هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / کاربردی / حقوقی / حقوق انتقال فناوری
حقوق انتقال فناوری
حقوق انتقال فناوری
حقوق انتقال فناوری - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

حقوق انتقال فناوری

متاسفانه موجودی این کتاب به پایان رسیده است.ناموجود
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

عنوان

مقدمه

بخش نخست: حقوق انتقال فناوری: قواعد بنیادین، مفاهیم کلی

فصل نخست: فناوری و انتقال آن

گفتار نخست: شناخت فناوری
مبحث نخست: تعریف و ماهیت فناوری
مبحث دوم: اوصاف فناوری
مبحث سوم: عناصر و اجزاء فناوری
مبحث چهارم: انواع فناوری
گفتار دوم: شناخت انتقال فناوری
مبحث نخست: مفهوم انتقال فناوری
مبحث دوم: اهداف و انگیزه‌ها در انتقال فناوری
بند نخست: اهداف دریافت کننده
بند دوم: اهداف انتقال دهنده
مبحث سوم: سطوح انتقال فناوری
بند نخست: بر مبنای جایگاه طرفین انتقال فناوری
بند دوم: بر مبنای محتوا و عمق فرایند

مبحث چهارم: مراحل انتقال فناوری

بند نخست: مرحله تدارک و گزینش فناوری
بند دوم: مرحله تحصیل فناوری
بند سوم: مرحله انطباق و سازگارسازی
بند چهارم: مرحله جذب فناوری
بند پنجم: مرحله توسعه‌ی فناوری
مبحث پنجم: شیوه‌های انتقال فناوری
بند نخست: شیوه‌های غیرتجاری و تجاری
الف) شیوه‌های غیرتجاری
ب) روش‌های تجاری
بند دوم: شیوه‌های افقی و عمودی
بند سوم: شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم
بند چهارم: شیوه‌های انتقال فناوری به اعتبار ایجاد توانمندی‌های تکنولوژیک
بند پنجم: شیوه‌های انتقال فناوری به اعتبار وابستگی جریان انتقال به واگذار کننده
بند ششم: شیوه‌های مرسوم و غیرمرسوم
مبحث ششم: راهبردها و سیاست‌های انتقال فناوری
بند نخست: بر اساس مدل‌های ملی و منطقه‌ای
بند دوم: بر اساس واردات و صادرات فناوری
بند سوم: بر اساس میزان وابستگی

فصل دوم: انتقال فناوری در بستر تجارت بین الملل

گفتار نخست: پیشینه و سیر تحولات انتقال فناوری در تجارت بین الملل
گفتار دوم: جهانی شدن و تأثیرات انتقال فناوری
مبحث نخست: مقدمه‌ای بر جهانی شدن اقتصاد و تجارت
مبحث دوم: تعاملات جهانی شدن تجارت و انتقال فناوری
گفتار سوم: نقش سازمان‌ها و نهادهای بین المللی در حیطه انتقال فناوری
مبحث نخست: سازمان تجارت جهانی
مبحث دوم: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد
مبحث سوم: سایر سازمان‌ها و نهادها
مبحث چهارم: تحلیل کارکرد سازمان‌ها و نهادها در عرصه انتقال فناوری
گفتار چهارم: جایگاه انتقال فناوری در اسناد بین المللی
مبحث نخست: کنوانسیون‌ها و اسناد چندجانبه
مبحث دوم: اسناد منطقه‌ای
مبحث سوم: اسناد بین منطقه‌ای
مبحث چهارم: پیش نویس اصول راهنمای بین المللی انتقال فناوری
مبحث پنجم: تحلیل رویکرد اسناد بین المللی در قبال انتقال فناوری

فصل سوم: تعامل حقوق انتقال فناوری و حقوق مالکیت فکری

گفتار نخست: مالکیت‌های فکری به مثابه موضوع فرایند انتقال فناوری
گفتار دوم: انتقال فناوری از نظرگاه موافقت نامه تریپس
گفتار سوم: تأثرات انتقال فناوری از ساز و کارهای حمایت از مالکیت‌های فکری
مبحث نخست: دلایل مخالفان حمایت حداکثری از مالکیت‌‌های فکری
مبحث دوم: دلایل موافقان حمایت حداکثری از دارایی‌های فکری بر انتقال فناوری
گفتار چهارم: راهبردهای مطلوب مالکیت‌های فکری در عرصه انتقال فناوری
مبحث نخست: راهبردهای کلی
مبحث دوم: راهبردهای خاص ناظر به اختراعات
بند نخست: سیاست‌های ناظر به صدور گواهینامه اختراع
بند دوم: بهره گیری از ظرفیت‌های استثنائات حقوق اختراعات

فصل چهارم: انتقال فناوری در نظام حقوقی ایران

گفتار نخست: پیشینه انتقال فناوری در ایران
گفتار دوم: انتقال فناوری در اسناد داخلی
مبحث نخست: اسناد کلان
مبحث دوم: قوانین
مبحث سوم: سایر اسناد
گفتار سوم: ملاحظات و راهکارهای ارتقای انتقال فناوری در ایران
مبحث نخست: ملاحظات فرهنگی
مبحث دوم: ملاحظات سیاسی
مبحث سوم: ملاحظات سازمانی و تشکیلاتی
مبحث چهارم: ملاحظات اقتصادی و تجاری
مبحث پنجم: ملاحظات تحقیقاتی و مالکیت‌های فکری
مبحث ششم: ملاحظات راهبردی و سیاست‌گذاری

بخش دوم: قراردادهای انتقال فناوری

فصل نخست: انتقال فناوری از رهگذار قراردادهای مستقیم (واگذاری حقوق)

گفتار نخست: قرارداد لیسانس
مبحث نخست: شناخت قرارداد لیسانس
بند نخست: مفهوم و تعریف قرارداد لیسانس
بند دوم: ماهیت قرارداد لیسانس
بند سوم: کارکرد لیسانس
بند چهارم: انواع قراردادهای لیسانس
الف) به اعتبار نحوه انتقال یا امکان رقابت
ب) به اعتبار دخالت اراده
ج) به اعتبار قابلیت واگذاری
د) به اعتبار طرفین قرارداد
هـ) به اعتبار موضوع
مبحث دوم: تکوین و شرایط اعتبار قرارداد لیسانس
بند نخست: شرایط شکلی و تشریفاتی
بند دوم: شرایط ماهوی اعتبار
الف) شرایط ناظر به موضوع و قلمرو لیسانس
ب) معین بودن مدت قرارداد
ج) عوض قرارداد
مبحث سوم: آثار و تعهدات طرفین قرارداد لیسانس
بند نخست: تعهدات لیسانس دهنده
الف) تعهدات تضمینی
ب) تعهد به تسلیم
ج) تعهد به حفظ فناوری و تداوم بخشی به شرایط انتفاع
د) تعهد به رازداری
هـ) تعهد به واگذاری پیشرفت‌های فنی و بهبودات فناوری
و) تعهد به اعطای شرایط مطلوب‌تر
بند دوم: تعهدات لیسانس گیرنده
الف) تعهد به پرداخت عوض
ب) رعایت محدودیت‌های قراردادی
ج) تعهد به بهره برداری
د) تعهد به بیشترین تلاش یا کوشش متعارف
هـ) فراهم کردن زمینه بهره برداری
و) تعهد به رازداری
ز) فراهم کردن زمینه ممیزی و بازرسی
ح) تعهد به اطلاع
ط) تعهد به واگذاری بهبودات
ی) تعهد به عدم رقابت
مبحث چهارم: انحلال قرارداد لیسانس
بند نخست: انحلال ارادی قرارداد لیسانس
الف) اقاله قرارداد
ب) فسخ قرارداد
بند دوم: انحلال غیرارادی قرارداد لیسانس
الف) انفساخ
ب) بطلان
گفتار دوم: قرارداد واگذاری یا انتقال
مبحث نخست: شناخت قرارداد انتقال (واگذاری)
بند نخست: تعریف قرارداد انتقال
بند دوم: ماهیت قرارداد انتقال
بند سوم: شرایط اعتبار قرارداد انتقال
مبحث دوم: تعهدات طرفین قرارداد انتقال
گفتار سوم: قرارداد فرانشیز
مبحث نخست: شناخت قرارداد فرانشیز
بند دوم: عناصر و خصصیصه‌های قرارداد فرانشیز
بند سوم: ماهیت قرارداد فرانشیز
بند چهارم: انواع فرانشیز
الف) از حیث نوع و نظام
ب) از حیث ماهیت قراردادهای فرانشیز
بند پنجم: تمایز فرانشیز از قراردادهای مشابه
الف) قرارداد لیسانس
ب) قرارداد نمایندگی
ج) قرارداد توزیع
د) خرده فروشی
مبحث دوم: آثار و تعهدات طرفین فرانشیز
بند نخست: تعهدات فرانشیز دهنده
الف) تعهد به تسلیم
ب) تعهد به ارائه اطلاعات
ج) تعهد به نظارت و کنترل کیفیت
د) تعهد به عمل با حسن نیت
هـ) تعهد ضمنی به تعامل و همکاری
و) تعهد به ارائه خدمات تبعی
ز) تعهدات رایج به موجب شرط
بند دوم: تعهدات فرانشیز گیرنده
الف) تعهد به استفاده معمول از نشانهای تجاری
ب) تعهد به ارائه اطلاعات
ج) تعهد به پذیرش ترتیبیات کنترل کیفیت و فراهم آوردن مقدمات
هـ) تعهد به عمل مطابق راهبردها و سیاست‌های فرانشیز دهنده
و) تعهدات رایج به موجب شرط
گفتار چهارم: قراردادهای مستقیم در عرصه انتقال فناوری

فصل دوم: انتقال فناوری از طریق قراردادهای خدماتی (شیوه خرد یا جزئی)

گفتار نخست: خدمات در عرصه تجارت بین الملل
گفتار دوم: قراردادهای خدماتی
مبحث نخست: قرارداد خدمات فنی و مهندسی
مبحث دوم: قراداد مساعدت فنی
مبحث سوم: قرارداد مدیریت
مبحث چهارم: قرارداد مشاوره
مبحث پنجم: قرارداد آموزش
گفتار سوم: قراردادهای خدماتی و انتقال فناوری

بخش سوم: انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی

فصل نخست: انتقال فناوری در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی

گفتار نخست: درآمدی بر حقوق سرمایه گذاری خارجی
گفتار دوم: پیوند و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی وانتقال فناوری
مبحث نخست: شرکت‌های چند ملیتی، کارگزار اصلی انتقال فناوری
مبحث دوم: اهمیت و نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجز در فرایند انتقال فناوری
مبحث سوم: عوامل مؤثر بر نحوه تعامل انتقال فناوری و سرمایه گذاری خارجی
بند نخست: عوامل تأثیرگذار بر جریان سرمایه
بند دوم: عوامل مؤثر بر شیوه انتقال فناوری
بند سوم: نقش حمایت از مالکیت‌های فکری
مبحث چهارم: سرریز فناوری از رهگذار سرمایه گذاری مستقیم خارجی
بند نخست: مفهوم سرریز فناوری
بند دوم: مجاری سرریز فناوری
الف) آثار حضور
ب) ارتباط با فعالان خارجی
ج) جا به جایی و آموزش نیروی کار
د) تشدید رقابت
بند سوم: برآورد آثار سرریز فناوری

فصل دوم: انتقال فناوری از مجرای سرمایه گذاری مشترک

گفتار نخست: جوینت ونچر (سرمایه گذاری مشترک)
مبحث نخست: مفهوم جوینت ونچر (سرمایه گذاری مشترک)
بند نخست: سرمایه گذاری مشترک قراردادی و مشخصات آن
بند دوم: سرمایه گذاری مشترک سرمایه ای یا شرکتی و چهارچوب‌های آن
مبحث سوم: کارکرد سرمایه گذاری مشترک
مبحث چهارم: سرمایه گذاری مشترک در حقوق ایران
مبحث پنجم: تعهدات سرمایه گذاران مشترک
گفتار دوم: تحقیق و توسعه مشترک
مبحث نخست: درآمدی بر تحقیق و توسعه و شیوه‌های آن
مبحث دوم: شناخت قرارداد تحقیق و توسعه مشترک و شیوه کارکردی آن
مبحث سوم: تعهدات طرفین
گفتار سوم: قرارداد مشارکت در تولید
مبحث نخست: مفهوم و مشخصات قرارداد
مبحث دوم: تمایز از توافقات مشابه
مبحث سوم: تعهدات طرفین
گفتار چهارم: انتقال فناوری به واسطه سرمایه گذاری‌های مشترک
مبحث نخست: عوامل تأثیر گذار بر جریان انتقال فناوری در سرمایه گذاری‌های مشترک
مبحث دوم: ساز و کار و نحوه انتقال فناوری در سرمایه گذاری مشترک
مبحث سوم: ملاحظاتی در خصوص تحقق و توسعه مشترک و انتقال فناوری

فصل سوم: قراردادهای سرمایه گذاری پروژه محور (ساخت محور) و انتقال فناوری

گفتار نخست: قرارداد ساخت، بهره برداری و واگذار (بی او تی)
مبحث نخست: تعریف قرارداد
مبحث دوم: ساختار و عناصر قرارداد
مبحث سوم: ماهیت قرارداد
مبحث چهارم: کارکرد و مزایای بی او تی
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما