هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / حقوق مدنی / شفعه، وصیت، ارث / دوره حقوق مدنی: ارث (جلد دوم)
دوره حقوق مدنی: ارث (جلد دوم)
دوره حقوق مدنی: ارث (جلد دوم)
دوره حقوق مدنی: ارث (جلد دوم) - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دوره حقوق مدنی: ارث (جلد دوم)

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

توضیحاتمشخصات بیشتر فهرست

یکی از مباحثی که در مدنی هشت به آن پرداخته می شود، مبحث ارث است؛ که نگارنده در یک دوره دو جلدی به تبیین آن پرداخته است. در جلد دوم مبحث ارث از دیدگاه فقه اهل سنت (مذاهب اربعه) تشریح شده است. همچنین دکترجعفری لنگرودی، به سبک نگارش اکثر کتاب های خود، ضمن بیان و تشریح مواد قانونی مرتبط و نقد و بررسی آن ها، به وفور به دیدگاه فقهای مشهور با ذکر منبع، اشاره نموده و با تحلیل آنها به یک نظریه نهایی و ضابطه مند می رسد.برچسب ها :
 • سبک: آموزشی
 • شیوه بیان مطالب: موضوعی
 • قطع: وزیری
 • شابک: 9789647618458
 • تعداد صفحه: 176
 • سال انتشار: 1393
 • نوبت انتشار: سوم
 • جلد: سلفون
 • وزن : 260 گرم
اجماع (انتقاد)
اخ مشئوم
ارث
تعریف ارث
اقسام ارث
ارث به فرض
ارث به تعصیب
ارث به رحم
(رک. ذوی الارحام)
فروض غیر مقدره (یا ارث به تعصیب)
حقوق مقایسه در ارث عاصب
اقسام وارث
وارث به تعصیب فقط
وارثی که گاه به تعصیب و گاه به فرض ارث می برد
وارثی که جمع بین ارث به فرض وارث به تعصیب می کند
تقسیم فروض بر پایه تعصیب دراکدریه
1. ارث اولاد
یک پسر
چند پسر
پسر و دختر
یک دختر
چند دختر
فرزند پسر متوفی
فرزند صلب و فرزند پسر متوفی
2. ارث اصول
ارث پدر
ارث مادر
ارث جد
فرض جد
ارث جده
حجب در روابط جدات
3. ارث حواشی
برادر و خواهر ابوینی
برادر و خواهر پدری
اخوۀ ابوینی و ابی
کلالۀ امی
پسر برادر
عم ابوینی و ابی
خواهر غیرامی
زوج – زوجه
4. ارث جد و اخوة
اصل فریضه
اکدریه
فروض مستوعب ترکه و میراث بردن عاصب بغیره در عرض فرض بران
تقسیم فروض بر پایۀ تعصیب
حجب عاصب ، به علت فروض مستوعب ترکه
الاقرب یمنع الابعد
اساس حجب حرمان
الف – در فقه امامیه
ب – در فقه اهل سنت
1. در عصبانیت بنفسه
در رابطه جهات عصوبت
در رابطه درجات عصوبت
در وصله ها
2. در عصبانیت بغیره
جریان (الاقرب یمنع الابعد) در حجب نقصان
3. در رابطۀ صاحبان فروض با عصبات و ذوی الارحام
4. در رابطه ذوی الارحام (نظر اهل قرابت)
در رابطه اصناف ورثه
در رابطه درجات داخل صنف
در وصله ها
در نظر اهل تنزیل فقط درجات و وصله ها رعایت می شود
اهل تنزیل
اهل رحم
اهل قرابت
برادر
الف – برادر ابی
حاجب برادر ابی
