دسته‌بندی ترمینولوژی، دانشنامه، دایره المعارف

محبوب ترین
محبوب ترین
دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد اول)

دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
200,000 تومان
دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد دوم)

دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد دوم)

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
200,000 تومان
دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد سوم)

دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد سوم)

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
200,000 تومان
فرهنگ ثبتی

فرهنگ ثبتی

مولف :نادر اسکافی
ناشر :دادگستر
170,000 تومان
فهرست الفبایی عناوین حقوقی و کیفری

فهرست الفبایی عناوین حقوقی و کیفری

مولف :دکتر سید عباس موسوی
ناشر :دادگستر
700,000 تومان
اصطلاحات حقوقی به زبان عربی

اصطلاحات حقوقی به زبان عربی

مولف :اکبر نایب زاده
ناشر :خرسندی
190,000 تومان
فرهنگ برابر های پارسی واژگان حقوقی

فرهنگ برابر های پارسی واژگان حقوقی

مولف :حسن کیا
ناشر :دادبخش
85,000 تومان
مسئولیت کیفری ربات ها

مسئولیت کیفری ربات ها

مولف :فرهاد شاهیده، طاهره قوانلو
ناشر :میزان
320,000 تومان
الفبای حقوق به زبان ساده

الفبای حقوق به زبان ساده

مولف :سید رضا امینی
ناشر :فصل هفتم
98,000 تومان
فرهنگ تشریحی اصطلاحات حقوقی

فرهنگ تشریحی اصطلاحات حقوقی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
200,000 تومان
روش تحقیق کاربردی در علوم انسانی

روش تحقیق کاربردی در علوم انسانی

مولف :دکتر خیرالله پروین
ناشر :دادگستر
170,000 تومان
فرهنگ حقوق بین الملل

فرهنگ حقوق بین الملل

مولف :بهمن آقایی، رابرت بلدسو - بوسچک
ناشر :گنج دانش
220,000 تومان
فرهنگنامه اصول فقه

فرهنگنامه اصول فقه

مولف :دکتر محمدرضا شب خیز
ناشر :کتاب آوا
250,000 تومان
فرهنگ حقوقی مجد

فرهنگ حقوقی مجد

مولف :دکتر محمد تقی رفیعی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
250,000 تومان
دانشنامه جرم شناسی آکسفورد (جلد سوم)

دانشنامه جرم شناسی آکسفورد (جلد سوم)

مولف :دکتر حمید رضا ملک محمدی
ناشر :میزان
25,000 تومان