دسته‌بندی حقوقی

محبوب ترین
محبوب ترین
آسان خوان قانون آیین دادرسی مدنی

آسان خوان قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :ابراهیم فصیحی مقدم
ناشر :طرح نوین اندیشه
285,000 5%
270,750 تومان
آسان خوان قانون تجارت

آسان خوان قانون تجارت

مولف :مهدی احمدزاده
ناشر :طرح نوین اندیشه
180,000 5%
171,000 تومان
قانون امور حسبی دست نویس

قانون امور حسبی دست نویس

مولف :رئوف سیاری
ناشر :کمک آزمون
188,000 5%
178,600 تومان
شرح قانون مدنی در رویه حقوق کنونی

شرح قانون مدنی در رویه حقوق کنونی

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :کتاب آوا
200,000 5%
190,000 تومان
قانون روابط موجر و مستاجر

قانون روابط موجر و مستاجر

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
70,000 5%
66,500 تومان
قوانین چک سفته برات

قوانین چک سفته برات

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
70,000 5%
66,500 تومان
قانون صدور چک

قانون صدور چک

مولف :گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش
ناشر :چتر دانش
30,000 5%
28,500 تومان
قانون مدنی با اعراب گذاری

قانون مدنی با اعراب گذاری

مولف :سید علی بنی صدر
ناشر :چتر دانش
105,000 5%
99,750 تومان
قانون مدنی (جیبی)

قانون مدنی (جیبی)

مولف :مریم عامری، فاطمه منتصر اسدی
ناشر :معاونت حقوقی ریاست جمهوری
50,000 5%
47,500 تومان
قانون مدنی در جامه نمودار

قانون مدنی در جامه نمودار

مولف :بهزاد رئیسی نافچی
ناشر :مکتوب آخر
90,000 5%
85,500 تومان
اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی

اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی

مولف :دکتر علی عباس حیاتی
ناشر :میزان
330,000 5%
313,500 تومان
نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی

نکته نویس قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
145,000 5%
137,750 تومان
نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری

نکته نویس قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
150,000 5%
142,500 تومان
نکته نویس قانون مدنی

نکته نویس قانون مدنی

مولف :احمد غفوری
ناشر :اندیشه ارشد
145,000 5%
137,750 تومان
قانون مدنی

قانون مدنی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
90,000 5%
85,500 تومان
قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
150,000 5%
142,500 تومان
قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

مولف :پژوهشگاه قوه قضاییه
ناشر :قوه قضائیه
60,000 5%
57,000 تومان
قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
60,000 5%
57,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات آپارتمان نشینی

مجموعه قوانین و مقررات آپارتمان نشینی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
20,000 5%
19,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات بورس و بازار اوراق بهادر

مجموعه قوانین و مقررات بورس و بازار اوراق بهادر

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
60,000 5%
57,000 تومان
هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی

هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
400,000 5%
380,000 تومان
مجموعه قوانین و مقررات نفقه

مجموعه قوانین و مقررات نفقه

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 5%
38,000 تومان
قانون مدنی

قانون مدنی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
150,000 5%
142,500 تومان
مجموعه قوانین و مقررات وصیت وارث

مجموعه قوانین و مقررات وصیت وارث

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
40,000 5%
38,000 تومان
قانون روابط موجر و مستاجر قانون تملک آپارتمان ها

قانون روابط موجر و مستاجر قانون تملک آپارتمان ها

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 5%
95,000 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی (سیمی)

قانون آیین دادرسی مدنی (سیمی)

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 5%
95,000 تومان
منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری

منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری

مولف :علی رسولی زکریا
ناشر :دادستان
540,000 5%
513,000 تومان
مجموعه قوانین نکته نگار قانون تجارت

مجموعه قوانین نکته نگار قانون تجارت

مولف :امین صمدی، سید رضا موسوی
ناشر :توازن
220,000 5%
209,000 تومان
مجموعه قوانین محشای من قانون آیین دادرسی مدنی

مجموعه قوانین محشای من قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :یحیی پیری، سید رضا موسوی
ناشر :توازن
240,000 5%
228,000 تومان