دسته‌بندی کیفری - جزایی

محبوب ترین
محبوب ترین
قانون مجازات اسلامی نموداری

قانون مجازات اسلامی نموداری

مولف :رضا بولاغی
ناشر :چتر دانش
195,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری نموداری

قانون آیین دادرسی کیفری نموداری

مولف :رضا بولاغی، حبیب الله جمادی
ناشر :چتر دانش
155,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :اسماعیل ساولانی
ناشر :مشاهیر دادآفرین
170,000 تومان
قوانین خاص کیفری

قوانین خاص کیفری

مولف :اسماعیل ساولانی
ناشر :مشاهیر دادآفرین
230,000 تومان
مجموعه قوانین خاص (کیفری)

مجموعه قوانین خاص (کیفری)

مولف :دکتر شادی عظیم زاده
ناشر :دوراندیشان
395,000 تومان
قوانین آیین دادرسی کیفری

قوانین آیین دادرسی کیفری

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
140,000 تومان
محشای قانون آیین دادرسی کیفری

محشای قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :دکتر نور محمد صبری
ناشر :فردوسی
350,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی

مولف :سحر صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
350,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :منصور قرایی
ناشر :کتاب آوا
160,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات خاص کیفری

مجموعه قوانین و مقررات خاص کیفری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
200,000 تومان
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
90,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح

مجموعه قوانین و مقررات نیروهای مسلح

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
350,000 تومان
منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری

منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :دادستان
540,000 تومان
هندبوک کاربردی قوانین و مقررات کیفری

هندبوک کاربردی قوانین و مقررات کیفری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
350,000 تومان
500 نکته طلایی قوانین خاص کیفری

500 نکته طلایی قوانین خاص کیفری

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
60,000 تومان