هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / کاربردی / حقوقی / راهنمای جامع آیین نگارش لوایح حقوقی - کیفری
راهنمای جامع آیین نگارش لوایح حقوقی - کیفری
راهنمای جامع آیین نگارش لوایح حقوقی - کیفری
راهنمای جامع آیین نگارش لوایح حقوقی - کیفری - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

راهنمای جامع آیین نگارش لوایح حقوقی - کیفری

متاسفانه موجودی این کتاب به پایان رسیده است.ناموجود
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست

دفتر اول- لوایح حقوقی

فصل اول/ الف- لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی (ایرادات شکلی)

مصادیق اصولی حقوقی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دعوی از طرف صغیر/ محجور
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ صغر سن
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب/ فاقد سمت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه اجرت المثل/ فاقد سمت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ مطالبه بهای عادله زمین/ فقدان سمت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ ابطال معامله/ فاقد سمت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه دیه/ فقدان سمت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقث

مطالبه طلب با استیان سوگند/ فقدان اختیار

نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ فقدان سمت نماینده حقوقی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب/ فقدان سمت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ فقدان سمت شخصیت حقوقی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ امور وقفی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ فقدان سمت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به اخذ شناسنامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ خلع ید
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه یک فقره چک
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ فقدان نفع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ فقدان نفع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اثبات حق ارتفاق
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعتراض شخص ثالث
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ فقدان اهلیت تمتع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان معامله تاجر
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ موقوفه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب از شرکت ورشکسته
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب از دیون متوفی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب تضامنی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه خسارت از شرکت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب از موسسه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ خلع ید و مطالبه اجرت المثل
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی اجاره عرصه وقفی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اثبات مالکیت عرصه وقفی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به ایفاء تعهدات قراردادی ناشی از پیمان
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان قرارداد علیه دهیار
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی از دهیار
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به صدور شناسنامه جدید
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اثبات نسب
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه خسارت از شرکت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم مشاعی سند رسمی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی
الزام به تنظیم مشاعی سند رسمی 3 دانگ مشاع از 6 دانگ
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اثبات مالکیت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ خلع ید مشاعی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ خلع ید مشاعی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ خلع ید مشاعی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تصفیه و تعهمیر و بهره‌برداری مشترک از قنات
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ درخواست فروش ملک مشاعی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم مشاعی سند رسمی انتقال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ خلع ید
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تقسیم مال مشاعی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تقسیم ماترک
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه سهم الارث
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام وکیل به انتقال رسمی مورد معامله
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ معامله
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تفکیک و اخذ پایانکار
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ عقد بیع از سوی وراثت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تخلیه عین مستأجره از طرف وراث موجر
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تخلیه عین مستأجره به علت تخلف توسط وراث
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تخلیه عین مستأجره
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اخذ به شفعه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اخذ به شفعه ملازم با ابطال عقد بیع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان عقد بیع و اخذ به شفعه علیه خریدار
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب از ضامن
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی (ایفاء تعهدات قراردادی وکیل، تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع)
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان عقد ضمان به علت فقدان تنجیز و وجود تردید در عقد
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان عقد بیع بعلت معیوب بودن
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام شرکت بیمه به پرداخت خسارت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه دیه از شرکت بیمه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تخلیه عین مستأجره
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام ابطال عقد ضمان به علت زیاده بر دین
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تخلیه عین مستأجره به علت احداث بنا
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی تخلیه عین مستأجره به علت احداث ساختمان جدید
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تخلیه مجدد عین مستأجره/ اعتبار امر مختوم
