دسته‌بندی علمی، تطبیقی، تاریخی

محبوب ترین
محبوب ترین
فلسفه حقوق مدنی (جلد اول)

فلسفه حقوق مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
60,000 تومان
مقدمه علم حقوق کیفری

مقدمه علم حقوق کیفری

مولف :دکتر مجتبی جعفری
ناشر :میزان
33,000 تومان
متدلوژی حقوق

متدلوژی حقوق

مولف :دکتر امین جعفری
ناشر :گنج دانش
120,000 تومان
قتل در فراش در آینه فقه و حقوق

قتل در فراش در آینه فقه و حقوق

مولف :دکتر علی غلامی
ناشر :میزان
29,000 تومان
حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی

مولف :دکتر عبدالحسین شیروی
ناشر :سمت
46,000 تومان
شرح اصولی حقوق مدنی جلد نخست

شرح اصولی حقوق مدنی جلد نخست

مولف :مهداد هوشمند
ناشر :کولاد
120,000 تومان
اندیشه و ارتقاء

اندیشه و ارتقاء

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
95,000 تومان
مسئوولیت مدنی تطبیقی (حقوق مدنی 4)

مسئوولیت مدنی تطبیقی (حقوق مدنی 4)

مولف :دکتر پرویز نوین
ناشر :گنج دانش
65,000 تومان
حقوق خانواده تطبیقی (حقوق مدنی 5)

حقوق خانواده تطبیقی (حقوق مدنی 5)

مولف :دکتر پرویز نوین
ناشر :گنج دانش
18,000 تومان
ادعای ثالث نسبت به مبیع

ادعای ثالث نسبت به مبیع

مولف :دکتر محسن پورعبدالله
ناشر :دادگستر
160,000 تومان
بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی

مولف :دکتر حسین عباسی نژاد، مینا مهرنوش
ناشر :سمت
17,000 تومان
دادرسی الکترونیک

دادرسی الکترونیک

مولف :دکتر طیب افشارنیا
ناشر :حقوق یار
90,000 تومان