هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / کاربردی / جزایی / حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)
حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)
حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)
حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی) - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • ارسال رایگان بالای 300 هزار تومان
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

عنوان

پیشگفتار

فصل اول: پلیس و قانون

مبحث اول: قانون در ارتباط با کار پلیس
مبحث دوم: شناخت پلیس و تحقیقات پلیس
بند اول: تعاریف، مفاهیم و تقسیمات پلیس
بند دوم: تقسیمات مختلف پلیس
بند سوم: تاریخچه تحولات پلیس
بند چهارم: جای پلیس در رابطه با علوم
بند پنجم: وظایف پلیس و جایگاه قانونی و عملی نیروی انتظامی در جمهوری اسلامی ایران
بند ششم: وظایف پلیس
بند هفتم: مرزهای وظایف قضایی پلیس و دادگستری
بند هشتم: قلمرو مطالعه حقوق تحقیقات جنایی

فصل دوم: وسایل اطلاعاتی پلیس

مبحث اول: شکایات
بند اول: مبانی حقوقی شکایت
بند دوم: شکل و محتوای شکایت
مبحث دوم: اعلامات
بند اول: چه کسانی مکلف به اعلام هستند؟
بند دوم: شکل و محتوای اعلامات
بند سوم: مقامات پذیرنده اعلامات و اقدامات آن‌ها
بند چهارم: اعتبار و ارزش قضایی اعلامات
مبحث سوم: سایر وسایل اطلاعاتی
بند اول: انواع وسایل اطلاعاتی در قانون
بند دوم: شرایط اعمال مواد 21 و 22 ق.آ.د.ک. ایران
بند سوم: ارزش اطلاعات مذکور در دو بند قبل

فصل سوم: معاینات محلی

مبحث اول: شرایط قانونی برای عزیمت و معاینات محلی
بند اول: شرایط قانونی معاینات محلی در مورد جرایم مشهود
بند دوم: شرایط قانونی معاینات محلی در مورد مرگ‌های مشکوک
بند سوم: شرایط قانونی معاینات محلی در مورد تحقیقات ابتدایی
بند چهارم: شرایط قانونی معاینات محلی در مورد نیابت‌های قضایی
بند پنجم: شرایط قانونی معاینات محلی در مورد نمایندگی‌های مقامات اداری
بند ششم: شرایط قانونی و مقتضیات معاینه محلی در موارد خاص
محبث دوم: زمان و مکان معاینات محلی
بند اول: معاینات محل‌ها و اماکن عمومی و زمان آن‌ها
بند دوم: معاینات اماکن خصوصی و زمان آن‌ها
بند سوم: معاینات اماکن خصوصی تحت شرایط خاص
مبحث سوم: چه مقاماتی معاینات محلی را انجام می‌دهند؟
مبحث چهارم: چه اقداماتی باید در معاینات محلی انجام شود؟
بند اول: اقدامات پلیس قضایی قبل از معاینات محلی
بند دوم: اقدامات پلیس قضایی در صحنه جرم
بند سوم: صلاحیت‌های اعضای پلیس قضایی در معاینات محلی

فصل چهارم: استماع گواهی

مبحث اول: استماعات در مورد جرایم مشهود
بند اول: از چه کسانی استماعات به عمل می‌آید؟
بند دوم: چه کسانی استماعات را به عمل می‌آورند؟
بند سوم: چگونه استماعات انجام می‌شود؟
بند چهارم: تکالیف شاهد و مطلع
مبحث دوم: استماع شهادات و اطلاعات در مرحله نیابت قضایی
بند اول: اطلاعات چه کسانی اخذ می‌شود؟
بند دوم: چه کسانی اطلاعات و شهادات را استماع می‌کنند؟
بند سوم: آیین استماع شهادات در مرحله نیابت قضایی
مبحث سوم: استماعات در مرحله تحقیقات ابتدایی یا نیمه رسمی
بند اول: اطلاعات چه کسانی استماع می‌شود؟
بند دوم: استماع کنندگان اطلاعات و شهادات در حالت تحقیق ابتدایی
بند سوم: آیین استماع شهادت در مرحله تحقیقات ابتدایی
مبحث چهارم: استماعات در حقوق انگلوساکسون
بند اول: آشنایی با نهادهای اصلی حقوق انگلستان و آمریکا
بند دوم: استماعات در سیستم‌های قضایی انگلستان و آمریکا

