دسته‌بندی علمی، تطبیقی، تاریخی

محبوب ترین
محبوب ترین
فلسفه حقوق مدنی (جلد اول)

فلسفه حقوق مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
250,000 تومان
فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم)

فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
350,000 تومان
تاریخ فقه و فقها

تاریخ فقه و فقها

مولف :دکتر ابوالقاسم گرجی
ناشر :سمت
131,000 تومان
نظریه ی اصول حقوقی

نظریه ی اصول حقوقی

مولف :علی شجاعی
ناشر :سمت
21,000 تومان
تاریخ اندیشه های کیفری

تاریخ اندیشه های کیفری

مولف :ژان پرادل
ناشر :سمت
96,000 تومان
حقوق بیع بین المللی

حقوق بیع بین المللی

مولف :دکتر ابراهیم شعاریان، فرشاد رحیمی
ناشر :شهر دانش
350,000 تومان
اصول پژوهش حقوقی

اصول پژوهش حقوقی

مولف :دکتر ونوس قره باغی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
155,000 تومان
فلسفه حقوق

فلسفه حقوق

مولف :دیوید ای ریدی، دکتر حسن خسروی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
200,000 تومان
جامعه شناسی حقوق

جامعه شناسی حقوق

مولف :دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
ناشر :میزان
90,000 تومان
جامعه و فرهنگ در ایالات متحده آمریکا

جامعه و فرهنگ در ایالات متحده آمریکا

مولف :دکتر مصطفی زهرانی
ناشر :میزان
6,000 تومان
حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران

حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران

مولف :حسن خسرو شاهی
ناشر :خرسندی
270,000 تومان
حقوق ساخت وساز

حقوق ساخت وساز

مولف :دکتر محمد صالح جابری
ناشر :میزان
42,000 تومان
سند و ابطال آن

سند و ابطال آن

مولف :رسول پوررحیم
ناشر :عدل قانون
195,000 تومان
کرامت انسانی و نقش آن در جرم انگاری

کرامت انسانی و نقش آن در جرم انگاری

مولف :سعید قماشی
ناشر :میزان
13,000 تومان
نظام های بزرگ سیاست جنایی

نظام های بزرگ سیاست جنایی

مولف :دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
ناشر :میزان
450,000 تومان
قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد اول)

قواعد عمومی مسئولیت مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر علیرضا یزدانیان
ناشر :میزان
495,000 تومان
نقش قاضی در تحول نظام حقوقی

نقش قاضی در تحول نظام حقوقی

مولف :دکتر باقر انصاری
ناشر :میزان
12,000 تومان
نظام حقوقی انگلستان

نظام حقوقی انگلستان

مولف :دکتر نسرین مهرا
ناشر :میزان
12,000 تومان
نقش عرف

نقش عرف

مولف :دکتر محمود سلجوقی
ناشر :میزان
موجود نیست
خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران

خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران

مولف :دکتر فردین مرادخانی
ناشر :میزان
135,000 تومان
مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول)

مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
190,000 تومان
مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا

مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا

مولف :صادق مددی
ناشر :میزان
15,000 تومان
مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)

مسئولیت مدنی (با نگرش تطبیقی)

مولف :دکتر بختیار عباسلو
ناشر :میزان
16,000 تومان