ارث خواهر ابی و برادر ابی با خواهر ابوینی
ب – برادر ابوینی (حاجب برادر ابوینی)
ج – برادر مادری
رک. کلامۀ امی
بسط فرائض
بطن
بطن – درجه قرابت
بنوالاعیان
بنوالعلات
بیت المال
ارث بیت المال
رد بیت المال
پدر
فرض سدس
جمع بین فرض و تعصیب
پسر
پسر برادر
حاجب پسر برادر ابوینی
حاجب پسر برادر ابی
پسرزاده (حاجب پسرزاده)
پسر عم
حاجب پسر عم شقیق
حاجب پسر عم ابی
ترکه
تصحیح فریضه
تعصیب
مقایسه فرض و تعصیب
مقایسه تعصیب و رد به تعصیب
ارث به تعصیب
موجب عاصب شدن دیگران
اقسام ورثه از نظر فرض و تعصیب
جمع عصوبت در یک نفر
اجتماع فرض و تعصیب در یک جهت
اجتماع فرض و تعصیب در دو جهت
رد به تعصیب
نیز بنگرید : عصبه
جد
جد در حکم برادر است
مکان جد، در جهات عصوبت
حاجب جد
جد، حاجب اخوه است نه عاصب (ابو حنیفه)
آیا جد حاجب هرگونه اخوه است
فرض ثلث
فرض سدس
ارث جد در اکدریه
جمع فرض و تعصیب
جدة
جدۀ صحیح
جدۀ صحیح فرض بر است نه قرابت بر
فرض سدس
حاجب جدۀ امی
حجب جدۀ پدر
جهت
تعریف جهت
جهات عصوبت
جهت مقدم ، حاجب جهت مؤخر است
اجتماع فرض و تعصیب
1. در یک جهت
2. در دو جهت
اجتماع دو جهت فرض
حجب
تعریف حجب
فرق حجب و منع
حجب به معنی اعم
حجب به معنی اخص
حجب به وصف (یا منع)
حجب به شخص (حرمان - نقصان)
اقسام حجب به معنی اخص :
الف – حجب حرمان یا حجب اسقاط یا حجب کل
ب – حجب نقصان
حجب حرمان
اساس حجب حرمان
1. در فقه امامیه
2. در فقه اهل سنت
در قلمرو صاحبان فروض و عصبات
در قلمرو ذوی الارحام
بین صاحبان فروض و عصبه
صاحبان فروض مستوعب ترکه حاجب حرمانی هستند مگر در مشرکه و اکدریه
تفصیل حجب حرمان
الف – کسانی که حاجب حرمانی ندارند
ب - کسانی که حاجب حرمانی دارند
حجب جد
حجب در روابط جدات
حجب کلالۀ امی
ج – محجوب به وصف، حاجب نمی شود
د- محجوب به شخص، حاجب نمی شود مگر به حجب نقصان در اخوۀ حاجب
ه – حجب حرمان در طبقات ذوی الارحام
(حجب نقصان)
اقسام حجب نقصان
الف – حجب ولد
ب – حجب اخوة
از فرض بزرگ به فرض کوچک
از تعصیب به فرض
اشتراک در فرض
عول
جهات عصوبت بنفسه و حجب حرمانی
جد حاجب هرگونه اخوه است؟
حجب دختر متوفی نسبت به برادر و خواهرش
حاجب بودن عصبۀ مع الغیر
صاحبان فروض و عصبه ، حاجب ذوی الارحامند
حجب در عصیات بغیره
حق تقدم
در مسائل عول
خرقاء
خواهر
الف -خواهر ابوینی
یک نفر فرض نصف
دو نفر یا بیشتر فرض دو ثلث
عاصب بغیره است
عصبه مع الغیر است و در صورت...
گاهی فرض می برد و گاهی قرابت (تعصیب)
حاجب خواهر ابوینی
ارث خواهر ابی و برادر ابی و با خواهر ابوینی
خواهر ابی
یک نفر فرض نصف
دو نفر یا بیشتر فرض دو ثلث
فرض سدس
عاصب بغیره است
عصبه مع الغیر است و در صورت...
