notification
معرفی کتاب آموزش جامع آیین دادرسی مدنی اثر دکتر محمد مهدی توکلی

معرفی کتاب آموزش جامع آیین دادرسی مدنی اثر دکتر محمد مهدی توکلی

مطالعه کتابهای آیین دادرسی(مدنی-کیفری) در واقع بررسی عملیات پرونده ها از زمان ورود به مراجع صالح تا زمان به سرانجام رسیدن آنها است، عملیاتی که ظاهراً نباید فقط به مطالعه و بررسی آنها پرداخت بلکه این مطالعات علی الخصوص برای وکلا و مشاوران حقوقی باید در عرصه عمل یعنی در مراجع قضایی با کارورزی همراه باشد تا بتوان این علم را به ثمر نشاند، علی ایّ حال در اهمیت این علم همین بس که بدون آن راهی برای قضاوت و دفاع در عرصه عدالت نیست. آیین دادرسی مدنی از آنجا که از قوانین شکلی است مطالعه آن بالطبع دقت فراوانی می طلبد و تا بصورت دقیق و تطبیقی همراه قوانین خاص بررسی نگردد ابهامات و غموض آن برطرف نخواهد شد و همین امر موجب سختی یادگیری این علم شکلی شده است.
لذا به نظر می رسد قبل از آن که آیین دادرسی ایران همراه قوانین منسوخ و قوانین دیگر کشورها مطالعه شود، بهتر است ابتدا به تنهایی و البته با قوانین خاص ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. اگر بخواهیم کتابی با این خصوصیات یعنی عاری از قوانین منسوخ و قوانین کشورهای دیگر که در عین حال کتابی جامع معرفی کنیم باید از کتاب آموزش جامع آیین دادرسی مدنی نام ببریم که قطعاً گزینه مناسب برای پاسخگویی سوالات آزمون وکالت خواهد بود.


این کتاب در دو جلد نه به ترتیب نص مواد قانون آیین دادرسی مدنی بلکه بصورت ترتیب مطالب از مراحل مقدماتی تا مراحل پایانی است در جلد اول این کتاب در 436 صفحه و دو فصل مطالب زیر مشاهده می شود:
1. آیین دادرسی 1 شامل تعریف و اوصاف دادرسی مدنی، دعوی و اقسام آن، دعاوی سه گانه تصرف، سازمان قضاوتی و مراجع رسیدگی کننده، آشنایی با قضات و اشخاص معین دادگستری، صلاحیت ذاتی و محلی، اختلاف در صلاحیت مراجع، وکالت، ایرادات دعوی
2. آیین دادرسی مدنی 2 شامل شیوه طرح دعاوی بدوی، اظهارنامه، اعسار، ابلاغ، شیوه رسیدگی به دعاوی بدوی، مواعد، صدور رای، خسارات، کلیات اعتراض به رای، واخواهی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعتراض ثالث، اعاده دادرسی
و آنچه در جلد دوم این کتاب در 376 صفحه در چهار فصل با آن مواجهیم عبارت است از:
1. آیین دادرسی مدنی 3 شامل تامین خواسته، دستور موقت، تامین دلیل، تامین دعوای واهی، تامین دعوای اتباع بیگانه، دعاوی طاری، سازش، داوری، مستثنیات دین
2. ادله اثبات دعوا شامل کلیات، اقرار، سند، شهادت، تحقیق و معاینه محلی، کارشناسی، سوگند، نیابت قضایی
3. اجرای احکام شامل کلیات، مقدمات اجرا، حل اختلاف اجرایی، ترتیبات اجرا، توقیف اموال، فروش اموال، اجرای احکام صادره از محاکم خارجی، ترتیبات خاص اجرایی در محکومیّتهای مالی 
4. آشنایی با برخی از مراجع رسیدگی شامل دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، دیوان عدالت اداری، آشنایی با بخی مراجع غیر دادگستری
و امّا نقاطی که ما را به مطالعه این کتاب ترغیب می کند:
• نظم این کتاب در ارائه مطالب واقعاَ کم نظیر است
• تفکیک و شماره گذاری در هربحث بدون تداخل و ترکیب مطالب مشابه
• سوالهای متعدد پرمایه و پاسخهای تشریحی و مستند
• متن قابل فهم و روان 
• استفاده از شماره مواد در فهرست کتاب(با توجه به اینکه این کتاب نص قانون را بهمراه ندارد ارائه مطالب با ذکر شماره مواد آن فصل برای دلالت خواننده به نص قانون انجام گرفته است البته مطالب هر فصل خلاصه در مواد ذکر شده نیست)
• نگارش اصولی و فنی کتاب و خودداری از تطویل ومطوّل کردن و انباشتن چند مبحث و در هم آمیختن آنها با هم
• درج قوانین خاص به صورت مشروح
• انسجام مطالب و دوری از هرگونه تشتّت و پریشانی در آن
نکته: نص قانون در این کتاب گنجانده نشده لذا از باب لیمطمئن قلبی بهتر است قبل از مطالعه، ابتدا نص قانون مورد مطالعه قرار گیرد سپس به کتاب پرداخته شود.


مقایسه کتاب آموزش جامع دادرسی مدنی توکلی و شرح روان مهدی شکری
• شرح روان شکری حقیتاً روان و بی تکلف نگاشته شده و خواندن آن راحتتر و جذابتر از آموزش جامع است.
• تطبیق و ترتیب و نظم مطالب در آموزش جامع نسبت به شرح روان چشم نوازتر است.
• مثالهای شرح روان ملموس و قابل فهم و بجاست در حالی که مثال در آموزش کم رنگتر است.
• هیچیک نص قانون را به همراه ندارند.
نکته:مطالعه شرح روان برای مبتدیان و پایه های ضعیف ممکن است ثمربخش تر باشد.
مقایسه کتاب آموزش جامع دادرسی مدنی توکلی با فرمولاسیون دکتر فلاح:
• فرمولاسیون دارای نص قانون بوده و نیازی به مراجعه دوباره به کتاب دیگر نیست عکس آموزش جامع توکلی
• تطبیق مطالب در فرمولاسیون پررنگ تر از شرح جامع توکلی انجام گرفته است.
• نظم نگارشی شرح جامع توکلی نسبت به فرمولاسیون بیشتر است.
• نص قوانین خاص در فرمولاسیون بدون شرح و البته گاهاً و شاید به ندرت همراه تطبیق است و این امر در آموزش جامع توکلی بهتر ارائه شده است.
نکته:تطبیق مطالب در فرمولاسیون دکتر فلاح قابل ملاحظه است، لذا داوطلبینی که مقداری فراموشکارند شاید با کتاب فرمولاسیون از این حیث به مشکلی برنخورند. 


جهت تهیه کتاب آموزش جامع آیین دادرسی مدنی اثر دکتر محمد مهدی توکلی از فروشگاه هوالوکیل روی اسم کتاب کلیک نمایید و برای دیدن دیگر آثار این نویسنده روی اسم نویسنده کلیک نمایید.