دسته‌بندی حقوقی

محبوب ترین
محبوب ترین
آسان خوان قانون تجارت

آسان خوان قانون تجارت

مولف :مهدی احمدزاده
ناشر :نوین اندیشه
60,000 10%
54,000 تومان
قوانین چک سفته برات

قوانین چک سفته برات

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
40,000 10%
36,000 تومان
نوین قانون تجارت

نوین قانون تجارت

مولف :دکتر فرید کمیجانی
ناشر :نوین اندیشه
115,000 10%
103,500 تومان
قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

مولف :پژوهشگاه قوه قضاییه
ناشر :قوه قضائیه
25,000 10%
22,500 تومان
میکرونکات قوانین خاص حقوقی

میکرونکات قوانین خاص حقوقی

مولف :مریم معرفت ایزدی
ناشر :کمک آزمون
25,000 10%
22,500 تومان
قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
115,000 10%
103,500 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :سید رضا موسوی، علی اصغر احمدی
ناشر :توازن
79,000 10%
71,100 تومان
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

مولف :علی عباس حیاتی
ناشر :میزان
120,000 10%
108,000 تومان
قانون مدنی به زبان عامه

قانون مدنی به زبان عامه

مولف :دکتر سید علی اکبر تقویان
ناشر :کتاب آوا
200,000 10%
180,000 تومان
شرح جامع قانون آیین دادرسی مدنی

شرح جامع قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :مرتضی دیندار
ناشر :اندیشه ارشد
70,000 10%
63,000 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

مولف :سید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
180,000 10%
162,000 تومان
قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی

قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی

مولف :محمد مجتبی رودیجانی
ناشر :کتاب آوا
200,000 10%
180,000 تومان
محشای قانون صدور چک

محشای قانون صدور چک

مولف :دکتر احسان مظفری
ناشر :قوه قضائیه
42,000 10%
37,800 تومان
محشای قانون آیین دادرسی مدنی

محشای قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :سید مصطفی مومنی
ناشر :کتاب آوا
150,000 10%
135,000 تومان
قانون اساسی و قانون مدنی

قانون اساسی و قانون مدنی

مولف :جهانگیر منصور، دکتر محمد حسین زارعی
ناشر :دوران
60,000 10%
54,000 تومان
قوانین و مقررات داوری و میانجیگری

قوانین و مقررات داوری و میانجیگری

مولف :موسسه داوری صدای عدالت باختر
ناشر :خط سوم
35,000 10%
31,500 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی دست نویس

قانون آیین دادرسی مدنی دست نویس

مولف :راحیل ایگانی
ناشر :کمک آزمون
109,000 10%
98,100 تومان
مجموعه قوانین خاص (حقوقی)

مجموعه قوانین خاص (حقوقی)

مولف :دکتر شادی عظیم زاده، گلاویژ شیخ الاسلامی
ناشر :دوراندیشان
198,000 10%
178,200 تومان
هندبوک قوانین خاص حقوقی و کیفری

هندبوک قوانین خاص حقوقی و کیفری

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :کتاب آوا
160,000 10%
144,000 تومان
قانون تجارت دست نویس

قانون تجارت دست نویس

مولف :شقایق چمن خواه
ناشر :کمک آزمون
50,000 10%
45,000 تومان
خانواده در نظم حقوقی کنونی

خانواده در نظم حقوقی کنونی

مولف :امید یزدی
ناشر :کتاب آوا
250,000 10%
225,000 تومان
نوین قانون مدنی

نوین قانون مدنی

مولف :دکتر پیمان عبدغیور
ناشر :نوین اندیشه
115,000 10%
103,500 تومان
شرح ماندنی بر قانون مدنی

شرح ماندنی بر قانون مدنی

مولف :دکتر صفر بیگ زاده
ناشر :کلک صبا
217,000 10%
195,300 تومان
نکته نویس قانون تجارت

نکته نویس قانون تجارت

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
75,000 10%
67,500 تومان
شرح قانون مدنی

شرح قانون مدنی

مولف :سید علی حائری (شاه باغ)
ناشر :گنج دانش
220,000 10%
198,000 تومان
قانون تجارت (سیمی)

قانون تجارت (سیمی)

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
70,000 10%
63,000 تومان