دسته‌بندی ترمینولوژی، دانشنامه، دایره المعارف

محبوب ترین
محبوب ترین
ترمینولوژی حقوق

ترمینولوژی حقوق

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
280,000 10%
252,000 تومان
دانشنامه حقوقی (دوره 5 جلدی)

دانشنامه حقوقی (دوره 5 جلدی)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
1,200,000 10%
1,080,000 تومان
مبسوط در ترمینولوژی حقوق (دوره 5 جلدی)

مبسوط در ترمینولوژی حقوق (دوره 5 جلدی)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
1,200,000 10%
1,080,000 تومان
دانشنامه جرم شناسی

دانشنامه جرم شناسی

مولف :حمید هاشم بیگی، دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
ناشر :گنج دانش
28,000 10%
25,200 تومان
فهرست الفبایی عناوین حقوقی و کیفری

فهرست الفبایی عناوین حقوقی و کیفری

مولف :دکتر سید عباس موسوی
ناشر :دادگستر
350,000 10%
315,000 تومان
آشنایی با اصطلاحات حقوقی

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

مولف :فتوت نصیری سوادکوهی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
30,000 10%
27,000 تومان
دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد اول)

دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
95,000 10%
85,500 تومان
دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد دوم)

دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد دوم)

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
80,000 10%
72,000 تومان
دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد سوم)

دانشنامه اجرای احکام مدنی (جلد سوم)

مولف :دکتر علی مهاجری
ناشر :فکرسازان
80,000 10%
72,000 تومان
فرهنگنامه اصول فقه

فرهنگنامه اصول فقه

مولف :دکتر محمدرضا شب خیز
ناشر :کتاب آوا
120,000 10%
108,000 تومان
فرهنگ ثبتی

فرهنگ ثبتی

مولف :نادر اسکافی
ناشر :دادگستر
16,000 10%
14,400 تومان
فرهنگ حقوق بین الملل

فرهنگ حقوق بین الملل

مولف :بهمن آقایی، رابرت بلدسو - بوسچک
ناشر :گنج دانش
90,000 10%
81,000 تومان
فرهنگ حقوقی مجد

فرهنگ حقوقی مجد

مولف :دکتر محمد تقی رفیعی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
100,000 10%
90,000 تومان
دانشنامه جرم شناسی آکسفورد (جلد سوم)

دانشنامه جرم شناسی آکسفورد (جلد سوم)

مولف :دکتر حمید رضا ملک محمدی
ناشر :میزان
25,000 10%
22,500 تومان
دانشنامه جرم شناسی آکسفورد (جلد چهارم)

دانشنامه جرم شناسی آکسفورد (جلد چهارم)

مولف :دکتر حمید رضا ملک محمدی
ناشر :میزان
33,000 10%
29,700 تومان
فرهنگ سان آیین دادرس کیفری

فرهنگ سان آیین دادرس کیفری

مولف :عبدالصاحب انصاری
ناشر :میزان
44,000 10%
39,600 تومان
فرهنگ مترجم عربی فارسی (2جلدی)

فرهنگ مترجم عربی فارسی (2جلدی)

مولف :محمد حسین باتمان غلیچ
ناشر :میزان
200,000 10%
180,000 تومان
dictionery of sosiology

dictionery of sosiology

مولف :Anne Ruff
ناشر :میزان
موجود نیست
dictionery of politic

dictionery of politic

مولف :William Safire
ناشر :میزان
موجود نیست
فرهنگ تشریحی اصطلاحات حقوقی

فرهنگ تشریحی اصطلاحات حقوقی

مولف :سید مهدی کمالان
ناشر :کمالان
100,000 10%
90,000 تومان