فصل پنجم: بازرسی‌ها

مبحث اول: مفهوم و مبنای حق بازرسی
بند اول: مبانی حق بازرسی
بند دوم: موارد قانونی حق بازرسی
مبحث دوم: مقامات بازرسی کننده و تشریفات بازرسی
بند اول: مقاماتی که عهده‌دار انجام بازرسی منازل هستند
بند دوم: شرایط و تشریفات بازرسی منازل
مبحث سوم: سایر بازرسی‌ها
بند اول: بازرسی‌های بدنی
بند دوم: بازرسی وسایل نقلیه
بند سوم: بازرسی عناصر مادی و معنوی انسان

فصل ششم: ضبط و توقیف

مبحث اول: مبنای حقوقی و قواعد شکلی ضبط و توقیف
بند اول: مبنای حقوقی ضبط و توقیف
بند دوم: قواعد شکلی ضبط و توقف
مبحث دوم: استرداد اشیاء ضبط شده و ضمانت اجرای تخلف از قواعد شکلی
بند اول: استرداد اشیاء ضبط شده
بند دوم: ضمانت اجرای تخلف از مقررات و شرایط ضبط و توقف
مبحث سوم: ضبط و توقیف در حالت تحقیق ابتدایی
بند اول: مقررات مشترک میان سیستم‌ها
بند دوم: مقررات استثنایی راجع به ضبط و توقیف

فصل هفتم: دستگیری‌ها

مبحث اول: دستگیری در سیستم‌های قاره‌ای
بند اول: اصول و شرایط دستگیری در حقوق ایران
بند دوم: اصول و شرایط دستگیری در سیستم فرانسوی
بند سوم: اصول دستگیری در سیستم آفریقایی
مبحث دوم: دستگیری در سیستم‌های انگلوامریکن و ژاپن
بند اول: اصول و شرایط دستگیری در حقوق انگلستان
بند دوم: اصول و شرایط دستگیری در حقوق آمریکا
بند سوم: اصول و شرایط دستگیری در سیستم ژاپن و قرابت آن با سیستم آمریکایی
مبحث سوم: مقایسه سیستم‌های حقوقی دستگیری
بند اول: مقایسه سیستم‌های دستگیری به طور کلی
بند دوم: مقایسه ‌سیستم‌های دستگیری در رابطه با حقوق بشر

فصل هشتم: ‌بازجویی‌ها

مبحث اول: مبانی حقوقی بازجویی در حالات مختلف تحقیقاتی
بند اول: مبانی بازجویی در مرحله تحقیق ابتدایی پلیس و جرم مشهود
بند دوم: مبانی بازجویی در مرحله تحقیقات مقدماتی
مبحث دوم: آیین بازجویی از متهم و اصول حاکم بر اقرار
بند اول: آیین بازجویی از متهم در سیستم قاره‌ای
بند دوم: آیین بازجویی از متهم در سیستم‌های آمریکایی و ژاپنی
بند سوم: اصول حاکم بر بازجویی و اقرار از نظر حقوق تطبیقی
مبحث سوم: حق بازجویی و علوم مادی و طبیعی (بازجویی نوین علمی)
بند اول: ماهیت روش‌های علمی مربوط به بازجویی
بند دوم: قلمرو حقوقی آزمایشات علمی در بازجویی

فصل نهم: بازداشت پلیسی

مبحث اول: مبانی و مجوز بازداشت پلیسی و حقوق تطبیقی
بند اول: مبانی و مجوز بازداشت پلیسی در سیستم‌ها
بند دوم: مبانی و مجوز بازداشت پلیسی در سیستم‌ها
مبحث دوم: قلمرو اجرایی بازداشت پلیسی
بند اول: قلمرو اجرایی بازداشت پلیسی در سیستم‌ها
بند دوم: قلمرو اجرایی بازداشت پلیسی از نظر حقوق تطبیقی
مبحث سوم: کیفیت اجرا و مدت بازداشت پلیسی
بند اول: مقامات صلاحیت دار برای اجرای بازداشت پلیسی
بند دوم: اشخاص موضوع بازداشت پلیسی
بند سوم: مدت بازداشت پلیسی و آغاز و انجام آن
مبحث چهارم: تضمینات بازداشت پلیسی و نظارت بر آن
بند اول: اقدامات حمایتی به سود اشخاص بازداشت شده
بند دوم: ضمانت اجرای تخلف از مقررات بازداشت پلیسی

قوانین و آیین نامه‌ها

منابع و مآخذ

فهرست موضوعی

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما