دسته‌بندی قوانین بین‌المللی و سایر کشورها

محبوب ترین
محبوب ترین
منشور سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

مولف :دپارتمان حقوق انتشارات کتاب آوا
ناشر :کتاب آوا
65,000 تومان
قانون مدنی فرانسه

قانون مدنی فرانسه

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
25,000 تومان
منشور سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
70,000 تومان
حقوق جزای انگلستان

حقوق جزای انگلستان

مولف :دکتر طاهر حبیب زاده
ناشر :خرسندی
150,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

مولف :دکتر عباس تدین
ناشر :خرسندی
260,000 تومان
قانون دریایی

قانون دریایی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 تومان
قانون مدنی آلمان

قانون مدنی آلمان

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
18,000 تومان
قانون مدنی مصر

قانون مدنی مصر

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
24,000 تومان
قانون مدنی ژاپن

قانون مدنی ژاپن

مولف :محمد علی نوری
ناشر :گنج دانش
25,000 تومان