هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / حقوق بین الملل / حقوق دریایی / حقوق بین الملل دریاها
حقوق بین الملل دریاها
حقوق بین الملل دریاها
حقوق بین الملل دریاها - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

حقوق بین الملل دریاها

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فصل 1: مقدمه

فصل 2: دریای آزاد و آزادی‌ه‌‌ای دریای آزاد

الف. مقدمه
ب. تعریف «دریای آزاد»
ج. آزادی‌های دریای آزاد
1. آزادی کشتیرانی
2. آزادی پرواز بر فراز دریای آزاد
3. آزادی ماهیگیری
4. آزادی کار گذاشتن کابل و لوله
5. آزادی احداث جزایر مصنوعی
6. آزادی تحقیقات علمی
7. آزادی‌های دیگر
د. محدویت‌ها بر اعمال آزادی‌های دریای آزاد
1. توجه مقتضی به منافع دولت‌های دیگر
2. مقاصد صلح آمیز
3. سایر قواعد حقوق بین الملل
هـ . تکلیف به ارائه کمک

فصل 3: تابعیت کشتی‌ها

الف. مقدمه
ب. مفهوم تابعیت کشتی‌ها
ج. حق دولت‌ه‌ا برای اعطای تابعیت به کشتی
1. اصل کلی
2. محدودیت‌ها
3. ارتباط اصیل
4. شرایط ایالات متحده در زمینه مالکیت و کارکنان کشتی
د. صدور سند و ثبت کشتی
هـ . کشتی‌ها یا شناورها

فصل 4: تکالیف و صلاحیت دولت صاحب پرچم و استثناهای آن

الف. مقدمه
ب. تکالیف دولت صاحب پرچم
ج. صلاحیت دولت صاحب پرچم
1. اصول کلی
2. تصادمات در دریا و تفکیک میان صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت اجرایی
3. کشتی‌های بی تابعیت
د. استثناها بر صلاحیت دولت صاحب پرچم
1. استثناهای مبتنی بر معاهده
2. دزدی دریایی
3. تجارت برده
4. پخش غیرمجاز امواج رادیویی و تلویزیونی
5. قاچاق مواد مخدر
6. تعقیب فوری
7. کشتی دارای همان تابعیت کشتی جنگی

فصل 5: خط مبدأ تعیین مناطق صلاحیت ملی

الف. مقدمه
ب. خط مبدأ عادی: پایین ترین سطح جزر
ج. خلیج‌های کوچ (خورها)
د. رودخانه‌ها
هـ. جزیره‌ها
و. برآمدگی‌های جزری
ز. تأسیسات بندری و لنگرگاه‌ها
ح. خط مبدأ مستقیم
ط. خط مبدأ مجمع الجزایری
ی. آب‌های داخلی تاریخی، از جمله خلیج‌ه‌ای تاریخی
ک. اثر تغییر آب و هوا بر خطوط مبدأ

فصل 6: مرزهای صلاحیت دریایی میان دولت‌های مجاور و مقابل

الف. مقدمه
ب. دریای سرزمینی
ج. فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی
1. قاعده کلی:تحدید حدود با توافق
2. قواعد مورد استفاده در نبود توافق و نقش دادگاه‌های بین المللی و دیوان‌های داوری
3. اوضاع و اخوال ویژه و ذی ربط
4. سازش

فصل 7: آب‌های داخلی و بندرها

الف. مقدمه
ب. حاکمیت بر آب‌های داخلی
ج. آزادی دسترسی به بندرها
1. پیش بینی و ایجاد دسترسی به بندرها در معاهدات
2. دسترسی به بندرها با فقدان معاهدات
3. محدودیت‌ها بر دسترسی به بندر
4. دسترسی کشتی‌های هسته‌ای به بنادر
5. دسترسی کشتی‌های جنگی به بندرها
6. ورود به بنادر و محل‌های امن در نتیجه وضعیت اضطراری یا فورس ماژور
د. صلاحیت دولت ساحلی و دولت صاحل پرچم بر کشتی‌ها هنگام حضور در آب‌های داخلی
1. اصول تعارض قوانین
2. اعمال صلاحیت دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی و نظریه آرامش ساحل
3. صلاحیت دولت ساحلی بر اشخاص جویای پناهندگی در کشتی‌های خارجی در مدت حضور در بنادر آن
4. صلاحیت دولت ساحلی بر کشتی‌های دچار اضطرار و جویای پناه
5. صلاحیت دولت ساحلی بر کشتی‌های جنگی خارجی
6. صلاحیت دولت صاحب پرچم بر کشتی‌ها در بندرها یا آب‌های داخلی خارجی
هـ. گسترش صلاحیت دولت صاحب بندر
و. بنادر واقع در عمق آب

فصل 8: دریای سرزمینی، تنگه‌ها، آب‌های مجمع الجزایری و منطقه مجاور

الف. مقدمه
ب. حاکمیت دولت ساحلی بر دریای سرزمینی
ج. عرض دریای سرزمینی
د. حق عبور بی ضرر
1. قواعد کلی حاکم بر عبور بی ضرر
2. عبور بی ضرر کشتی‌ه‌ای جنگی
3. عبور بی ضرر کشتی‌های حامل مواد خطرناک و کشتی‌ه‌‌ای سوخت اتمی
4. اعمال صلاحیت کیفری و مدنی دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی در دریای سرزمینی
5. عدم وجود حق عبور بی ضرر برای هواپیماها از هوای فوقانی دریای سرزمینی
هـ. عبور ترانزیت از تنگه‌ها
و. عبور از خطوط دریایی مجمع الجزایری
ز. منطقه مجاور (نظارت)
ح. دریای سرزمینی ایالات متحده و حقوق ایالت‌های آمریکا
ط. بقایای کشتی‌ها و میراث فرهنگی زیر آبی

فصل 9: منطقه انحصاری اقتصادی

الف. مقدمه
ب. از مناطق ماهیگیری تا منطقه انحصاری اقتصادی
ج. مدیریت و حفاظت از منابع جاندار در منطقه انحصاری اقتصادی
د. حقوق کشورهای دارای وضعیت نامساعد جغرافیایی و کشورهای محصور در خشکی در منطقه انحصاری اقتصادی
هـ. گونه‌های تابع قواعد ویژه
1. ذخایر ماهیان (Straddling) و بسیار مهاجر (Highly migratory)
2. پستانداران دریایی
3. ذخایر ماهی مهاجر رودپایه (anadromous) و دریاپایه (Catadromous)
4. گونه‌های ساکن
و.اجرای تدابیر حفاظتی و مدیریتی‌
ز. قوانین ایالات متحده در زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع جاندار منطقه انحصاری اقتصادی
ح. جامعه اروپا و شیلات
ط. تولید انرژی و منطقه انحصاری اقتصادی
ی. تحقیقات علمی دریایی
ک. جزایر و تأسیسات مصنوعی، از جمله بندرهای عمق آب

فصل 10: فلات قاره

الف. مقدمه
ب. تحولات اولیه
ج. تعریف و حدود بیرونی
د. کمیسیون حدود فلات قاره
هـ. حقوق و تکالیف دولت ساحلی در فلات قاره
و. آبزیان (شیلات) ساکن
ز. تحقیقات علمی دریایی در فلات قاره
ح. رویه و قوانین ایالات متحده در مورد فلات قاره

فصل 11: بستر اعماق دریا و منابع معدنی آن

الف. مقدمه
ب. تحولات اولیه
ج. مقررات معدنکاری اعماق بستر دریا در کنوانسیون 1982
د. در جستجوی رژیم معدنکاری بستر اعماق دریا که مورد قبول عموم باشد: تحولات تا سال 1994
هـ. موافقت نامه اجرایی 1994 و رژیم کنونی معدنکاری بستر اعماق دریا
و. تحقیقات علمی دریایی در منطقه
ز. هواکش‌های حرارت آب و منابع ژنتیکی
ح. سایر فعالیت‌ها در منطقه

فصل 12: حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی

الف. مقدمه
ب. اصول کلی
ج. آلودگی ناشی از کشتی‌ها
1. صلاحیت دولت صاحب پرچم
2. صلاحیت دولت ساحلی در بنادر و دریای سرزمینی
3. صلاحیت دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی
4. موضوعات ویژه مورد توجه
د. آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی
هـ. ریختن مواد زائد به دریا
و. آلودگی ناشی از فعالیت‌های تابع صلاحیت ملی
ز. آلودگی ناشی از معدنکاری اعماق بستر دریا
ح. آلودگی ناشی از جو یا از طریق جو
ط. ابزارهای مدیریتی منطقه- محور
ی. مسئولیت
ک. اجرا
1. اجرا توسط دولت صاحب پرچم
2. اجرا توسط دولت ساحلی
3. اجرا توسط دولت صاحب بندر
4. تداخل صلاحیت‌ها
5. مسئولیت در قبال اجرای متخلفانه
ل. اطلاع دادن و تشریک مساعی
م. کشتی‌های دولتی غیرتجاری

فصل 13: حفاظت و مدیریت منابع جاندار دریای آزاد

الف. مقدمه
ب. از کنفرانس اول سازمان ملل در مورد حقوق دریاها تا کنفرانس سوم
ج. فراسوی کنفرانس سوم سازمان ملل در مورد حقوق دریاها
1. اسناد الزامی حقوقی
2. اسناد غیرالزامی به لحاظ حقوقی
3. کنوانسیون‌های غیرمتمرکز بر حقوق دریاها

فصل 14: تروریسم و امنیت دریایی

الف. مقدمه
ب. توسعه تاریخی همکاری بین المللی برای سرکوبی تروریسم
ج. همکاری بین المللی برای جلوگیری از تروریسم دریایی و گسترش امنیت دریایی
1. کنوانسیون 1988 سرکوبی اعمال غیرقاننی علیه ایمنی دریانوردی
2. کد بین المللی امنیت کشتی و تأسیسات بندر و اصلاحیه‌های مرتبط کنوانسیون 1974 ایمنی جان افراد در دریا
3. شناسایی دریانوردان
4. تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل
5. ابتکار امنیت اشاعه
د. قوانین ملی

فصل 15: حل و فصل اختلافات

الف. مقدمه
ب. مرورری بر حل اختلافات بین المللی از طریق طرف ثالث
ج. نظام حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها
د. دادگاه بین المللی حقوق دریاها

فصل 16: آینده حقوق دریاها

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما