین مرادی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
120,000 تومان
قانون مدنی چین

قانون مدنی چین

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :شهر دانش
130,000 تومان
شرح قانون مدنی فرانسه

شرح قانون مدنی فرانسه

مولف :سیامک پاکباز
ناشر :میزان
730,000 تومان
قانون مدنی ژاپن

قانون مدنی ژاپن

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
25,000 تومان
قانون دریایی

قانون دریایی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
60,000 10%
54,000 تومان
منشور اخلاق قضایی منتخب ایالات متحده

منشور اخلاق قضایی منتخب ایالات متحده

مولف :شعله شکوری فرد
ناشر :قوه قضائیه
38,000 تومان
la constitution de monaco

la constitution de monaco

مولف :collecter et compiler، mohammad sajjad lotfi
ناشر :چتر دانش
10,000 10%
9,000 تومان
دستور الملکه المغربیه

دستور الملکه المغربیه

مولف :سجا العبودی
ناشر :چتر دانش
20,000 10%
18,000 تومان