دسته‌بندی حقوق تجارت

محبوب ترین
محبوب ترین
آسان خوان قانون تجارت

آسان خوان قانون تجارت

مولف :مهدی احمدزاده
ناشر :نوین اندیشه
60,000 10%
54,000 تومان
نوین قانون تجارت

نوین قانون تجارت

مولف :دکتر فرید کمیجانی
ناشر :نوین اندیشه
115,000 10%
103,500 تومان
تست حقوق تجارت

تست حقوق تجارت

مولف :دکتر فرید کمیجانی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
115,000 10%
103,500 تومان
آزمون یار قانون تجارت

آزمون یار قانون تجارت

مولف :بابک زارعی
ناشر :اندیشه ارشد
225,000 10%
202,500 تومان
1000 نکته کلیدی حقوق تجارت

1000 نکته کلیدی حقوق تجارت

مولف :غلامحسین ارشدی
ناشر :چتر دانش
40,000 10%
36,000 تومان
نکته ها در حقوق تجارت

نکته ها در حقوق تجارت

مولف :آرش هاشمی
ناشر :چتر دانش
75,000 10%
67,500 تومان
محشای قانون صدور چک

محشای قانون صدور چک

مولف :دکتر احسان مظفری
ناشر :قوه قضائیه
42,000 10%
37,800 تومان
نظم در حقوق تجارت

نظم در حقوق تجارت

مولف :مهدی رزاقی آرانی
ناشر :حقوق یار
50,000 10%
45,000 تومان
وکیل یار حقوق تجارت (دو جلدی)

وکیل یار حقوق تجارت (دو جلدی)

مولف :عبدالله رضا زاده پاشا، هادی شهبازی
ناشر :کمک آزمون
370,000 10%
333,000 تومان
قانون یار حقوق تجارت

قانون یار حقوق تجارت

مولف :وحید امینی
ناشر :چتر دانش
195,000 10%
175,500 تومان
مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت

مجموعه سوالات طبقه بندی شده حقوق تجارت

مولف :نیلوفر حسینی
ناشر :مشاهیر دادآفرین
180,000 10%
162,000 تومان
حقوق تجارت 4 : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

حقوق تجارت 4 : ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته

مولف :دکتر ربیعا اسکینی
ناشر :سمت
43,000 10%
38,700 تومان
نکته نویس قانون تجارت

نکته نویس قانون تجارت

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
75,000 10%
67,500 تومان
قانون تجارت دست نویس

قانون تجارت دست نویس

مولف :شقایق چمن خواه
ناشر :کمک آزمون
50,000 10%
45,000 تومان
درسنامه جامع حقوق تجارت

درسنامه جامع حقوق تجارت

مولف :دکتر جواد معتمدی
ناشر :اندیشه ارشد
150,000 10%
135,000 تومان
ساده ساز حقوق تجارت

ساده ساز حقوق تجارت

مولف :دکتر فرشید فرحناکیان
ناشر :میزان
310,000 10%
279,000 تومان
نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت

نکات طلایی و نموداری حقوق تجارت

مولف :زهرا معصومی
ناشر :اندیشه ارشد
100,000 10%
90,000 تومان
حقوق تجارت به روش ساده (تاجر و شرکتهای تجاری)

حقوق تجارت به روش ساده (تاجر و شرکتهای تجاری)

مولف :رضا رشیدی نسب
ناشر :مشاهیر دادآفرین
105,000 10%
94,500 تومان
حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی

حقوق تجارت در پرتو نظام حقوقی کنونی

مولف :امین حقیقت، علیرضا سوری
ناشر :چتر دانش
140,000 10%
126,000 تومان
قانون تجارت در جامه نمودار

قانون تجارت در جامه نمودار

مولف :فاطمه صعیدی
ناشر :مکتوب آخر
70,000 10%
63,000 تومان
نکات طلایی قانون یار تجارت

نکات طلایی قانون یار تجارت

مولف :دکتر بهنام اسدی
ناشر :قانون یار
70,000 10%
63,000 تومان
شرح پیشرفته قانون تجارت

شرح پیشرفته قانون تجارت

مولف :امید گرامی طیبی
ناشر :اندیشه ارشد
110,000 10%
99,000 تومان