هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / آزمونی / اختبار / آیین دادرسی مدنی / وکلای جوان بدانند ... ( جلد ششم ) آیین دادرسی مدنی
وکلای جوان بدانند ... ( جلد ششم ) آیین دادرسی مدنی
وکلای جوان بدانند ... ( جلد ششم ) آیین دادرسی مدنی
وکلای جوان بدانند ... ( جلد ششم ) آیین دادرسی مدنی - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

وکلای جوان بدانند ... ( جلد ششم ) آیین دادرسی مدنی

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • ارسال رایگان بالای 300 هزار تومان
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

شماره‌ی پرسش
1- لزوم طرفیت مالک اصلی و متقل اله سند عادی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از سوی مستأجر که منتهی به محکومیت قطعی موجر شده چه تأثیری در دعوای تخلیه علیه مستأجر از ناحیه‌ی موجر دارد؟
3- آیا محکوم علیه می‌تواند در مهلت واخواهی از حکم غیابی تجدید نظرخواهی کند؟
4- تفاوت دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
5- در دعوای جلب ثالث، آیا خواهان می‌تواند درخواست تأمین خواسته از امال مجلوب را بنماید یا خیر؟
6- کشف عدم اهلیت محکوم علیه بین صدور حکم و ابلاغ برگ اجرائیه
7- نحوه‌ی توقیف عملیات اجریی پس از بدست آمدن سندی که در جریان دادرسی ارائه نشده است
8- چگونگی تقسیم ترکه‌ی سرقفلی مشاع بین وراث
9- بررسی تقاضای تأمین خواسته و افزایش خواسته
10- اثر رأی وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده
11- چگونگی امکان انتقال جبران خسارت از متوفا به ورثه‌ی وی
12- بررسی اعتراض به دو حکم صادر شده از دو دادگاه راجع به یک موضوع
13- آیا تجدید نظرخواهی از گزارش اصلاحی که از طرف دادگاه صادر می‌شود، صحیح است؟
14- اسقاط حق اعتراض به رأی داور مانع از اعتراض به رأی داور نیست
15- ایراد به تشریفات و نحوه‌ی ابلاغ ددخواست از حقوق و وظایف خوانده نیست
16- آیا اظهار نظر رئیس دادگاه در مراجع غیرقضاوتی که از موارد رد دادرس محسوب می‌شود
17- امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه‌ی دادرسی
18- آیا ابلاغ دادخواست به خوانده در زندان، می‌تواند سابقه‌ی ابلاغ برای سایر اخطاری‌هل محسوب شود؟
19- ثُمن اعیانی زوجه پس از فوت وی، به ورثه منتقل می‌شود
20- چگونگی اعتراض به حکم غیابی دادگاه تجدید نشر
21- وجوه اشتراک و افتراق «اعتراض ثالث» و «اعاده‌ی دادرسی»
22- امکان قبول مال (منقول یا غیرمنقول) به جای وجه فقد بابت خسارات اختمالی در دستور موقت و شرایط تقاضای وصول خسارات احتمالی
23- اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، روش حل اختلاف صلاحیت محلی دادگاه‌ها و وصف تجریدی سفته برای مطالبه‌ی وجه آن
24- تعیین دادگاه صلاح برای ابطال عملیات اجرائی اداره‌ی ثبت و میزان هزینه‌ی دادرسی آن
25- نحوه‌ی تحقق اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها و تعیین حل اختلاف بین صلاحیت دادگاه عمومی از یک حوزه‌ی استان با دادگاه تجدید نظر استان دیگر
26- چگونگی اقامه‌ی دعوای تصرف عدوانی علیه سرایدار ملک
27- مهلت واخواهی از حکم غیابی
28- سه تفاوت اساسی بین تأمین خواسته و دستور موقت
29- آیا صرف اعلام فسخ خریدار به فروشنده می‌توان واجد آثار حقوقی باشد؟
30- مهلت قانونی انکار سند عادی و صلاحیت دادگاه حقوقی در سیدگی به ادعای جعل با تعیین جاعل
31- چگونگی امکان بازداشت ملکی که به ثبت نرسیده است
32- بررسی قاعده‌ی «تکلیف قاضی به صدور حکم و فصل خصومت»
33- ویژگی‌های عین معین جهت توقیف اموال خوانده
34- ماهیت حقوقی سازش نامه (گزارش اصلاحی) از حیث اعتراض و تجید نظر و نیز چگونگی استیفای شخص ثالث از آن
35- چگونگی اعتراض به حکم قطعی شده‌ای که بر مبنای شهادت نامعتبر صادر شده است
36- تکلیف دادگاه در صورت فوت خوانده در دعوای طلاق
37- چگونگی انکار و تکذیب محتویات اقرار نامه‌ی عادی
38- عدم توقیف اموال بدهکاری که هنوز ذمه‌ی او طبق اسناد تجاری و سند رسمی ذمه‌ای نسبت به دین طلبکار مشغول نشده است
39- ضابطه‌ی اثبات دعوای مطالبه‌ی خسارت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد
40- خسارت تأخیر تأدیه میزان و کیفیت تعیین آن
41- نمونه‌ی تنظیم متن وکالت نامه‌ی جامع از سوی زوج جهت مطلقه نمودن زوجه
42- طرز تعرض به اصالت سند عادی و راه‌های تشخیص اصالت آن
