دسته‌بندی قوانین بین‌المللی و سایر کشورها

محبوب ترین
محبوب ترین
منشور سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

مولف :دپارتمان حقوق انتشارات کتاب آوا
ناشر :کتاب آوا
65,000 تومان
قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط

قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
55,000 تومان
منشور سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
130,000 8%
119,600 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

مولف :دکتر عباس تدین
ناشر :خرسندی
250,000 تومان
قانون مدنی آلمان

قانون مدنی آلمان

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
18,000 تومان
قانون مدنی ژاپن

قانون مدنی ژاپن

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
25,000 تومان
قانون دریایی

قانون دریایی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 8%
36,800 تومان
بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه

بایسته های حقوق کیفری عمومی فرانسه

مولف :محمود روح الامینی
ناشر :میزان
13,000 تومان
حقوق جزای انگلستان

حقوق جزای انگلستان

مولف :دکتر طاهر حبیب زاده
ناشر :خرسندی
150,000 تومان
منشور اخلاق قضایی منتخب ایالات متحده

منشور اخلاق قضایی منتخب ایالات متحده

مولف :شعله شکوری فرد
ناشر :قوه قضائیه
38,000 تومان