notification

معرفی ویدیویی کتاب شرح جامع قانون تجارت اثر دکتر مجید سربازیان و سید رضا هاشمی خواه انتشارات اندیشه ارشد

مخاطبین محترم سایت هوالوکیل سلام

 درس حقوق تجارت یکی از درس های مهم در آزمون‌های حقوقی تلقی می‌شود که ممکن است پیچیدگی هایی را برای مطالعه داوطلبین این آزمون ها ایجاد کرده باشد. 

امروز کتابی را معرفی می‌کنیم که این پیچیدگی ها را برای شما سهل نموده است.

شرح جامع قانون تجارت از انتشارات ارشد اثر جناب آقای دکتر مجید سربازیان و جناب آقای سید رضا هاشمی اولین چاپ خود را در سال ۱۴۰۰ داشته است. این کتاب ساختاری دارد که به سه بخش مختلف تقسیم میشود.

در بخش اول کتاب شاهد این هستیم که مواد قانون تجارت بیان شده و ذیل آن مباحث حقوق تجارت بررسی شده و به ارائه نکات آزمونی و حقوقی پرداخته شده است.

در بخش دوم همین رویه ذیل ۱۴ باب بر حوزه قوانین خاص بررسی شده است. به طور مثال اگر باب چهارم این کتاب را مطالعه کنیم، مباحث مربوط به قانون صدور چک و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به صورت آزمونی بررسی شده است.

در بخش سوم هم نویسندگان به موضوع قوانین منسوخ قانون تجارت پرداخت اند.

اولین نکته ای که در خصوص ویژگی های این کتاب به نظر می رسد ساده و روان بودن آن است و برای اینکه کمی از دشواری های مطالعه درس حقوق تجارت کاسته شود، نویسندگان در نگارش کتاب از یک ادبیات سلیس و روان استفاده نموده اند که این موضوع را میتوانیم در سرتاسر کتاب شاهد باشیم.

دومین نکته ای که در این کتاب به چشم می‌خورد این است که در آن بیان واژگان دشوار صورت گرفته که باز هم در این بخش برای واژه ای که تعریف شده و بیان معنای آن، از واژگان ساده و روان استفاده شده که فهم آن را ساده و راحت نموده است.

نکته سوم این است که مطالب کتاب به صورت آزمونی تهیه شده و از پرداختن به موضوعات غیر آزمونی اجتناب شده است و ویژه داوطلبین آزمون های حقوقی نگارش شده است. 

در کنار مواردی که گفته شد، توجه نویسندگان به بحث دکترین حقوقی هم شایان ذکر است که به آن بپردازیم.

با توجه به اهمیت نظریات حقوقی در آزمون های حقوقی، نویسندگان محترم به این موضوع توجه ویژه‌ای داشتند و در کنار آن آرای وحدت رویه مهمی که در درس حقوق تجارت دانستن آنها برای آزمون های حقوقی لازم می باشد ذکر شده اند.

اما در کنار تمامی این ویژگی های خوب با توجه به اینکه این کتاب برای یک داوطلب آزمونی تهیه شده است، بهتر بود جلد سخت برای آن انتخاب می شد تا با استفاده روزمره جلد آن دچار مشکل نشود. 

 

جهت خرید کتاب شرح جامع قانون تجارت روی نام کتاب کلیک نمایید همچنین جهت مشاهده دیگر آثار منتشر شده توسط انتشارات اندیشه ارشد اینجا را کلیک نمایید