دسته‌بندی اداری

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون کار

قانون کار

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
90,000 5%
85,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
50,000 5%
47,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
80,000 5%
76,000 تومان
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
7,000 5%
6,650 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی وآب

مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی وآب

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
800,000 5%
760,000 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :سعید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
340,000 5%
323,000 تومان
قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی آن

قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی آن

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 5%
95,000 تومان
قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

مولف :بابک عبدالهی
ناشر :حقوق یار
75,000 5%
71,250 تومان
قانون مالیات را قورت بده

قانون مالیات را قورت بده

مولف :محمد جواد عظیمی فرد
ناشر :جنگل
190,000 5%
180,500 تومان
کمیسیون تشخیص باغات

کمیسیون تشخیص باغات

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
40,000 5%
38,000 تومان
کمیسیون های شهرداری

کمیسیون های شهرداری

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
150,000 5%
142,500 تومان
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

مولف :نرگس دوستیان
ناشر :توازن
30,000 5%
28,500 تومان
مجموعه مالیات ها

مجموعه مالیات ها

مولف :فتاح فتاحی وانانی، نفیسه فصیحی
ناشر :پژواک عدالت
70,000 5%
66,500 تومان
مروری جامع بر مجموعه قوانین مالیاتی

مروری جامع بر مجموعه قوانین مالیاتی

مولف :محمدرضا رجبی، امید یاهو
ناشر :اندیشه ارشد
110,000 5%
104,500 تومان
قانون بودجه سال 1401 کل کشور

قانون بودجه سال 1401 کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
60,000 5%
57,000 تومان
مجموعه منقح قوانین مالیاتی

مجموعه منقح قوانین مالیاتی

مولف :فتاح فتاحی وانانی، نفیسه فصیحی
ناشر :پژواک عدالت
250,000 5%
237,500 تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :دادستان
40,000 5%
38,000 تومان
حقوق بیمه

حقوق بیمه

مولف :عارفه مدنی کرمانی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
130,000 5%
123,500 تومان
نظام حقوقی تملک املاک

نظام حقوقی تملک املاک

مولف :حسن رضا انتظار یزدی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
155,000 5%
147,250 تومان
مجموع قوانین کاربردی منابع طبیعی

مجموع قوانین کاربردی منابع طبیعی

مولف :علی نیک پور
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
105,000 5%
99,750 تومان