دسته‌بندی اداری

محبوب ترین
محبوب ترین
قوانین و مقررات استخدامی

قوانین و مقررات استخدامی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
130,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مجموعه قوانین و مقررات تامین اجتماعی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
70,000 10%
63,000 تومان
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
5,000 10%
4,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مجموعه قوانین و مقررات بیمه

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 10%
90,000 تومان
قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی آن

قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه های اجرایی آن

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
130,000 10%
117,000 تومان
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
30,000 10%
27,000 تومان
مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی وآب

مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی وآب

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
800,000 10%
720,000 تومان
قانون کار در نظم حقوقی کنونی

قانون کار در نظم حقوقی کنونی

مولف :سعید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
450,000 تومان
کمیسیون تشخیص باغات

کمیسیون تشخیص باغات

مولف :امید محمدی
ناشر :جنگل
40,000 تومان
حقوق منابع طبیعی

حقوق منابع طبیعی

مولف :علی حجتی، عادل عباسی
ناشر :فکرسازان
250,000 تومان
قوانین و مقررات بیمه

قوانین و مقررات بیمه

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
250,000 تومان