هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / قوانین و مقررات / حقوقی / شرح قانون مدنی در رویه حقوق کنونی
شرح قانون مدنی در رویه حقوق کنونی
شرح قانون مدنی در رویه حقوق کنونی
شرح قانون مدنی در رویه حقوق کنونی - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

شرح قانون مدنی در رویه حقوق کنونی

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

توضیحاتمشخصات بیشتر فهرست

قانون مدنی مهمترین قانون وضع شده در حقوق کنونی می باشد. لازم است که این قانون به نحو کامل و موسعی تفسیر و تحلیل شود. در این کتاب بر این امر سعی فراوان شده است و پس از ذکر هر ماده قانونی به توضیح و تفسیر آن ماده پرداخته است؛ بدین شکل که نظرات اساتید بزرگ حقوق مدنی ایران از جمله اساتید فقید ناصر کاتوزیان، مهدی شهیدی، سید حسن امامی و همچنین سید حسین صفایی، مجمد جعفر جعفری لنگرودی، سید علی شایگان، بروجردی عبده، سیدعلی حائری شاه باغ در قالب نظریات حقوقی در ذیل ماده آورده شده و جهت مطالعه بیشتر آن نظریات به کتاب های حقوقی مرجع نوشته اساتید فوق ارجاع داده شده است و در صورت اختلاف نظرات اساتید توضیحی متناسب داده شده است. همچنین مواد مرتبط با آن ماده و آراء وحدت رویه و رویه قضایی موجود در محاکم نیز ذکر شده است.


از ویژگی های کتاب:

- ارائه نظریات حقوقی اساتید حقوق مدنی؛

- ذکر آراءوحدت رویه قضایی؛

- ذکر رویه قضایی؛

- تشریح و تفسیر و تحلیل مواد قاننی در قالب نکته و یادداشت ذیل هر ماده.


برچسب ها :
 • سبک: محشی، کاربردی
 • شیوه بیان مطالب: به ترتیب مواد قانونی
 • قطع: وزیری
 • شابک: 9786003463233
 • تعداد صفحه: 884
 • سال انتشار: 1396
 • نوبت انتشار: اول
 • جلد: گالینگور
 • وزن : 1410 گرم
نشانه های اختصاری
سخن مولف
قانون مدنی
مصوب 1307/02/18 با الحاقات و اصلاحات بعدی
تاریخچه ی حقوق مدنی
مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم
جلد اول در اموال
کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی
باب اول – در بیان انوع اموال

فصل اول – در اموال غیر منقول

فصل دوم – در اموال منقوله

فصل سوم – در اموالی که مالک خاص ندارد
باب دوم – در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود

فصل اول – در مالکیت

فصل دوم – در حق انتفاع

مبحث اول – در عمری و رقبی و سکنی
مبحث دوم – در وقف
مبحث سوم – در حق انتفاع از مباحات

فصل سوم – در حق ارتفاع نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول – در حق ارتفاع نسبت به ملک غیر
مبحث دوم – در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث سوم – در حریم املاک
کتاب دوم – در اسباب تملک
قسمت اول – در احیاء اراضی اموات و حیازت اشیاء مباحه
باب اول – در احیاء اراضی موات و مباحه
باب دوم – در حیازت مباحات
باب سوم – در معادن
باب چهارم – در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضالّه

فصل اول - در اشیاء پیدا شده

فصل دوم – در حیوانات ضاله

باب پنجم – در دفینه
باب ششم – در شکار
قسمت دوم – در عقود و معاملات و الزامات
باب اول – در عقود و تعهدات به طور کلی

فصل اول – در اقسام عقود و معاملات

فصل دوم – در شرایط اساسی برای صحت معامله

مبحث اول – در قصد طرفین و رضای آن ها
مبحث دوم – در اهلیت طرفین
مبحث سوم – در مورد معامله
مبحث چهارم – در جهت معامله

فصل سوم – در اثر معاملات

مبحث اول – در قواعد عمومی
مبحث دوم – در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات
مبحث سوم – در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم – در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود
مبحث اول – در اقساط شرط
مبحث دوم – در احکام شرط

فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

فصل ششم – در سقوط تعهدات
مبحث اول – در وفای به عهد
مبحث دوم – در اقاله
مبحث سوم – در ابراء
مبحث چهارم – در تبدیل تعهد
مبحث پنجم – در تهاتر
مبحث ششم – مالکیت مافی الذمه
باب دوم – در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود

فصل اول – کلیات

فصل دوم – در ضمان قهری

مبحث اول – در غصب
مبحث دوم – در اتلاف
مبحث سوم – در تسبیب
مبحث چهارم – در استیفاء
باب سوم – در عقود معینه مختلفه

فصل اول – در بیع

مبحث اول – در احکام بیع
مبحث دوم – در طرفین معامله
مبحث سوم – در مبیع
مبحث چهارم – در آثار بیع
فقرۀ اول – در ملکیت مبیع و ثمن
فقرۀ دوم – در تسلیم
فقرۀ سوم – در ضمان درک
فقرۀ چهارم – در تأدیۀ ثمن
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره اول – در خیارات
اول – در خیار مجلس
دوم – در خیار حیوان
سوم – در خیار شرط
چهارم – در خیار تأخیر ثمن
پنجم – در خیار رؤیت و تخلّف وصف
ششم – در خیار غبن
هفتم – در خیار عیب
هشتم – در خیار تدلیس
نهم – در خیار تبعض صفقه
دهم – در خیار تخلّف شرط
فقرۀ دوم – در احکام خیارات به طور کلی

فصل دوم - در بیع شرط

فصل سوم – در معاوضه

فصل چهارم – در اجاره

مبحث اول – در اجارۀ اشیاء
مبحث دوم – در اجارۀ حیوانات
مبحث سوم – در اجارۀ اشخاص
فقره اول – در اجارۀ خدمه و کارگر
فقره دوم – در اجارۀ متصدی حمل و نقل

فصل پنجم – در مزارعه و مساقات

مبحث اول – در مزارعه
مبحث دوم – در مساقات

فصل ششم – در مضاربه

فصل هفتم – در جعاله

فصل هشتم – در شرکت

مبحث اول – در احکام شرکت
مبحث دوم – در تقسیم اموال شرکت

فصل نهم – در ودیعه

مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در تعهدات امین
مبحث سوم – در تعهدات امانت گذار

فصل دهم – در عاریه

فصل یازدهم – در قرض

فصل دوازدهم – در قمار و گروبندی

فصل سیزدهم – در وکالت

مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در تعهدات وکیل
مبحث سوم – در تعهدات موکل
مبحث چهارم – در طرق مختلفۀ انقضای وکالت

فصل چهارم – در ضمان عقد

مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
مبحث سوم در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین

فصل پانزدهم – در حواله

فصل شانزدهم – در کفالت

فصل هفدهم – در صلح

فصل هیجدهم – در رهن

فصل نوزدهم – در هبه

قسمت سوم – در اخذ به شفعه
قسمت چهارم – در وصایا و ارث
باب اول – در وصایا

فصل اول – در کلیات

فصل دوم – در موصی

فصل سوم – در موصی به

فصل چهارم – در موصی له

فصل پنجم – در وصی

باب دوم – در ارث

فصل اول – در موجبات ارث و طبقات مختلفۀ وراث

فصل دوم – در تحقق ارث

فصل سوم – در شرایط و جمله ای از موانع ارث

فصل چهارم – در حجب

فصل پنجم – در فرض و صاحبان فرض

فصل ششم – در سهم الارث طبقات مختلفۀ وراث

مبحث اول – در سهم الارث طبقۀ اول
مبحث دوم– در سهم الارث طبقۀ دوم
مبحث سوم – در سهم الارث وراث طبقۀ سوم
مبحث چهارم – در میراث زوج و زوجه
کتاب سوم – در مقررات مختلفه
جلد دوم – در اشخاص
کتاب اول – در کلیات
کتاب دوم – در تابعیت
کتاب سوم – در اسناد سجل احوال
کتاب چهارم – در اقامتگاه
کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر
کتاب ششم – در قرابت
کتاب هفتم – در نکاح و طلاق
باب اول – در نکاح

فصل اول – در خواستگاری

فصل دوم – قابلیت صحی برای ازدواج

فصل سوم – در موانع نکاح

فصل چهارم – شرایط صحت نکاح

فصل پنجم – وکالت در نکاح

فصل ششم – در نکاح منقطع

فصل هفتم – در مهر

فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

باب دوم – در انحلال عقد نکاح

فصل اول – در مورد امکان فسخ نکاح

فصل دوم – در طلاق

مبحث اول – در کلیات
مبحث دوم – در اقسام طلاق
کتاب هشتم – در اولاد
باب اول – در نسب
باب دوم – در نگاهداری و تربیت اطفال
باب سوم – در ولایت قهری پدر و جد پدری
کتاب نهم – در خانواده

فصل اول – در الزام به انفاق

کتاب دهم – در حجر و قیمومت

فصل اول - در کلیات

فصل دوم – در موارد نصب قیم و ترتیب آن

فصل سوم – در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید

فصل چهارم – در موارد عزل قیم

فصل پنجم – در خروج از تحت قیمومت

جلد سوم – در ادّله اثبات دعوی
کتاب اول – در اقرار
باب اول – در شرایط اقرار
باب دوم – در آثار اقرار
کتاب دوم – در اسناد
کتاب سوم – در شهادت
باب اول – در موارد شهادت
باب دوم – در شرایط شهادت
کتاب چهارم – در امارات
کتاب پنجم – در قسم
منابع و مآخذ
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما