دسته‌بندی حقوق جزا

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون یار حقوق جزای عمومی

قانون یار حقوق جزای عمومی

مولف :میثم مختارزاده
ناشر :چتر دانش
440,000 تومان
حقوق جزای اختصاصی در 4 گام

حقوق جزای اختصاصی در 4 گام

مولف :یحیی پیری، دکتر امید ملاکریمی
ناشر :توازن
210,000 تومان
حقوق جزای عمومی در 4گام

حقوق جزای عمومی در 4گام

مولف :دکتر امید ملاکریمی، یحیی پیری
ناشر :توازن
179,000 تومان
شرح نموداری-آزمونی جزای عمومی

شرح نموداری-آزمونی جزای عمومی

مولف :مجید حسین وند، سعیده درویشی
ناشر :جنگل
110,000 تومان
تسلط نامه قانون مجازات اسلامی

تسلط نامه قانون مجازات اسلامی

مولف :مجید قاضی زاده
ناشر :سرو طلایی
585,000 تومان
محشای قانون مجازات اسلامی

محشای قانون مجازات اسلامی

مولف :بهزاد عزتی لطف، دکتر جلال طالبی
ناشر :قوه قضائیه
350,000 تومان
آموزش جامع حقوق جزا

آموزش جامع حقوق جزا

مولف :زهرا داستان
ناشر :مکتوب آخر
450,000 تومان
ساده ساز نوین حقوق جزای عمومی

ساده ساز نوین حقوق جزای عمومی

مولف :حمیدرضا کلانتری
ناشر :میزان
100,000 تومان
آسان خوان قانون مجازات اسلامی

آسان خوان قانون مجازات اسلامی

مولف :دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی
ناشر :طرح نوین اندیشه
400,000 15%
340,000 تومان
حقوق جزای عمومی

حقوق جزای عمومی

مولف :اسماعیل ساولانی
ناشر :مشاهیر دادآفرین
350,000 تومان
شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی

مولف :احمد غفوری
ناشر :آریا داد
475,000 تومان
دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی

دوره پیشرفته حقوق جزا عمومی و اختصاصی

مولف :دکتر بهداد کامفر
ناشر :پژوهش
565,000 تومان
جامع نکات حقوق جزا

جامع نکات حقوق جزا

مولف :دکتر شادی عظیم زاده، بهناز دولت زاد
ناشر :دوراندیشان
148,000 تومان
شرح تمثیلی قانون مجازات اسلامی

شرح تمثیلی قانون مجازات اسلامی

مولف :محمد سلیمانی، محمد شورورزی
ناشر :مکتوب آخر
110,000 تومان