هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / حقوق مدنی / ادله اثبات دعوی / ادله اثبات دعوا - حقوق ماهوی و شکلی
ادله اثبات دعوا - حقوق ماهوی و شکلی
ادله اثبات دعوا - حقوق ماهوی و شکلی
ادله اثبات دعوا - حقوق ماهوی و شکلی - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

ادله اثبات دعوا - حقوق ماهوی و شکلی

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • ارسال رایگان بالای 300 هزار تومان
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

توضیحاتمشخصات بیشتر فهرست

ادله اثبات دعوی یعنی: "هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج بدلیل باشد اثبات امر بر عهده او است."

جلد سوم قانون مدنی، در مقام تبیین و توضیح ادله اثبات دعوی برآمده است و به اصطلاح حقوقدانان شرایط قانون ماهوی را بیان می کند و شرایط قانون شکلی ادله اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی است که در این کتاب به تفصیل و مشروح بیان شده است. همچنین باید در نظر داشت، مقنّن جلد سوم قانون مدنی را به «ادله اثبات دعوا» اختصاص داده است (مواد 1257 به بعد) و قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دلیل می گوید: «... عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.» (ماده353)


ادله اثبات دعوی درامور حقوقی بر 5 نوع است:

1) اقرار

2) سند

3) شهادت

4) امارات

5)قسم


برچسب ها :
 • سبک: آموزشی
 • قطع: وزیری
 • شابک: 9789642888269
 • تعداد صفحه: 252
 • سال انتشار: 1399
 • نوبت انتشار: سی و یکم
 • جلد: سلفون
 • وزن : 382 گرم
مقدمه – دسته بندی عنوان ها
مفاهیم و قواعد عام
مفاهیم
تعریف دلیل
موضوع دلیل
اقامه
دلیل و نقش اصحاب دعوا
دلیل و نقش دادگاه
قانون حاکم
دلیل و دادگاه صالح
دلیل و قانون حاکم

بخش دوم – اقسام دلیل

فصل نخست – اسناد
مبحث نخست – سند از زاویه ی حقوق ماهوی
مبحث دوم: سند از زاویه حقوق شکلی
گفتار نخست – درخواست ارائه سند
دفاع شکلی در برابر اسناد
رسیدگی به صحت و اصالت سند و تصمیم دادگاه
فصل دوم – گواهی
مبحث نخست – مفهوم گواهی، شقوق و شرایط اعتبار آن
مبحث دوم: توان اثباتی
مبحث سوم: آیین جرح و استماع گواه
پیامدهای گواهی
سوگند
کلیات
اقسام سوگند قضایی
اقرار
تعریف اقرار
اقسام اقرار
پیامدهای اقرار
اثبات اقرار
کارشناسی
واگذاری
پذیرفتن کارشناسی
معاینه محل و تحقیق محلی
قواعده ویژه ی معاینه محل
تحقیق محلی
امارات
نمایه واژگان
نمایه قوانین
کتاب نامه
پیش گفتار
مقدمه

بخش نخست – مفاهیم و قواعد عام

فصل نخست – مفاهیم
تعریف دلیل
ویژگی ها
تعریف
ویژگی های دلیل در حقوق
اهمیت و اقسام دلیل
اهمیت دلیل
اقسام دلیل
موضوع دلیل و امور درخور رسیدگی
موضوع دلیل
موضوع دلیل امور موضوعی
قاعده
استثنائات
موضوع دلیل
امور درخور رسیدگی
اقامه، فراهم آوردن به کار بردن دلیل
دلیل و نقش اصحاب دعوا
قاعده و اجرای آن
قاعده – بار دلیل بر دوش مدعی است
اجرای قاعده در امور اثباتی
تعدیلات قاعده
مبحث دوم – دلیل و نقش دادگاه
گفتار نخست – رسیدگی و رجوع به دلیل ارزیابی دلیل
گفتار دوم – تکلیف دادگاه در موارد شک
بند نخست – اجرای اصول عملی
بند دوم – اصول عملی
الف- اصل عدم
ب – اصل برائت
پ – اصل استصحاب
ت – سایر اصول عملی
گفتار سوم – بررسی امکان تحصیل دلیل از سوی دادگاه
بند نخست – قاعده منع تحصیل دلیل
بند دوم – تعدیل قاعده منع تحصیل
تعدیل
پیامدهای تعدیل
علم دادرس

فصل سوم: دلیل، دادگاه صالح و قانون حاکم

مبحث نخست – دلیل و دادگاه صالح
گفتار نخست – اصل
گفتار دوم – استثنائات
بند نخست – نیابت قضایی داخلی
بند دوم – نیابت قضایی بین المللی
مبحث دوم – دلیل و قانون حاکم
گفتار نخست –بررسی ویژگی تخییری بودن قواعد مربوط به ادله
گفتار دوم – قلمرو قوانین حاکم بر دلیل در زمان
قوانین حاکم بر آیین تهیه
قوانین حاکم بر شرایط و ارزش ادله
گفتار سوم – قلمرو قوانین حاکم بر دلیل
مقررات شکلی یا قوانین حاکم بر رسیدگی
مقررات ماهوی ادله

بخش دوم: اقسام دلیل

فصل نخست – اسناد
مبحث نخست - «سند» از زاویه «حقوق ماهوی»
گفتار نخست – مفهوم سند
گفتار دوم – انواع سند
بند نخست - سند رسمی
الف- تعریف سند رسمی
ب-ارکان سند رسمی
پ- اعتبار سند رسمی
نخست – اعتبار اصل سند رسمی
1-اعتبار محتویات سند رسمی
2-اعتبار مندرجات سند رسمی
اعتبار اعلام های مامور
اعتبار رونوشت یا روگرفت سند رسمی
توان اجرایی سند رسمی
اسناد تنظیم شده در خارج از ایران
اسناد عادی
الف- مفهوم سند عادی و رکن آن
نخست – مفهوم سند عادی
دوم – رکن سند عادی
ب- انواع سند عادی
اسناد تجاری
دفاتر تجاری و قابلیتا استناد آن
سایر اسناد عادی
دورنویس
اعتبار سند و مفاهیم آن
اعتبار سند به مفهوم اعم
اعتبار سند به مفهوم مقاومت آن در برابر انکار و تردید
اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد
اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث
اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام
مبحث دوم – سند از زاویه حقوق شکلی
گفتار نخست – درخواست ارائه سند
سند نزد طرف مقابل باشد
مقرراتی که تمامی اشخاص را در برمی گیرد
مقررات ویژه ی برخی اشخاص
بند دوم – سند نزد شخص ثالث باشد
گفتار دوم – دفاع شکلی دربرابر اسناد
بند نخست – انکار و تردید
انکار
تردید
تفاوت انکار و تردیدو وجوه تشابه آنها
تفاوت
وجوه تشابه
بند دوم – ادعای جعل
مفهوم جعل
اقسام دعوای جعل
دعوای کیفری جعل
دعوای حقوقی جعل
ادعای جعل تبعی
مفهوم
انواع ادعای جعل تبعی
تفاوت ادعای جعل
وجوه تشابه ادعای جعل
تعرض به اصالت سند
همزمانی یا پیاپی شدن ادعای جعل
همزمانی یا پیاپی شدن تعرض
رسیدگی به صحت
مقررات مشترک
شرایط و مقدمات رسیدگی
راه های تشخیص اصالت سند
تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر
تحقیق از گواهان و آگاهان
تطبیق خط
اسناد مسلم الصدور
محل تطبیق
دقت در خط و...
استکتاب
تصمیم دادگاه
مقررات ویژه جعل
مقررات مشترک
راه رسیدگی به جعل

فصل دوم: گواهی

مفهوم گواهی، شقوق و شرایط اعتبار آن
مفهوم گواهی
مفهوم
شقوق گواهی
گواهی مستقیم
گواهی غیرمستقیم
اعلام آگاهی ها در تحقیق محلی
شرایط اعتبار گواهی
شرایط گواه و پیامدهای آن بر توان اثباتی گواهی
شرایط گواه
شرایط گواه شرعی
شرایطی که ضامن درک درست و ضبط کامل گواه است
شرایطی که ضامن دور ماندن از اتهام است
سایر شرایط
شرایط گواه عادی
شرایط گواهی
شرایط ماهوی
قطع و یقین در گواهی
شرایط شکلی
مبحث دوم: توان اثباتی گواهی
گفتار نخست – گواهی بر خلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی
گفتار دوم – دعاوی در خور اثبات با گواهی
توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه
توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی
دعاوی در خور اثبات گواه دارای شرایط مقرر
دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد
دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن
دعاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن
شهادت شرعی و علم قاضی
دعاوی در خور اثبات با گواهی شخصی که شرایط گواه شرعی را نداشته باشد
بررسی امکان اثبات دعوا با گواه عادی
دعاوی مشمول

مبحث سوم – آیین جرح و استماع گواه

جرح و تعدیل گواه و آیین آن
گفتار دوم- استماع گواه و آیین آن
مبحث چهارم – پیامدهای گواهی

فصل سوم – سوگند(قسم)

مبحث نخست – کلیات
گفتار نخست – تعریف سوگند
گفتار دوم – اقسام سوگند
مبحث دوم – اقسام سوگند قضایی
گفتار نخست – سوگند بتی یا قاطع دعوا
دعاوی در خور اثبات با سوگند بتی
بند دوم – شرایط ماهوی یاد کردن سوگند بتی
بند سوم – شرایط شکلی اتیان سوگند بتی
درخواست سوگند
قرار اتیان سوگند
بند چهارم – یادکننده ی سوگند، تشریفات و پیامدهای آن
الف- طرفی که باید سوگند یاد کند
نخست –اتیان سوگند از سوی مدعی علی و پیامدهای آن
دوم – اتیان سوگند از سوی مدعی و پیامدهای آن
سوم – نکول مدعی علیه و پیامدهای آن
چهارم – سکوت مدعی علیه و پیامدهای آن
پنجم – حضور نیافتن در جلسه ی اتیان سوگند و پیامدهای آن
ششم – درخواست مهلت
ب –تشریفات اتیان سوگند و کیفیت آن
پ – شیوه ی ادای سوگند
بند پنجم – پیامدهای سوگند
الف- قطع دعوا
ب –بررسی پذیرش دلایل منافی با سوگند
پ – اثبات دروغ بودن سوگند
ت – پیامد سوگند نسبت به اشخاص ثالث
گفتار دوم: سوگند تکمیلی
گفتار سوم – سوگند اتظهاری
فصل چهارم – اقرار
مبحث نخست – تعریف اقرار، اجزای اقرار و شرایط صحت آن
تعریف و اجزای اقرار
تعریف اقرار
گفتار دوم – شرایط صحت اقرار
بند نخست – شرایط مربوط به اخبار
بند دوم – شرایط مقر
بند سوم – شرایط موله
بند چهارم – شرایط مقربه
مبحث دوم – اقسام اقرار
گفتار نخست – اقرار قاطع و غیرقاطع
گفتار دوم – اقرار قاطع و غیرقاطع
گفتار سوم – اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه و پیامدهای آن
گفتار چهارم: اقرار کتبی و اقرار شفاهی
گفتار پنجم – اقرار ساده، موصوف و مقید و مرکب
مبحث سوم: پیامدهای اقرار
گفتار نخست – اصل قاطع بودن اقرار
بند نخست – توان اثباتی اقرار در پیوند با موضوع آن
توان اثباتی اقرار نسبت به سایر اشخاص
در خور انکار نبودن اقرار
اصل در خور انکار نبودن اقرار
تعدیلات
گفتار سوم – در خور تجزیه نبودن اقرار غیر ساده

مبحث چهارم: اثبات اقرار

فصل پنجم: کارشناسی

واگذاری امر به کارشناس
اختیاری یا اجباری بودن واگذاری امر به کارشناس
قرار کارشناسی، ارکان و پیامدهای آن
بند نخست، قرار کارشناسی
ارکان قرار کارشناسی
موضوع قرار
تعداد و مشخصات کارشناس
مدت اظهار نظر
دستمزد کارشناس و طرفی که باید آن را بسپارد
دستمزد کارشناس و شیوه ی وصول آن
شیوه ی تنظیم، ابلاغ و پیامدهای قرار کارشناسی

مبحث دوم – پذیرفتن کارشناسی، انجام و نتیجه ی کارشناسی

گفتار سوم – پذیرفتن کارشناسی
گفتار دوم – انجام کارشناسی
گفتار سوم – نتیجه ی کارشناسی
بند نخست – نظر کارشناس، چهره و عناصر آن
بند دوم – تسلیم نظر و پیامدهای آن
فصل ششم – معاینه ی محل و تحقیق محلی
قواعد ویژه ی معاینه ی محل
مفهوم و چارچوب روی آوردن به معاینه ی محل
چارچوب روی آوردن به معاینه ی محل
قرار معاینه ی محل، پیامدها و اجرای آن
توان اثباتی و اعتبار آگاهی های به دست آمده از معاینه ی محل
اقدامات دادگاه پس از اجرای قرار
تحقیق محلی
درخواست تحقیق محلی و صدور قرار
فراهم کردن وسیله و اجرای قرار
توان اثباتی تحقیق محلی
امارات، اصطلاحات و مفاهیم مشابه
مبحث نخست – امارات قانونی
مبحث دوم – امارات قضایی

مبحث سوم: اصطلاحات و مفاهیم مشابه

گفتار نخست – اماره و اصول عملی
گفتار دوم – فرض قانونی و قاعده ی حقوقی
واژگان
نمایه ی قوانین
کتاب نامه
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما