notification

معرفی ویدیویی کتاب ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی اثر رضا عموزاد انتشارات دادگستر

به نام خدا با سلام 

در کنار شما بزرگواران هستیم با معرفی کتاب ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی مبتنی بر مقررات ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی اثر جناب آقای رضا عموزاد که توسط انتشارات دادگستر منتشر شده است.

بحث طرح دادخواست های حقوقی یکی از مهمترین موضوعات در شروع دعوا می باشد. و خیلی اوقات پیش می‌آید یک دعوای حقوقی با توجه به اینکه ایرادات قانونی و قضایی دارد، در همان مرحله طرح با قرار عدم استماع دعوا مواجه می شود و دعوا مختومه اعلام می گردد.

اما با توجه به اینکه در حوزه طرح ایرادات قضایی در نحوه طرح دعاوی حقوقی، اثری وجود نداشته، جناب آقای عموزاد این اثر را با توجه به سبقه قضایی خود که قاضی دادگستری هستند و بعد از مشاهده هزاران رای در دادگاه های بدوی و محاکم تجدیدنظر کتابی را گردآوری نمودند که مبتنی بر ماده ۲قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه طرح دعاوی حقوقی و ایراداتی که می‌تواند در این حوزه مطرح شود را جمع آوری داشتند.

 اگرچه بحث  ایرادات قانونی از ماده ۸۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی طرح شده اما اثری که منطبق بر ماده ۲ این قانون و ایرادات قضایی طرح شده باشد، دراین حوزه کتابی وجود نداشته است.

 کتاب به دوقسمت عمده تقسیم میشود. در قسمت اول بحث ایراداتی که می تواند ارائه شود و باعث صدور قرار عدم استماع گردد و در بخش دوم کتاب نحوه طرح صحیح یک دعوای حقوقی ارائه گردیده است.

در کنار این دو قسمت اصلی که در فصول مختلفی جمع آوری شده، ملاحظه مینماییم که نویسنده دید جامعی به نشست های قضایی و همچنین نظریات مشورتی داشته اند که این خود می‌تواند یک ویژگی مهم برای این کتاب باشد و با ارائه این موضوع اشراف  کاملی به موضوع طرح دعوا و ایراداتی که می‌تواند در حوزه قضایی آن وجود داشته باشد و همچنین نحوه طرح دعوا داشته باشید.

کتاب دارای جلد سخت بوده و برای مطالعه مناسب میباشد. اگر ادبیات کتاب را ملاحظه بفرمایید با توجه به تسلط نویسنده بر آراء قضایی، آراء به خوبی تحلیل گردیدند و رای و بعد از آن، تحلیل رای قرار گرفته است. و با استفاده از این کتاب می توانید به راحتی بر موضوعات ایرادات قضایی در طرح دعاوی حقوقی مسلط باشید. 

جهت خرید کتاب ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقی اثر رضا عموزاد روی نام کتاب کلیک نمایید همچنین جهت مشاهده دیگر آثار منتشر شده توسط انتشارات دادگستر اینجا را کلیک نمایید