43- تکلیف دادگاه در خصوص طرح ایرادات موضوع ماده‌ی 84 بعد از اولین جلسه‌ی رسیدگی و سکوت خوانده نسبت به آن ایرادات
44- ادعای حق از سوی ثالث نسبت به گزارش اصلاحی طرفین دعوا
45- رعایت حق تقدم در اجرائیه‌های متعدد، از حیث چگونگی ادامه‌ی عملیات اجرایی
46- چگونگی اجرای حکمی که به موجب آن محکوم علیه متعهد به انجام عملی است که منحصراً خود باید انجام دهد
47- آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) از نوع صلاحیت ذاتی است
48- ‌نحوه‌ی حل اختلاف بین خواهان و خوانده از نظر تعیین مبلغ خواسته در دعاوی مالی غیرپول
49- چگونگی برخورد با دعوای مطالبه‌ی وجه مازاد بر پنجاه میلیون ریال بدون معرفی وکیل به دادگاه
50- آثار تقویم خواسته‌ی غیرمنقول
51- به دعاوی تصرف عدوانی در کدام دادگاه و به استناد کدام قانون می‌تواند رسیدگی شود
52- ذی نفع نبودن خواهان در دعوای مطروح و تکلیف یا اختیار دادگاه در عدم ایراد خوانده به سبب مذکور
53- ایراد رد دادرس
54- آیا ماده‌ی 490 ق. آ.د (در امور مدنی) با ماده‌ی 493 آن قانون تعارض دارد؟
55- دادگاه تشخیص دهنده‌ی اخذ تأمین مندرج در بند (الف) ماده‌ی 368 ق.آ.د (در امورمدنی) کدام دادگاه است؟
56- تکلیف خواهان به اقامه‌ی دعوا در مدت معین
57- ایرادات باید ضمن پاسخ در ماهیت دعوا مطرح شود
58- امکان سازش طرفین دعوا در دادگاه تجدیدنظر علی رغم صدور رد دعوا به علت ذی‌نفع نبودن خواهان
59- درخواست تصحیح رأی دادگاه و چگونگی اعتراض به رد درخواست آن
60- اگر محکوم به عین معین باشد آیا مشمول مقررات مستثنیات دین می‌شود؟
61- آیا صرف اعلام فسخ مورد معامله می‌تواند سبب فسخ معامله باشد؟
62- بررسی اجرای حکم مربوط به اموال منقول به هنگام توقیف و رعایت حقوق اشخاص ثالث اعم از مالکیت عین و منابع و وثیقه
63- چگونگی الزام فروشندگان آپارتمان نیمه‌ساز به ایفای تعهدات قراردادی خویش
64- رعایت موازین قانونی در صدور رأی از سوی هیأت داوران
65- چگونگی فرجام خواهی از حکم غیابی
66- بحثی در مورد دعوای اعتراض علیه شخص ثالث
67- اثر حقوقی انتقال مورد معامله با سند عادی توسط وکیل و انتقال بعدی آن توسط مالک با سند رسمی
68- آثار امتناع از انجام داوری، برای داور
69- آثار حکم صادر شده علیه متوفایی که پیش از ابلاغ دادخواست فوت کرده است
70- مرجع صالح برای افراز املاک مشاعی که در بین آنان اشخاص غایب یا محجور وجود داشته باشد، کجاست؟
71- چگونگی اعمال ماده‌ی 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی علیه محکوم علیه
72- رعایت نکات مربوط به تنظیم دادخواست در خصوص الزام خوانده به تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل
73- اعتراض ثالث در کدام مرجع، در قالب چه چیزی و علیه چه اشخاصی باید مطرح شود و ضمناً آثار قبول اعتراض ثالث پس از صدور اجرائیه و اجرای احکام چیست؟
74- بررسی معیار تمیز دعاوی خلع ید از دعوای تصرف عدوانی و نحوه‌ی تنظیم دادخواست هر یک از دو دعوای مذکور
75- چگونگی معرفی ضامن معتبر و سپردان تأمین مناسب توسط محکوم له در مورد رأی غیابی دادگاه
76- آیا الزام موجر به تعمیرات اساسی در عین مستأجره پس از انقضای مدت اجاره مسموع است؟
77- بررسی مسائلی در باب تقویم خواسته، عدم ذکر اقامتگاه وکیل و نام پدر خوانده در دادخواست، صدور قرار رد دعوای مربوط به آپارتمانی که در رهن است و قرار رد دادخواست تأمین خواسته
78- چگونگی استرداد ثمن ناشی از ضمان درک مبیع
79- آیا دادگاه می‌تواند به اختلاف ناشی از قراردادی که در آن شرط داوری شده، رسیدگی کن، چه اقدام حقوقی می‌توان بعد از صدور رأی داور انجام داد و ضمانت اجرایی عدم ابلاغ رأی داور چیست؟
80- دعوای ورود ثالث، نوع خواسته، میزان تقدیم خواسته، هزینه‌ی دادرسی، دستور موقت، خسارت احتمالی، ادعای جعل به سند رسمی، ورود خسارت به مال توقیف شده در زمان اجرای دستور موقت و نحوه‌ی مطالبه‌ی خسارت
81- چگونگی اعتراض به گزارش اصلاحی که از طرف دادگاه تنظیم و به اجرا گذاشته می‌شود
82- اخذ تأمین خسارت در مورد اسناد تجاری، نقص دادخواست در مرحله‌ی بدوی و تجدید نظر و چگونگی فرجام خواهی از آرای قطعیت یافته تجدید نظر خواهی
83- تعیین نوع دعوا، مرجع قضایی صالح با توجه به مالی یا غیرمالی بودن دعوا، نوع رأی مرجع قضایی و قابلیت تجدید نظر و فرجام رأی
84- امکان صدور حکم غیابی به وسیله‌ی دادگاه تجدید نظر
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما