دسته‌بندی قوانین بین‌المللی و سایر کشورها

محبوب ترین
محبوب ترین
منشور سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
70,000 10%
63,000 تومان
منشور سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

مولف :دپارتمان حقوق انتشارات کتاب آوا
ناشر :کتاب آوا
25,000 10%
22,500 تومان
قانون مدنی فرانسه

قانون مدنی فرانسه

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
25,000 10%
22,500 تومان
قانون مدنی آلمان

قانون مدنی آلمان

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
18,000 10%
16,200 تومان
قانون مدنی مصر

قانون مدنی مصر

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
24,000 10%
21,600 تومان
قانون مدنی ژاپن

قانون مدنی ژاپن

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
25,000 10%
22,500 تومان
قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط

قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
29,000 10%
26,100 تومان
قانون دریایی

قانون دریایی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 10%
27,000 تومان
بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه

بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه

مولف :محمود روح الامینی
ناشر :گنج دانش
13,000 10%
11,700 تومان