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ تنفیذ تجاری بودن عین مستأجره
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی تخلیه عین مستأجره به علت احداث بنای جدید
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی تخلیه عین مستأجره به علت تخلف در پرداخت اجور
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه وجه از مضمون عنه غایب
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی تخلیه عین مستأجره به علت عدم پرداخت اجاره بها
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تخلیه عین مستأجره تجاری
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی تخلیه عین مستأجره بهعلت عدم پرداخت اجاره بهاء
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تقسیم ماترک بدون گواهی حصر ورثه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام انفساخ به عقد به علت جنون موکل/ اعلام بطلان عقد بیع به علت معامله بعد از انفساخ عقد وکالت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی اعلام بطلان عقد و قرارداد اجاره فاسد و تخلیه عین مستأجره
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان معامله
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دعوی اعسار از هزینه دادرسی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ استرداد مبیع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ معامله به استناد ماده 239 ق.م
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعلام فسخ قرارداد به علت عدم انجام تعهد
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه بهای ملک
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تعیین سهم
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به انتقال رسمی مورد معامله
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به انتقال رسمی مورد معامله
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی صلح
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی صلح
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ رفع تصرف عدوانی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اثبات حق ارتفاق
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ حق ارتفاق
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ رفع ممانعت از حق ارتفاق
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعلام بی‌اعتباری اسناد به علت تعارض
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ ابطال سند و اصلاح حدود
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ رفع تصرف عدوانی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی صدور حکم بر بطلان سند مالکیت و خلع ید
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی ابطال رأی کمیسیون/ اثبات مالکیت ابطال سند رسمی دولت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه خسارت از شهرداری
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه خسارت از شهرداری
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی./ عدم ذی نفعی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ رفع تصرف عدوانی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به صدور شناسنامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اثبات نسب/ الزام به صدور شناسنامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به صدور شناسنامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به صدور شناسنامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به صدور شناسنامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعتراض به ملی شدن زمین
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اثبات مالکیت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی ابطال سند رسمی صادره به نام دولت و اثبات مالکیت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی ابطال اسناد رسمی منتقل شده به نام دولت و خلع ید
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی ابطال سند پلاک ثبتی..... صادره به نام سازمان مسکن
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی اذن طلاق به علت نقض شروط ضمن عقد نکاح
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تحویل و تسلیم مبیع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی الزام به انتقال رسمی مورد معامله و تحویل مبیع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تأدیه صحت معامله
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تأدیه و تنفیذ عقد بیع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اثبات مالکیت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ افراز ملک مشاعی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ افراز ملک مشاعی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه معوض در برابر مبیع معیوب
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ ابطال معامله به علت کسر مساحت مبیع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی الزام بایع به تحویل و تسلیم میزان کسری مساحت مبیع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه کسری مساحت مبیع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی الزام خوانده به پرداخت هزینه اخذ پایا‌ن‌کار در مرحله اجرای حکم
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه بهای عادله زمین از شهرداری
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه بهای عادله و به نرخ روز زمین
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعلام فسخ عقد بیع به علت غبن فاخش به نسبت حصه مشاعی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ قرارداد از طرف وراث
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تنفیذ و تأدیه صحت معامله
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اثبات وقوع عقد بیع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تأیید صحت معامله
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تأیید واقعه حقوقی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام انفساخ قهری قرارداد
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ الزام به تنظیم سند رسمی صلح (سرقفلی)
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ مطالبه هزینه‌های اجرایی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب از بابت ضمانت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تحویل ساختمان فروشگاه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه حق کسب و پیشه تجارت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه حق کسب و پیشه تجارت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اثبات توافق نامه و تقسیم مال مشاع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی الزام به واگذاری و ابطال حق حضانت بر طبق قرارداد
