هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / حقوق مدنی / عقود معین / حقوق مدنی 6 - عقود معین 1
حقوق مدنی 6 - عقود معین 1
حقوق مدنی 6 - عقود معین 1
حقوق مدنی 6 - عقود معین 1 - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

حقوق مدنی 6 - عقود معین 1

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • ارسال رایگان بالای 300 هزار تومان
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل نخست- بیع

تعریف
تفاوت بیع و معاوضه

مبحث نخست- شرایط بیع

نخست- ایجاب و قبول
دوم- اهلیت طرفین معامله
سوم- مورد معامله (شرایط)
چگونگی رفع ابهام از مورد معامله
تفاوت مورد معامله کلی در معین با مورد معامله مشاع
مسئله 1- (ماده 353 ق.م)
مسئله 2- شرط مساحت ملک در مورد معامله
مسئله 3- مفاد ماده 385 ق.م
مسئله 4- تعیین مقدار مبیع
مسئله 5- توابع مبیع
مسئله 6- ماده 360 ق.م
چهارم- مشروعیت جهت معامله

مبحث دوم- آثار بیع

آثار بیع در ماده 362 ق.م

بخش اول- مالکیت مبیع و ثمن

انتقال مالکیت
اجل مبیع و ثمن و انتقال مالکیت
خیار فسخ و انتقال مالکیت
بیع صرف
تبصره 1- بیع تشریفاتی
تبصره 2- ضمان مبیع

بخش دوم- تسلیم

الف- تعریف
تأدیه ثمن
ب- آثار تسلیم
ج- موعد تسلیم
د- حق حبس
هـ- مکان تسلیم
و- هزینه تسلیم
مسئله 1- التزام به معرفی ضامن و رهن برای صمن
ز- مسئله 2- مفاد ماده 280 ق. م
ح- تلف مبیع قبل از تسلیم
شرایط اعمال حکم
آثار تلف مبیع پیش از تسلیم
نقص مبیع قبل از تسلیم
عیب مبیع پیش از تسلیم
تلف ثمن پیش از تسلیم
خلاف قاعده بودن حکم تلف مبیع پیش از تسلیم
تلف نماء پیش از تسلیم

بخش سوم- ضمان درک

تعریف
مسئولیت

مبحث سوم- خیارات

کلیات

بخش نخست- خیارات مختص بیع

الف- خیار مجلس
ب- خیار حیوان
ج- خیار تأخیر ثمن

بخش دوم- خیارات مشترک بین بیع و سایر عقود

تعریف
الف- خیار شرط
ب- خیار رویت و تخلف وصف
ج- خیار غبن
د- خیار عیب
هـ- خیار تدلیس
و- خیار تبعض صفقه
ز- خیار تخلف شرط

بخش سوم- احکام مشترک خیارات

الف- تعدد خیارات در عقد واحد
ب- ماهیت خیار
ج- سقوط خیار
هـ- انتقال مورد معامله و خیار شرط
و- وسیله اعمال حق فسخ
ز- آثار فسخ
ح- مرور زمان دعوی فسخ

مبحث چهارم- بیع شرط

تعریف
تحول تاریخی
شرایط و آثار بیع شرط

فصل دوم- معاوضه

تعریف
شرایط عقد معاوضه
خیارات

فصل سوم- اجازه

تعریف و کلیات

مبحث اول- شرایط عقد

گفتار اول- شرایط عمومی

شرایط اساسی

گفتار دوم- شرایط اختصاصی

جمع شرایط
مسئله 1- انجام عمل در زمان معین یا خارج از آن
مسئله 2- کاهش اجرت

مبحث دوم- آثار و احکام عقد اجاره

الف- تملیکی یا عهدی بودن عقد
ب- لزوم عقد

مبحث سوم- حقوق و تکالیف طرفین عقد نسبت به یکدیگر

الف- حقوق و وظایف موجر در برابر مستأجر
ب- حقوق و وظایف مستأجر در برابر موجر

مبحث چهارم- خیارات در عقد اجاره

کلیات
الف- خیار عیب
ب- خیار تخلف شرط
ج- خیار تبعض صفقه
د- خیار شرط

مبحث پنجم- بطلان و زوال عقد اجاره

موارد

مبحث ششم- مقررات خاص روابط موجر و مستأجر اماکن مسکونی و تجاری و کسب و پیشه

تاریخچه

گفتار نخست- عقود مشمول این قانون

قلمرو

گفتار دوم- احکام عقد اجاره‌ی مشمول این قانون

تخلیه

گفتار سوم- روابط موجر و مستأجر

روابط خاص

قسمت دوم- اجاره حیوان و انسان

الف- اجاره حیوان
ب- اجاره انسان
اجاره زن برای پرورش نطفه تلقیح شده

فصل چهارم- جعاله

تعریف و کلیات

مبحث نخست- ماهیت جعاله

ماهیت عقدی
تفاوت عقد جعاله با عقد اجاره شخص

مبحث دوم: شرایط عقد جعاله

گفتار نخست: شرایط طرفین معامله

اهلیت

گفتار دوم-شرایط مورد عقد جعاله

عمل و اجرت

گفتار سوم- احکام و آثار جعاله

نخست- جعاله عام و جعاله خاص
دوم- وضعیت عقد

گفتار چهارم- روابط طرفین

موارد مختلف

فصل پنجم- قرض

تعریف

گفتار نخست- احکام و شرایط عقد قرض

لزوم یا جواز
موزد عقد
قبض

گفتار دوم- وظایف مقترض و مقترض

الف- وظایف مقترض
ب- تکالیف مقزض
حیله ناصحیح قانونی
حقوق تطبیقی

فصل ششم- عقد صلح

کلیات

مبحث نخست- شرایط عقد صلح

اجتماع شرایط

مبحث دوم- اقسام صلح

صلح بر دعوی و صلح بدوی

گفتار نخست- صلح بر دعوی

الف- کلیات صلح بر دعوی
ب- احکام و آثار صلح بر دعوی

گفتار دوم- صلح در مورد معامله یا صلح بدوی

الف- کلیات
ب- احکام و آثار صلح در مقام معامله

گفتار سوم- صلح تأمینی

صلح به سود طرف عقد یا به سود ثالث
مسائل امتحانی
مسئله 1- بیع کلی در معین و مشاع
پاسخ مسئله 1
مسئله 2- بیع مشاع و کلی در معین
پاسخ مسئله 2
مسئله 3- بیع و اجاره
پاسخ مسئله 3
مسئله 4- عقد معاوضه
پاسخ مسئله 4
مسئله 5- بیع فضولی
پاسخ مسئله 5
مسئله 6- بیع و خیار
پاسخ مسئله 6
مسئله 7- اجاره دوم و تسلیم عین مستأجره
پاسخ مسئله 7
مسئله 8-بیع و صلح
پاسخ مسئله 8
مسئله 9- قرض منافع
پاسخ مسئله 9
مسئله 10- حمل بار در برابر 5% از عین بار
پاسخ مسئله‌ 10
مسئله 11- بیع کلی و قرض
پاسخ مسئله 11
مسئله 12- صلح منافع
پاسخ مسئله 12
مسئله 13- جعاله
پاسخ مسئله 13
مسئله 14- بیع و قرض
پاسخ مسئله 14
مسئله 15- جعاله
پاسخ مسئله 15
مسئله 16- بیع و معاوضه
پاسخ مسئله 16
مسئله 17- جعاله و صلح
پاسخ مسئله 17
مسئله 18- اجاره و صلح
پاسخ مسئله 18
مسئله 19- بیع کلی در معین و تصرف خریدار
پاسخ مسئله 19
مسئله 20- بیع و اجاره
پاسخ مسئله 20
مسئله 21- جعاله و صلح
پاسخ مسئله 21
مسئله 22- بیع و اجاره
مسئله 22
مسئله 23- عقد صلح و بیع
پاسخ مسئله 23
مسئله 24- عقد قرض و دو شرط ضمن آن
پاسخ مسئله 24

ضمائم

قانون موجر و مستأجر مصوب 1356

فصل اول- کلیات
فصل دوم- میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن
فصل سوم: در تنظیم اجاره نامه
فصل چهارم: موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
فصل پنجم: حق کسب یا پیشه یا تجارت
فصل ششم: تعمیرات

قانون موجر و مستأجر مصوب 1362

فصل اول- کلیات
فصل دوم- اجاره بها
فصل سوم- در اجاره نامه
فصل چهارم- موارد فسخ
فصل پنجم- تعمیرات

قانون موجر و مستأجر مصوب 1376

فصل اول- روابط موجر و مستأجر
فصل دوم- سرقفلی

آیین نامه اجرائی قانون موجر و مستأجر مصوب 1376

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما