دسته‌بندی اداری

محبوب ترین
محبوب ترین
قوانین و مقررات بیمه

قوانین و مقررات بیمه

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
130,000 10%
117,000 تومان
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مولف :دکتر عبدالله شمس
ناشر :دراک
5,000 10%
4,500 تومان
محشای قانون شهرداری

محشای قانون شهرداری

مولف :غلامحسین عبدالهی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
155,000 10%
139,500 تومان
مجموعه قوانین مالیاتی از تئوری تا اجرا

مجموعه قوانین مالیاتی از تئوری تا اجرا

مولف :حمیدرضا رحیمی
ناشر :کتاب آیلار
80,000 10%
72,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
300,000 10%
270,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری

مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
45,000 10%
40,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی

مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
80,000 10%
72,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 10%
27,000 تومان
قانون بودجه سال 1399 کل کشور

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
20,000 تومان
قانون برگزاری مناقصات

قانون برگزاری مناقصات

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 10%
27,000 تومان
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
5,000 10%
4,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 10%
36,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
50,000 10%
45,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات معادن

مجموعه قوانین و مقررات معادن

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
25,000 10%
22,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات تغییر کاربری اراضی

مجموعه قوانین و مقررات تغییر کاربری اراضی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
15,000 10%
13,500 تومان
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
7,000 10%
6,300 تومان
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری

مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
25,000 10%
22,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
50,000 10%
45,000 تومان
قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی آن

قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی آن

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
75,000 10%
67,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مجموعه قوانین و مقررات محاسبات عمومی کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 10%
36,000 تومان
قانون کار

قانون کار

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 10%
36,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

مجموعه قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
25,000 10%
22,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی

مجموعه قوانین و مقررات مالی محاسباتی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
150,000 10%
135,000 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر احمد رفیعی
ناشر :نگاه بینه
300,000 10%
270,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی وآب

مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی وآب

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
250,000 10%
225,000 تومان