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی اعلام فسخ معامله و مطالبه خسارت وجه التزام ناشی ازحدوث عارضه فسخ
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعلام بطلان عقد بیع موضوع بیع نامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ ورود ثالث در دعوی تخلیه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال/ داوری
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی/ دادگستری خصوصی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به ایفاء تعهدات قراردادی/ داوری
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به ایفاء تعهدات ناشی از پیمان/ داوری
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعلام بطلان شرط داوری در قرارداد
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعسار کارفرما به تقسیط رأی اداره کار
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه خسارت از فاعل ظنی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تعدیل اجاره بها
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه وجه سفته به نحو تضامن
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تقاضای صدور حکم بر بطلان حکم مندرج در دادنامه شماره......
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی ابطال سند رسمی/ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال/ تحویل مبیع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه وجه چک بایبت....
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ بطلان عقد بیع/ بطلان سند/ اراضثی وقفی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه وجه چک از ظهرنویس
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعتراض به حکم ورشکستگی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی
اعلام فسخ قرارداد با جواز حاصل از خیار تبعیض صفقه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ بطلان- ابطال
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ مطالبه خسارت از نمایندگی به علت تضامن
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تخلیه عین مستأجره و قلع و قمع اعیان احداثی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی تأدیه و تنفیذ عقد بیع و اثبات مالکیت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ صدور حکم بر اصالت سند
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعلام فسخ معامله به علت تلف مبیع قبل از تسلیم
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعسار به تقسیط محکوم به
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ قرارداد از سوی برخی از وراث
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تأدیه و تنفیذ عقد بیع و بیع نامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تأدیه و تنفیذ عقد هبه و هبه نامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تأیید و تنفیذ سند عادی و انتقال سهم الارث و الزام به تنظیم سند
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تأیید و تنفیذ عقد بیع
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ عزل وکیل مدنی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعلام فسخ عقد بیع توسط یکی از وراث با اختیار حاصل
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعلام فسخ قرارداد از طرف وراث
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ داوری
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تأیید و تنفیذ صلح نامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعسار و تقسیط محکوم به
نمونه لایحه دفاعیه خوانده / جلسه اول رسیدگی/ اثبات مالکیت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی تأیید و تنفیذ عقد با سند عادی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تأیید و تنفیذ معامله
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تأیید و تنفیذ بیع نامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تأیید و تنفیذ معامله
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تقاضای صدور حکم بر اصالت اقرارنامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تأیید و تنفیذ هبه نامه/ صلح نامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تأیید و تنفیذ سند عادی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تقاضای صدور حکم ورشکستگی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعلام فسخ معامله به دلیل اکراه/ اشتباه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعتراض شخص ثالث اجرائی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ اعتراض شخص ثالث به جریان ثبتی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ صدور حکم ورشکستگی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه دیه صغیر/ مجنون
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ فسخ نکاح
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه ثمن معامله وکیل با خود
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ ابطال اجاره نامه
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه اجرت المثل رقبه وقفی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تخلیه عین مستأجره به علت نیاز شخصی
‌ نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ الزام مؤجر به تنظیم سند رسمی اجاره (تجویز انتقال منافع به غیر)
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تخلیه به علت نیاز شخصی از طرف وراث مؤجر
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تخلیه عین مستأجره
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی/ تخلیه عین مستأجره به علت عدم استفاده
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تخلیه عین مستأجره
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اعتراض به ثبت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ دادگاه حقوقی مطالبه خسارت به علت معیوب بودندستگاه (گارانتی)
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ خلع ید مشاعی از پارکینگ‌ها
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تنفیذ قولنامه/ «ایرادات»
نمونه لایحه جلسه اول رسیدگی/ امور وقفی/ «ایرادات»
نمونه لایحه جلسه اول رسیدگی/ امور وقفی/ «ایرادات»
نمونه لایحه جلسه اول رسیدگی/ امور وقفی/ «ایرادات»
نمونه لایحه جلسه اول رسیدگی/ لعان/ «ایرادات»
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ اثبات زوجیت/ عدم صلاحیت
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ تقسیم ماترک/ غایب
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ صدور حکم ورشکستگی
نمونه لایحه دفاعیه/ جلسه اول رسیدگی/ خلع ید
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان عقد بیع به علت تلف مبیع

