دسته‌بندی حقوقی

محبوب ترین
محبوب ترین
آسان خوان قانون تجارت

آسان خوان قانون تجارت

مولف :مهدی احمدزاده
ناشر :طرح نوین اندیشه
150,000 تومان
قانون امور حسبی دست نویس

قانون امور حسبی دست نویس

مولف :رئوف سیاری
ناشر :کمک آزمون
188,000 تومان
شرح قانون مدنی در رویه حقوق کنونی

شرح قانون مدنی در رویه حقوق کنونی

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :کتاب آوا
200,000 تومان
قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
55,000 تومان
قانون مدنی با اعراب گذاری

قانون مدنی با اعراب گذاری

مولف :سید علی بنی صدر
ناشر :چتر دانش
105,000 10%
94,500 تومان
قانون مدنی در جامه نمودار

قانون مدنی در جامه نمودار

مولف :بهزاد رئیسی نافچی
ناشر :مکتوب آخر
90,000 تومان
نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی

نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
145,000 تومان
نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری

نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
150,000 تومان
نکته نویس قانون مدنی

نکته نویس قانون مدنی

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
145,000 تومان
قانون مدنی

قانون مدنی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
80,000 تومان
قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

مولف :پژوهشگاه قوه قضاییه
ناشر :قوه قضائیه
60,000 تومان
قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
60,000 10%
54,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات آپارتمان نشینی

مجموعه قوانین و مقررات آپارتمان نشینی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
50,000 10%
45,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات بورس و بازار اوراق بهادر

مجموعه قوانین و مقررات بورس و بازار اوراق بهادر

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
60,000 10%
54,000 تومان
هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی

هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
400,000 10%
360,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات نفقه

مجموعه قوانین و مقررات نفقه

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 10%
36,000 تومان
قانون مدنی

قانون مدنی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
85,000 10%
76,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات وصیت وارث

مجموعه قوانین و مقررات وصیت وارث

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 10%
36,000 تومان
قانون روابط موجر و مستاجر قانون تملک آپارتمان ها

قانون روابط موجر و مستاجر قانون تملک آپارتمان ها

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 10%
90,000 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی (سیمی)

قانون آیین دادرسی مدنی (سیمی)

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 10%
90,000 تومان
منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری

منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :دادستان
540,000 تومان
قانون شورای حل اختلاف

قانون شورای حل اختلاف

مولف :دپارتمان حقوق انتشارات کتاب آوا
ناشر :کتاب آوا
40,000 تومان