دسته‌بندی قوانین و مقررات

محبوب ترین
محبوب ترین
آسان خوان قانون تجارت

آسان خوان قانون تجارت

مولف :مهدی احمدزاده
ناشر :نوین اندیشه
60,000 10%
54,000 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

مولف :اسماعیل ساولانی
ناشر :مشاهیر دادآفرین
65,000 10%
58,500 تومان
قوانین چک سفته برات

قوانین چک سفته برات

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
40,000 10%
36,000 تومان
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مولف :جهانگیر منصور
ناشر :دیدار-دوران
22,000 10%
19,800 تومان
قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی

مولف :سحر صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
240,000 10%
216,000 تومان
نوین قانون تجارت

نوین قانون تجارت

مولف :دکتر فرید کمیجانی
ناشر :نوین اندیشه
115,000 10%
103,500 تومان
میکرونکات قوانین خاص حقوقی

میکرونکات قوانین خاص حقوقی

مولف :مریم معرفت ایزدی
ناشر :کمک آزمون
25,000 10%
22,500 تومان
قانون امور حسبی

قانون امور حسبی

مولف :پژوهشگاه قوه قضاییه
ناشر :قوه قضائیه
25,000 10%
22,500 تومان
منشور سازمان ملل متحد

منشور سازمان ملل متحد

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
70,000 10%
63,000 تومان
قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی

مولف :جهانگیر منصور، حسین زارعی
ناشر :دیدار-دوران
115,000 10%
103,500 تومان
قوانین خاص جزایی دست نویس

قوانین خاص جزایی دست نویس

مولف :میثم ابراهیمی
ناشر :کمک آزمون
48,000 10%
43,200 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :سید رضا موسوی، علی اصغر احمدی
ناشر :توازن
79,000 10%
71,100 تومان
آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

مولف :علی عباس حیاتی
ناشر :میزان
120,000 10%
108,000 تومان
قانون مدنی به زبان عامه

قانون مدنی به زبان عامه

مولف :دکتر سید علی اکبر تقویان
ناشر :کتاب آوا
200,000 10%
180,000 تومان
شرح جامع قانون آیین دادرسی مدنی

شرح جامع قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :مرتضی دیندار
ناشر :اندیشه ارشد
70,000 10%
63,000 تومان
قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی

مولف :سید صالح احمدی
ناشر :کتاب آوا
180,000 10%
162,000 تومان
قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی

قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی

مولف :محمد مجتبی رودیجانی
ناشر :کتاب آوا
200,000 10%
180,000 تومان
محشای قانون آیین دادرسی مدنی

محشای قانون آیین دادرسی مدنی

مولف :سید مصطفی مومنی
ناشر :کتاب آوا
150,000 10%
135,000 تومان
قانون اساسی و قانون مدنی

قانون اساسی و قانون مدنی

مولف :جهانگیر منصور، دکتر محمد حسین زارعی
ناشر :دوران
60,000 10%
54,000 تومان
کاملترین مجموعه محشی آیین دادرسی کیفری (2 جلدی)

کاملترین مجموعه محشی آیین دادرسی کیفری (2 جلدی)

مولف :محمد حسین کارخیران
ناشر :آریا داد
600,000 10%
540,000 تومان
محشای قانون صدور چک

محشای قانون صدور چک

مولف :دکتر احسان مظفری
ناشر :قوه قضائیه
42,000 10%
37,800 تومان