دسته‌بندی کیفری - جزایی

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :اسماعیل ساولانی
ناشر :مشاهیر دادآفرین
65,000 10%
58,500 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی

مولف :سحر صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
240,000 10%
216,000 تومان
قوانین خاص جزایی دست نویس

قوانین خاص جزایی دست نویس

مولف :میثم ابراهیمی
ناشر :کمک آزمون
48,000 10%
43,200 تومان
کاملترین مجموعه محشی آیین دادرسی کیفری (2 جلدی)

کاملترین مجموعه محشی آیین دادرسی کیفری (2 جلدی)

مولف :محمد حسین کارخیران
ناشر :آریا داد
600,000 10%
540,000 تومان
قانون مجازات اسلامی نموداری

قانون مجازات اسلامی نموداری

مولف :رضا بولاغی
ناشر :چتر دانش
110,000 10%
99,000 تومان
هندبوک قوانین خاص حقوقی و کیفری

هندبوک قوانین خاص حقوقی و کیفری

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :کتاب آوا
160,000 10%
144,000 تومان
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

مولف :دکتر حسین گرامی، دکتر مجتبی فرهمند
ناشر :گنج دانش
95,000 10%
85,500 تومان
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
80,000 10%
72,000 تومان
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مولف :غزل محمدی
ناشر :خط سوم
52,800 10%
47,520 تومان
مجموعه قوانین خاص (کیفری)

مجموعه قوانین خاص (کیفری)

مولف :دکتر شادی عظیم زاده
ناشر :دوراندیشان
198,000 10%
178,200 تومان
نکته نویس قانون مجازات اسلامی

نکته نویس قانون مجازات اسلامی

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
75,000 10%
67,500 تومان
آیین دادرسی کیفری

آیین دادرسی کیفری

مولف :احمد رضا عابدی
ناشر :قوه قضائیه
150,000 10%
135,000 تومان
قوانین خاص نموداری حقوقی و کیفری

قوانین خاص نموداری حقوقی و کیفری

مولف :محمد فرامرزی
ناشر :اندیشه ارشد
180,000 10%
162,000 تومان
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

مولف :جهانگیر منصور، دکتر محمد حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
85,000 10%
76,500 تومان
نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر علی خالقی
ناشر :شهر دانش
130,000 10%
117,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری دست نویس

قانون آیین دادرسی کیفری دست نویس

مولف :امین بخشی زاده اهری
ناشر :کمک آزمون
62,000 10%
55,800 تومان
آسان خوان قانون مجازات اسلامی

آسان خوان قانون مجازات اسلامی

مولف :دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی
ناشر :نوین اندیشه
165,000 10%
148,500 تومان
قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی

مولف :اسماعیل ساولانی
ناشر :مشاهیر دادآفرین
95,000 10%
85,500 تومان
شرح قانون مجازات اسلامی دیات (دوجلدی)

شرح قانون مجازات اسلامی دیات (دوجلدی)

مولف :دکتر محمد مصدق
ناشر :جنگل
125,000 10%
112,500 تومان