گاهی فرض می برد و گاهی قرابت (تعصیب)
حاجب خواهر ابی
ارث خواهر ابی و برادر ابی و با خواهر ابوینی
دختر (رک. ارث)
1. دختر پسر
یک نفر (فرض نصف)
دو نفر یا
1. دختر صلبی
دو نفر یا بیشتر فرض دو ثلث
فرض سدس
دختر پسر عاصب بغیره است
گاهی فرض می برد گاهی تعصیب
حاجب دختر پسر میت
2. دختر صلبی
یک نفر فرض نصف
دو نفر یا بیشتر فرض دو ثلث
عاصب بغیره است
گاهی فرض می برد گاهی تعصیب
دختران صلب حاجب دختر یا دختران پسر متوفی هستند
درجه قرابت
بطن یا درجه
درجات قرابت
درجات عصوبت
ذوی الارحام
فهرست ذوی الارحام
طبقه بندی ذوی الارحام
اگر صاحب فرض یا عصبه نباشند به ذوی الارحام ارث می رسد
آیا رد به ذوی الافرض مقدم بر ارث ذوی الارحام است؟
دلیل ارث ذوی الارحام
ترتیب ارث ذوی الارحام
الف – اهل قرابت
ب – اهل تنزیل
ج – اهل رحم
ترتیب تقسیم ترکه بین ذوی الارحام
الف – بر اساس نظر اهل تنزیل
ب – بر اساس نظر اهل قرابت
تعدد قرابت در یک نفر
ارث زوجین با ذوی الارحام
ذوی الفروض
رد
شروط و اقسام رد
رد بر
ماهیت رد (رد به قرابت)
رد به تعصیب
فرق تعصیب و رد به تعصیب
رد به ذوی الارحام
موارد رد به قرابت
در صورت نبودن عصبه ماندۀ ترکه (پس از دادن فرض)
به بیت المال داده می شود نه به ذوی الفروض و یا ذوی الارحام (شافعی)
رد به قرابت
زوج
فرض نصف
فرض ربع
زوج همیشه فرض بر است (نه عاصب)
ارث زوج با ذوی الارحام
رد به زوج و زوجه
زوجه
فرض ربع
فرض ثمن
زوج همیشه فرض بر است (نه عاصب)
ارث زوج با ذوی الارحام
رد به زوج و زوجه
شبه مالکیه
صاحبان فروض
رد به قرابت ، مخصوص صاحبان فروض است
صنف
اصناف در قلمرو طبقات وراث (فقه امامیه)
طبقات ارث
اقسام طبقه بندی
فرض بران – عصبات - ذوی الارحام
طبقات عصبه بنفسه
طبقات ذوی الارحام
مقایسه طبقات و جهات عصوبت
فرق طبقات وراث در ذوی الارحام و در عصبات بنفسه
طبقات ، اصناف ، درجات (فقه امامیه)
عاصب
عام و خاص
تخصیص آیه به حدیث
عصبه
1. اقصام عصبه (عصبه اطراف ، عصبه جوانب)
2. تقسیم دیگر عصبه
عصبه بنفسه
تعریف عصبه بنفسه
زنان ، عصبه بنفسه نیستند
عصبه
1. اقسام عصبه (عصبه اطراف ، عصبه جوانب)
2. تقسیم دیگر عصبه
عصبه بنفسه
تعریف عصبه بنفسه
زنان ، عصبه بنفسه نیستند
عصبه ولد زنا و ولد ملاعنه
معیارهای قرب و بعد در عصبه
جهات عصوبت
درجات عصوبت
طرز ارث بردن عاصب
فرض بر مقدم بر عاصب است
فروض مستوعب ترکه
مشرکه
عصبه به غیره
اقسام معصب (به وزن معلم) عصبه بغیره
جریان قاعده (الاقرب یمنع الابعد) بین عصبات بغیره
ارث عصبه بغیره
فروض مستوعب ترکه و میراث بردن عاصب بغیره
عصبه مع الغیر
الاخوات مع البنات عصبه
نظر حززمیه راجع به عصبه مع الغیر
فهرست عصبه مع الغیر
وراث از نظر فرض و تعصیب
وراثی که فقط به عصوبت ارث می برند
وراثی که بین فرض و تعصیب جمع می کنند
وراثی که گاهی صاحب فرض هستند و گاهی عاصب
جمع دو عصوبت در یک نفر
مسائل تعصیب
سنجش فرض و تعصیب
عم
حاجب عم شقیق
حاجب عم ابی
عم غیر امی شقیق ، حاجب عم ابی است
عول
تعریف عول
تاریخ حقوق
دلائل عول
فریضه عائله
منبریة
منشاء عول
عول مایه حجب نقصان است
اصل فریضه
تصحیح فریضه
فارض
فرائض
فرض
سنجش فرض و تعصیب
فرض بران
صاحب فرض ، مقدم بر عصبه است
وراثی که فقط صاحب فرض هستند نه عاصب
وراثی که بین فرض و تعصیب جمع می کنند
وراثی که گاهی صاحب فرض هستند و گاهی عاصب
تقسیم فروض بر اساس تعصیب
اجتماع فرض و تعصیب در یک جهت
اجتماع فرض و تعصیب در دو جهت
اجتماع دو جهت فرض در یک نفر
مقایسه فرض و تعصیب
فرضی
فروض
آیا فروض (فرض المسمی) باید در قرآن آمده باشد؟
فروض ناشی از قیاس
اختلاف امامیه و اهل شنت در تعداد فروض
اقسام فروض
تعداد فروض
فروض مقدره
فروض غیر مقدره
اصناف مستفیذ از یک فرض
نصف
ربع
ثمن
دوثلث
ثلث
سدس
فراض
فریضه
اصل فریضه
تصحیح فریضه
فریضه عائله
فریضه مالکیه
شبه مالکیه
قرابت
قرابت بر
رد به قرابت
درجات قرابت
رد به تعصیب
عصبه از نظر امامیه
مقایسه فرض و تعصیب
رک . عصبه
قریب مبارک
قیاس
قیاس شبه
قیاس اولویت
قیاس مع الفارق
کلاله
تعریف کلاله
کلاله امی (ولدالام)
فرض ثلث
فرض سدس
حجب کلاله امی
حاجب کلاله امی
ضوابط حجب در مورد کلاله امی
کلاله امی همیشه فرض بر است و قرابت بر نیست
ماترک
مقایسه ارث و ترک
مادر
فرض ربع
فرض ثلث
فرض سدس
ثلث ترکه – ثلث باقس
مادر همیشه فرض بر است نه قرابت بر
متروکات میت
مخلفات میت
مشرکه (به وزن مسلمه)
فروض مستوعب ترکه و میراث بردن عاصب در عرض فرض بر
حجب عاصب ، به علت فروض مستوعب ترکه
منبریة
موانع ارث
فرق مانع و حاجب
موجبات ارث
اجتماع فرض و تعصیب
در یک جهت
در دو جهت
اجتماع دو جهت فرض
نسل (اصول)
فرق نسل و بطن
وراث
اقسام ورثه
تفسیم اول
فهرست وراثی که اجماعاً ارث می برند
فهرصت عصبه بنفسه
اقسام عصبه بغیره
اقسام عصبه مع الغیر
ذوی الارحام
مقایسه فقط امامیه و اهل سنت
تقسیم دوم :
الف – وراث به فرض (فرض بر)
ب – وراث به تعصیب
ج – وراث به رحم
د – وراث به فرض و تعصیب با هم
وصله
در قلمرو عصبه بنفسه
در قلمرو هر صنف از اصناف چهارگانه ی ذوی الارحام
وصله (فقه امامیه)
رک. الاقرب یمنع الابعد
ولد
ولد یا پسر صلب فقط
ولد الابن کالولد ارثا و حجبا
ولد زنا (حجب نقصان زوج)
عصبه ولد زنا
عصبه ولد ملاعنه
هر ولد عصبه بنفسه نیست
رک . ارث اولاد – در اصطلاح : ارث
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما