دسته‌بندی ترمینولوژی، دانشنامه، دایره المعارف

محبوب ترین
محبوب ترین
دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد اول)

دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
95,000 تومان
دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد دوم)

دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد دوم)

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
125,000 تومان
فرهنگ تشریحی اصطلاحات حقوقی

فرهنگ تشریحی اصطلاحات حقوقی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
120,000 تومان
ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
280,000 تومان
دانشنامه حقوقی (دوره 5 جلدی)

دانشنامه حقوقی (دوره 5 جلدی)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
1,500,000 تومان
فهرست الفبایی عناوین حقوقی و کیفری

فهرست الفبایی عناوین حقوقی و کیفری

مولف :دکتر سید عباس موسوی
ناشر :دادگستر
350,000 تومان
فرهنگ حقوقی مجد

فرهنگ حقوقی مجد

مولف :دکتر محمد تقی رفیعی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
100,000 تومان
فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد

فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد

مولف :دکتر حمید احمدی، ایان مک لین
ناشر :میزان
75,000 تومان
dictionery of sosiology

dictionery of sosiology

مولف :Anne Ruff
ناشر :میزان
موجود نیست
dictionery of politic

dictionery of politic

مولف :William Safire
ناشر :میزان
موجود نیست
فرهنگ جامع حقوقی

فرهنگ جامع حقوقی

مولف :هادی گلریز، دکتر رضا موسی زاده
ناشر :میزان
36,000 تومان
درآمدی بر روش تحقیق در علم حقوق

درآمدی بر روش تحقیق در علم حقوق

مولف :دکتر سید علیرضا میرکمالی
ناشر :خرسندی
32,000 تومان
دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد سوم)

دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد سوم)

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
95,000 تومان
فرهنگنامه اصول فقه

فرهنگنامه اصول فقه

مولف :دکتر محمدرضا شب خیز
ناشر :کتاب آوا
120,000 تومان
فرهنگ ثبتی

فرهنگ ثبتی

مولف :نادر اسکافی
ناشر :دادگستر
16,000 تومان
فرهنگ حقوق بین الملل

فرهنگ حقوق بین الملل

مولف :بهمن آقایی، رابرت بلدسو - بوسچک
ناشر :گنج دانش
220,000 تومان