فصل اول (ب)- لوایح دفاعیه جلسه اول رسیدگی (ماهیت)

نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ تقسیم ماترک
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی اعلام فسخ عقد بیع بعلت عدم توانائی در تسلیم مبیع
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ تبدیل وقف و اجاره و فروش قسمت مسلوب المنفعه شده
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ تمام دعاوی/ تحصیل دلیل از طریق نامشروع
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ و استرداد مبیع
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام انفساخ عقد بیع به علت تلف مبیع نزد مشتری
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه وجه یک فقره چک به تضامن
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب از مضمون عنه
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان عقد وقف
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ تحویل مبیع منقول
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان معامله به علت فقدان توانائی تسلیم
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی (مطالبه طلب «شرایط عمومی پیمان)
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه حق سرقفلی
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ تقسیم تعیین حصه از ماترک
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه خسارت وارده بر ارزش و بهای روز عرصه و اعیان به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه بدل حق انتفاق/ توسط طبقه دوم وراث
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه وجه چک از ظهرنویس
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ استدلال اشتباه/ تأیید و تنفیذ رجوع از هبه
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه طلب از ضامن مَهر
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعسار به تقسیط (سفته)
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ ابطال معامله مدیر تصفیه شرکت ورشکسته
نمونه لایحه دفاعیه نمایندگان دادستان/ جلسه اول رسیدگی/ صدور حکم ورشکستگی
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی موهوبه (قبل از قبض)
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه اجور
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ الزام به ترمیم خرابی لوله‌های سیمانی (حق ارتفاق)
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ عقد بیع با جواز حاصل از خیار شرط صفت
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ استرداد وجوه و مطالبه خسارت
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان عقد بیع و بیع نامه به استناد ماده 48 ق.ث
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان عقد بیع به علت شرط تخلف ذات مقتضای عقد
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اصلاح سند سجلی
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان عقد بیع به علت عدم قید «مدت در خیار شرط»
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ ابطال قولنامه‌های حاوی عقد بیع و ابطال سند رسمی به علت عدم رعایت غبطه موکل
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ تهاتر در شرکت تضامنی
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان- ضمان
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اذن طلاق به علت نقض شرط ضمن عقد نکاح
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ تأیید و تنفیذ صلح نامه
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ نکاح به علت تدلیس زوجه
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه مهر در عقد نکاح منقطع
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان عقد بیع به علت نامشروع بودن جهت معامله
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ حق انتفاع
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی اعلام بطلان معامله به علت اکراه
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ عقد بیع به علت تدلیس بایع در معامله
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ معامله از طرف وراث
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به تنظیم سند رسمی حق انتفاع
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ ایفاء تعهدات قراردادی، الزام به تحویل و تسلیم مبیع و تکمیل واحد
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ الزام به ایفاء تعهدات تجارتی
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ تقاضای تجویز تصرف در ملک مشاع
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعتراض ثالث اجرائی
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ تقسیم ماترک
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ منع زوجه از تحصیل
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه خسارت ناشی از عدول از ایجاب
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی «لایحه/ تقاضای صدور قرار تکمیل کارشناسی و عندالزوم ارجاع به هیئت
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی رفع مزاحمت/ چاه آب
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی الزام به تحویل و تسلیم مبیع/ تسلیم به اجتماع
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی ابطال معامله/ اخذ به شفعه به ارث
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان عقد وقف
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ عقد بیع موضوع بیع نامه به علت معیوب بودن مبیع
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ الزام مالک به ترمیم لوله‌های پوسیده مسیر واقع شده در حق انتفاع
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام فسخ نکاح به دلیل وقوع تدلیس
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ صدور حکم ملغی اثر بودن نامه ذی حسابی طرح‌های عمرانی و دستور موقت برای ضبط وجه ضمانت (شرایط عمومی پیمان)
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ تعدیل اقساط مهر
نمونه لایحه دفاعیه خوانده/ جلسه اول رسیدگی/ اعلام بطلان معامله به علت عدم قابلیت افراز و تفکیک
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما