هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / کاربردی / فنون مذاکره و مهارت های قراردادنویسی
فنون مذاکره و مهارت های قراردادنویسی
فنون مذاکره و مهارت های قراردادنویسی
فنون مذاکره و مهارت های قراردادنویسی - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

فنون مذاکره و مهارت های قراردادنویسی

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست

درآمد

فصل اول: اصول قراردادنویسی

مبحث اول: اصول حقوقی و اخلاقی
گفتار اول: اصول حقوقی
بند اول: اصل آزادی قراردادها
بند دوم: اصل صحت قراردادها
بند سوم: اصل لزوم قراردادها
بند چهارم: اصل نسبی بودن قراردادها
بند پنجم: اصل کتبی بودن قراردادها
بند ششم: اصل بهره گیری از مشاور حقوقی خبره
بند هفتم: اصل لزوم انتقال اطلاعات قراردادی
گفتار دوم: اصول اخلاقی
بند اول: اصل حسن نیت و رفتار منصفانه
بند دوم: اصل رعایت نظم اخلاقی
مبحث دوم: اصول روانی و اقتصادی قراردادها
گفتار اول: اصول روانی قرارداد نویسی
بند اول: اصل سنجش و تصمیم عقلانی
بند دوم: اصل خود فرصت سازی
بند سوم: اصل بی تعارفی
گفتار دوم: اصول اقتصادی قراردادنویسی
بند اول: اصل برقراری تعادل
بند دوم: اصل انتخاب
بند سوم: اصل کارآمدی

فصل دوم: تکنیک‌های مشترک نگارش در قراردادهای داخلی

مبحث اول: ماهیت و زمان رفتارهای قراردادی
گفتار اول: ماهیت رفتارهای قراردادی
گفتار دوم: زمان رفتارهای قراردادی
بند اول: رفتارهای پیش قراردادی
الف: مذاکرات مقدماتی
ب: توافقات ابتدایی
بند دوم: رفتارهای پس قراردادی
مبحث دوم: تکنیک‌های قابل اعمال در محتوای قرارداد
گفتار اول: بخش مقدماتی قراردادنویسی
بند اول: عنوان قرارداد
بند دوم: صلاحیت، هویت و سمت طرفین قرارداد
بند سوم: زمان و مکان قرارداد
الف: زمان قرارداد
ب: مکان قرارداد
گفتار دوم: بخش عمومی قرارداد نویسی
بند اول: تعاریف قراردادی
بند دوم: موضوع قرارداد
الف: چنانچه مورد قرارداد کالا باشد
ب: چنانچه مورد قرارداد خدمات باشد
ج- چنانچه مورد قرارداد امتیاز باشد
بند سوم: مبلغ قرارداد
بند چهارم: مدت زمان اجرا
بند پنجم: شرح کار یا تعهدات طرفین
بند ششم: شرایط انحلال یا خاتمه قرارداد
الف: فسخ قرارداد
ب: انفساخ قرارداد
ج: بی اعتباری قرارداد
بند هفتم: خسارات ناشی از عدم اجرا
الف: جبران قانونی عدم اجرا
ب: جبران توافقی عدم اجرا
بند هشتم: شیوه حل اختلاف
الف: شیوه مذاکره
ب: شیوه میانجیگری و گزارش
ج: شیوه سازش
د: شیوه داوری
گفتار سوم: بخش اختصاصی قراردادنویسی
بند اول: ماهیت ویژه قراردادها
بند دوم: سایر مندرجات قرارداد
مبحث سوم: تکنیک‌های قابل اعمال در شکل قرارداد
گفتار اول: کتبی بودن قرارداد
بند اول: کاغذی یا الکترونیکی بودن شکل قرارداد
الف: کاغذی بودن قرارداد
ب: الکترونیکی بودن قرارداد
بند دوم: شیوه ابراز اسناد پیش قراردادی
گفتار دوم: متن یا نوشته قرارداد
گفتار سوم: نسخه یا نسخه‌های قرارداد
گفتار چهارم: ارجاعات قرارداد
گفتار پنجم: امضاء و تاریخ قرارداد
گفتار ششم: شاهد گرفتن در قرارداد
گفتار هفتم: پیوست‌های قرارداد
گفتار هشتم: بازمذاکره یا اصلاح و تعدیل قرارداد
گفتار نهم: شیوه مکاتبات و اطلاع رسانی

