دسته‌بندی حقوقی

محبوب ترین
محبوب ترین
آسان خوان قانون تجارت

آسان خوان قانون تجارت

مولف :مهدی احمدزاده
ناشر :طرح نوین اندیشه
100,000 تومان
قانون امور حسبی دست نویس

قانون امور حسبی دست نویس

مولف :رئوف سیاری
ناشر :کمک آزمون
110,000 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
60,000 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی در جامه نمودار

قانون آیین دادرسی مدنی در جامه نمودار

مولف :بهزاد رئیسی نافچی
ناشر :مکتوب آخر
100,000 تومان
اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی

اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر علی عباس حیاتی
ناشر :میزان
140,000 تومان
نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی

نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
90,000 8%
82,800 تومان
قانون مدنی در جامه نمودار

قانون مدنی در جامه نمودار

مولف :بهزاد رئیسی نافچی
ناشر :مکتوب آخر
75,000 تومان
نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری

نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
105,000 8%
96,600 تومان
قانون مدنی

قانون مدنی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
70,000 تومان
قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

مولف :پژوهشگاه قوه قضاییه
ناشر :قوه قضائیه
25,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات بورس و بازار اوراق بهادر

مجموعه قوانین و مقررات بورس و بازار اوراق بهادر

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
10,000 8%
9,200 تومان
قانون مدنی

قانون مدنی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
85,000 8%
78,200 تومان
قانون روابط موجر و مستاجر قانون تملک آپارتمان ها

قانون روابط موجر و مستاجر قانون تملک آپارتمان ها

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
60,000 8%
55,200 تومان
منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری

منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :دادستان
240,000 تومان
قانون شورای حل اختلاف

قانون شورای حل اختلاف

مولف :دپارتمان حقوق انتشارات کتاب آوا
ناشر :کتاب آوا
20,000 تومان
مجموعه قوانین محشای من قانون آیین دادرسی مدنی

مجموعه قوانین محشای من قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :یحیی پیری، سید رضا موسوی
ناشر :توازن
125,000 8%
115,000 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :سید رضا موسوی، علی اصغر احمدی
ناشر :توازن
125,000 8%
115,000 تومان
قوانین خاص حقوق تجارت در جامه نمودار

قوانین خاص حقوق تجارت در جامه نمودار

مولف :بهزاد رئیسی نافچی
ناشر :مکتوب آخر
50,000 تومان
قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :برازش
40,000 تومان
قانون صدور چک(محشای کاربردی،قانون اصلاح)

قانون صدور چک(محشای کاربردی،قانون اصلاح)

مولف :سید بهروز رضوی
ناشر :دادبخش
38,000 تومان
نکته نویس قانون تجارت

نکته نویس قانون تجارت

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
135,000 8%
124,200 تومان