دسته‌بندی علمی، تطبیقی، تاریخی

محبوب ترین
محبوب ترین
فلسفه حقوق مدنی (جلد اول)

فلسفه حقوق مدنی (جلد اول)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
250,000 تومان
فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم)

فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم)

مولف :دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ناشر :گنج دانش
250,000 تومان
تاریخ فقه و فقها

تاریخ فقه و فقها

مولف :دکتر ابوالقاسم گرجی
ناشر :سمت
131,000 تومان
نظریه ی اصول حقوقی

نظریه ی اصول حقوقی

مولف :علی شجاعی
ناشر :سمت
21,000 تومان
تاریخ اندیشه های کیفری

تاریخ اندیشه های کیفری

مولف :ژان پرادل
ناشر :سمت
96,000 تومان
اصول پژوهش حقوقی

اصول پژوهش حقوقی

مولف :دکتر ونوس قره باغی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
130,000 تومان
فلسفه حقوق

فلسفه حقوق

مولف :دیوید ای ریدی، دکتر حسن خسروی
ناشر :مجمع علمی و فرهنگی مجد
200,000 تومان
جامعه و فرهنگ در ایالات متحده آمریکا

جامعه و فرهنگ در ایالات متحده آمریکا

مولف :دکتر مصطفی زهرانی
ناشر :میزان
6,000 تومان
دادرسی عادلانه

دادرسی عادلانه

مولف :فریده طه، لیلا اشرافی
ناشر :میزان
8,000 تومان
حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران

حقوق بین الملل دریاها با نگاهی به مسائل ایران

مولف :حسن خسرو شاهی
ناشر :خرسندی
190,000 تومان
حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن

حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن

مولف :دکتر بهنام غفاری فارسانی
ناشر :میزان
65,000 تومان
حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری

حقوق کیفری مالکیت ادبی و هنری

مولف :دکتر ساناز الستی
ناشر :میزان
3,000 تومان
نظام حقوقی انگلستان

نظام حقوقی انگلستان

مولف :دکتر نسرین مهرا
ناشر :میزان
12,000 تومان
دانشنامه سیاستگذاری عمومی

دانشنامه سیاستگذاری عمومی

مولف :محمد صفار
ناشر :میزان
50,000 تومان
نقش عرف

نقش عرف

مولف :دکتر محمود سلجوقی
ناشر :میزان
8,000 تومان
مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول)

مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول)

مولف :دکتر ناصر کاتوزیان
ناشر :میزان
190,000 تومان
مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا

مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا

مولف :صادق مددی
ناشر :میزان
15,000 تومان
حقوق دعاوی 1 قواعد عمومی دعاوی

حقوق دعاوی 1 قواعد عمومی دعاوی

مولف :دکتر عبدالله خدابخشی
ناشر :سهامی انتشار
210,000 تومان
دادرسی الکترونیک

دادرسی الکترونیک

مولف :دکتر امیر جوادی، دکتر طیب افشارنیا
ناشر :حقوق یار
100,000 تومان