فصل سوم: تکنیک‌های مذاکرات قراردادی

مبحث اول: مفهوم، اصول و استراتژی‌های مذاکره
گفتار اول: مفهوم مذاکره قراردادی
گفتار دوم: اصول مذاکره قراردادی
بند اول: اصول اخلاقی مذاکره
بند دوم: اصول حقوقی مذاکره
بند سوم: اصول روانی مذاکره
گفتار سوم: استراتژی‌های مذاکره قراردادی
بند اول: زمینه‌های استراتژی
الف: تابع زمان
ب: تابع اطلاعات
ج: تابع قدرت
بند دوم: انواع استراتژی مذاکراتی
الف: استراتژی همکاری
ب: استراتژی رقابتی
ج: استراتژی قاعده مند
بند سوم: برآیند استراتژی‌های مذاکره
مبحث دوم: مدیریت مذاکرات قراردادی
گفتار اول: مدیریت فضای مذاکره
بند اول: فضای الکترونیکی
الف: مذاکرات همزمان (آن لاین)
ب: مذاکرات غیرهمزمان (آف لاین)
بند دوم: فضای فیزیکی
الف: محل مذاکره
ب: پذیرایی
ج: سایر مداخله گران
گفتار دوم: خود- مدیریتی
بند اول: آداب پوشش
بند دوم: آداب نظافت و امور بهداشتی
بند سوم: مهارت‌های حواس پنجگانه
الف: مدیریت نگاه
ب: مهارت گوش دادن
ج: مهارت حس بویایی
د: مهارت حس چشایی
ه: مهارت حس لامسه
بند چهارم: مهارت‌های کلامی
بند پنجم: مهارت‌های غیرکلامی
گفتار سوم: مدیریت طرف مذاکره
بند اول: شناخت تیپ شخصیتی
الف: تیپ A
ب: تیپ B
ج: تیپ C
د: تیپ D
بند دوم: موقعیت طرف مذاکره
بند سوم: ترفندهای بازی

فصل چهارم: تکنیک‌های مشترک نگارش در قراردادهای بین المللی

مبحث اول: چالش‌های و ارکان عینی قراردادهای بین المللی
گفتار اول: چالش‌های قراردادهای بین المللی
بند اول: چالش زبان
بند دوم: چالش فرهنگ قراردادی
بند سوم: عدم شناسایی عرف‌های بین المللی
بند چهارم: چالش ساختار سازمانی
گفتار دوم: مراحل عینی قرارداد نویسی بین المللی
بند اول: تهیه پیش نویس اولیه
بند دوم: توافقات مقدماتی
بند سوم: شکل قرارداد
مبحث دوم: شرایط متداول قراردادهای بین المللی
گفتار اول: بخش شرایط عمومی
بند اول: عنوان قرارداد
بند دوم: مشخصات طرفین قرارداد
بند سوم: تعاریف قراردادی
بند چهارم: موضوع قرارداد
بند پنجم: زمان و مکان قراداد
بند ششم: مبلغ قرارداد
بند هفتم: نحوه پرداخت‌ها
الف: پرداخت‌های معمول
ب: پرداخت‌های خاص
ج: زمان پرداخت
گفتار دوم: بخش شرایط اختصاصی
بند اول: بازرسی و نظارت
بند دوم: نحوه و اسناد حمل کالا
الف: اعلام حمل کالا
ب: اسناد حمل
ج: وسیله حمل کالا
بند سوم: ترخیص کالا
بند چهارم: ضمانت نامه‌ها
الف: ضمانت نامه پیش پرداخت
ب: کسور وجه الضمان
بند پنجم: تعدیل قیمت
بند ششم: تغییر مقادیر کار
بند هفتم: نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها
بند هشتم: تغییر شرایط و مشخصات فنی
بند نهم: هزینه‌ها، حقوق و عوارض گمرکی
بند دهم: بیمه کالاها
بند یازدهم: شرط تحمل مالیات
بند دوازدهم: قطعات یدکی و ابزار آلات
بند سیزدهم: شرط آموزش تخصصی
بند چهاردهم: کارکنان خارجی
بند پانزدهم: شرط دیرکرد و جریمه
بند شانزدهم: واگذاری به ثالث
بند هفدهم: قوه قاهره
بند هیجدهم: قانون حاکم بر قرارداد
بند نوزدهم: حل و فصل اختلافات
بند بیستم: فسخ قرارداد
بند بیست و یکم: ابطال قراداد
بند بیست و دوم: مکاتبات
بند بیست و سوم: زبان قرارداد
بند بیست و چهارم: ضمائم و پیوست‌های قرارداد

ضمیمه: نمونه‌ای از ساختار قرارداد نمونه به زبان انگلسی

کتابنامه

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما