notification
معرفی کتاب مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق مدنی اثر دکتر مجید قربانی لاچوانی

معرفی کتاب مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق مدنی اثر دکتر مجید قربانی لاچوانی

 سوال و جواب از دیرباز به عنوان یکی از روشهای یادگیری مورد توجّه بوده است بخصوص در مکتب حق اهل بیت علیهم السلام که با مرور تاریخ ظهور و بروز این مطلب غیرقابل انکاراست، سخن در این است که هرچند آزمون و سوالات آن یک یا نهایتاً چند بار بصورت انگشت شمار برای هر داوطلب تکرار می شود ولی نباید از حیثیت آموزشی و علمی آزمون وکالت یا قضاوت غافل شد.
سوالات سالیان قبل مخصوصاً چند سال اخیر، گنجینه علمی غنی و پرمحتوا و پرنکته ای است که داوطلبان را گریزی از مطالعه آن نیست و چه بسیار کسانی که با سرمایه گذاری و صرف وقت چشم گیر در مطالعه سوالات سنوات گذشته ی وکالت و قضاوت و سایر آزمونهای مرتبط حقوقی توانسته اند موفقیتهای قابل توجهی کسب کنند.
قریب به اتفاق کارشناسان و مشاوران بر این عقیده اند که قبولی در آزمونی مانند وکالت بدون مطالعه سوالات سالهای گذشته بسیار سخت می نماید، امّا کسانی که با کتابهای تست آشنا هستند خوب می دانند که هر کتاب تستی مناسب برای مطالعه نیست، برای نمونه کتاب تستی که جواب تشریحی سوالات در آن مندرج نیست، مخصوصاً در سوالات مفهومی و سخت سردرگم کننده خواهد بود.


برای حقوق مدنی کتاب های تست زیادی به رشته تحریر درآمده و از جمله آن که بیشتر مورد اقبال و توجه بوده، کتاب تست دکتر مجید قربانی لاچوانی است.این کتاب حدوداً در 1200 صفحه و 6 بخش شامل مطالب زیر بوده که به تربیت فهرست کتاب در اینجا بیان می شود:
1. اموال و مالکیت شامل انواع مال، اموال منقول و غیر منقول، اموال مجهول المالک، اموال مثلی و قیمی، حقوق اشخاص نسبت به اموال، حق مالکیت و حق انتفاع و حق ارتفاق
2. قواعد عمومی اعمال حقوقی شامل کلیات اعمال حقوقی، تعریف مفاهیم اصلی، تقسیم بندی عقود، عقود لازم و جایز، منجز و معلق، معوض و مجانی، رضایی تشریفاتی و عینی و شانسی و قطعی، شرایط صحت اعمال حقوقی، آثار اعمال حقوقی، شروط ضمن عقد و ...
3.   الزامات خارج از قرارداد شامل کلیات، مسئولیت مدنی و مبانی و ارکان و آثار آن، مسئولیت های مدنی خاص، مسئولیت مدنی کارفرما،مسئولیت مدنی دولت و شهرداری ها و ...
4. اعمال حقوقی معین شامل عقود معوض، عقد بیع، اوصاف بیع و شرایط و آثار آن، عقد اجاره و اوصاف و شرایط و آثار آن، عقد قرض و اوصاف و شرایط و آثار آن و...
5. احوال شخصیه شامل اشخاص و محجورین، شخصیت و عوارض آن، محجوران و نمایندگان آنها، نکاح و طلاق و شرایط و آثار آنها، قرابت و نسب، ارث و موجبات و شرایط و موانع آن و...
6. ادله اثبات شامل اقرار و اسناد و امارت
در نهایت سوالات آزمون وکالت و قضاوت  98 و 97 و دکترای نفت و گاز و خصوصی 98 و مشاوران 98 و سوالات ارشد 98 در حقوق مدنی و تعهدات و خانواده در این مجموعه گنجانده شده است.
نقاط قوت کتاب مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق مدنی قربانی
• تشریح دقیق و جامع جواب و حتی در برخی موارد تشریح خود سوال
• درج مقدماتی که برای پاسخ سوال ضروری است.
• علت غلط بودن سایر گزینه ها
• پاسخ به سوالات با در نظر گرفتن دیدگاه غالب( البته در مواردی که دیدگاه شاذ و نادر در نظر پرسشگر بوده به آن اشاره شده است)
نکته: شاید بتوان به جرات گفت که در میان کتابهای تست حقوق مدنی کتابی به اندازه کتاب دکتر قربانی تفصیلاً و تفضیلاً به پاسخ سوالات نپرداخته است.
مقایسه این کتاب با کتاب تست دو جلدی شهبازی
 پاسخهای دکتر شهبازی در کل موجز و خلاصه است، برعکس تست قربانی که شامل پاسخهای غالباً طولانی است.
 در کتاب تست شهبازی زیاد به گزینه های غلط و دلایل آنها پرداخته نشده ولی در کتاب قربانی به اندازه کافی در این مورد در هر سوال بحث شده است.
نکته: در کل می توان چنین گفت که داوطلبینی که پاسخهای طولانی و تشریح مفصل را نمی پسندند احتمالاً نتوانند با تست قربانی ارتباط برقرار کنند و داوطلبینی که دنبال فهم دقیق و مفصل سوال و جواب هستند تست قربانی همان چیزی است که دنبال آن می گردندند.

جهت تهیه کتاب مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای حقوق مدنی اثر دکتر مجید قربانی لاچوانی از فروشگاه هوالوکیل روی اسم کتاب کلیک نمایید و برای دیدن دیگر آثار این نویسنده روی اسم نویسنده کلیک نمایید.