دسته‌بندی ثبتی

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون ثبت دست نویس

قانون ثبت دست نویس

مولف :امیرعلی جلیلی
ناشر :کمک آزمون
218,000 تومان
قوانین و مقررات ثبتی

قوانین و مقررات ثبتی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
190,000 تومان
آراء شورای عالی ثبت و شرح آن

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
550,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک

مجموعه قوانین و مقررات ثبت اسناد و املاک

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 10%
90,000 تومان
حقوق ثبت اسناد

حقوق ثبت اسناد

مولف :محمود محبی
ناشر :خرسندی
120,000 تومان
آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی

آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی

مولف :رئوف سیاری
ناشر :جنگل
390,000 تومان
راهنمای نگارش ثبتی (1) ثبت اسناد و املاک

راهنمای نگارش ثبتی (1) ثبت اسناد و املاک

مولف :دکتر جعفر اخترنیا
ناشر :کتاب آوا
320,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی

مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
900,000 10%
810,000 تومان
قانون دفاتر اسناد رسمی

قانون دفاتر اسناد رسمی

مولف :سید احمد سجادی، ندا سادات سجادی
ناشر :زرنوشت
198,000 تومان
قانون ثبت اسناد و املاک کشور

قانون ثبت اسناد و املاک کشور

مولف :سید احمد سجادی، ندا سادات سجادی
ناشر :زرنوشت
180,000 تومان
مجموعه محشای قوانین و مقررات دفاتر اسناد رسمی

مجموعه محشای قوانین و مقررات دفاتر اسناد رسمی

مولف :محمود محبی
ناشر :خرسندی
150,000 تومان
جمع بندی نموداری قانون ثبت

جمع بندی نموداری قانون ثبت

مولف :سحر جلالی
ناشر :پژوهش
135,000 تومان