هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / آزمونی / کارشناسی ارشد / حقوق جزا و جرم شناسی / حقوق جزای عمومی / حقوق جزای عمومی - جلد سوم
حقوق جزای عمومی - جلد سوم
حقوق جزای عمومی - جلد سوم
حقوق جزای عمومی - جلد سوم - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %56
 • کیفیت چاپ
  %56
 • طراحی و زیبایی
  %56
 • ارزش خرید
  %56

حقوق جزای عمومی - جلد سوم

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

توضیحاتمشخصات بیشتر فهرست

به مجموع قواعد کلّی و مشترک حاکم بر تحقّق جرائم و ضوابط تعیین شده از سوی دولت در تعریف مجازات‌ها، حقوق جزا گفته می‌شود.

حقوق جزا در قالب 6 درس در مقطع کارشناسی رشته حقوق در دو بخش عمومی و اختصاصی تدریس می شود. سری کتاب حقوق جزای عمومی به تبیین و توضیح و تفسیر قانون مجازات اسلامی و کلا حقوق جزا در بخش عمومی در 3 جلد پرداخته است.

کتاب پیش رو جلد نخست از این سری کتاب است که مطابق سرفصل های تدوینی دانشگاهی به تحلیل دقیق و حقوقی بحث مجازات ها در حقوق جزای عمومی پرداخته است که موضوع درسی با همین عنوان یعنی حقوق جزای عمومی 3 با ضریب 2 واحد در مقطع کارشناسی است.


کتاب شامل بخش های زیر است:

- صورت های واکنش اجتماعی

- فهرست و طبقه بندی نمودهای واکنش اجتماعی

- تعیین میزان مجازات

- تعویق و سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفریبرچسب ها :
 • سبک: آموزشی
 • شیوه بیان مطالب: موضوعی
 • قطع: وزیری
 • شابک: 9789645119988
 • تعداد صفحه: 288
 • سال انتشار: 1400
 • نوبت انتشار: بیست و سوم
 • جلد: سلفون
 • وزن : 364 گرم

بخش دوم:واکنش اجتماعی علیه جرم؛کیفر ها و اقدامات تامینی

فصل نخست:صورت های واکنش اجتماعی

گفتار نخست:گوناگونی صورت های واکنش اجتماعی
واکنش سرکوبنده و واکنش حمایتی پیشگیرنده
الف)نظریه یگانگی
ب)نظریه دو گانگی
حقوق موضوعه

گفتار دوم:واکنش اجتماعی سرکوبنده محض:مفهوم مجازات

الف)هدف های مجازات
1.ترساندن
2.سزادادن
3.باز پروندادن
ویژگی های بنیادی مجازات ها
1.رنج آوری
2.رسواکنندگی
3.معین بودن
4.قطعی بودن

گفتار سوم:واکنش حمایتی پیشگیرنده:مفهوم اقدام تامینی

الف)هدف اقدام تامینی
1.پیشگیری با درمان و بازپروری بزهکار
2.پیشگیری با بی اثر سازی و مراقبت
ب)ویژگی های بنیادی اقدام تامینی
1.فقدان صبغه اخلاقی
2.نامعین بودن مدت
3.تجدید نظر پذیری

گفتار چهارم:ضمانت های اساسی مشترک میان صورت های گوناگون واکنش اجتماعی

الف)رعایت اصل قانونی بودن
ب)رعایت حق کرامت انسانی
پ)ضرورت مداخله مقام قضایی
فصل دوم:فهرست و طبقه بندی نمود های واکنش اجتماعی
گفتار نخست:مجازات ها
الف)طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی
1.حد
2.قصاص
3.دیه
4.تعزیر
ب)طبقه بندی مجازات ها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر
1.مجازات های اصلی
2.مجازات های تکمیلی
3.مجازات های تبعی
پ)طبقه بندی مجازات ها بر حسب موضوع آن
1.مجازات های بدنی
مجازات سالب حیات
مجازات قطع عضو
مجازات تازیانه
2.مجازات های سالب و محدود کننده آزادی
مجازات سالب آزادی
مجازات های محدودکننده آزادی
مجازات های سالب و محدودکننده آزادی
مجازات سالب آزادی
مجازات های محدود کننده آزادی
3.مجازات های مالی
جزای نقدی
مزایا و عیوب جزای نقدی
میزان جزای نقدی
شیوه وصول جزای نقدی
مصادره اموال
مصادره عام
مصادره خاص
4.مجازات های منع از اشتغال به شغل ، حرفه یا کار معین
5.مجازات های سالب حق
6.مجازات های سالب حیثیت

گفتار دوم:اقدامات تامینی

الف)اقدامات تامینی شخصی و اقدامات تامینی عینی
1.اقدامات تامینی شخصی
نارسیدگان روانی بزهکاران خردسال و نوجوان
بزهکاران گوناگون دیگر
2.اقدامات تامینی عینی
ب)طبقه بندی اقدامات تامینی بر حسب طبع شیئه های به کار رفته
1.اقدامات حمایتی
2.اقدامات تربیتی
3.اقدامات درمانی
4.اقدامات مراقبتی
5.اقدامات بازدارنده
پ)طبقه بندی اقدامات تامینی بر حسب موضوع آن
1.اقدامات تامینی بدنی
2.اقدامات تامینی سالب و محدودکننده آزادی
اقدامات تامینی سالب آزادی
نگهداری مجرمان مجنون در مراکز روان درمانی
نگاهداری اطفال و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت اطفال
اقدامات تامینی محدودکننده آزادی
منع از اقامت و اجبار به اقامت در محل معین
منع از خروج اتباع ایران از کشور
اخراج بیگانگان از کشور
3.اقدامات تامینی مالی
ضبط اشیاء
بستن و ضبط موسسه
4.اقدامات تامینی منع از اشتغال به شغل ، حرفه یا کار معین
5.اقدامات تامینی سالب حق
6.انتشار حکم
ت)اقدامات تامینی قضایی و اقدامات تامینی اداری
1.درمان اجباری بیماری های آمیزشی
2.منع خروج از کشور
3.انفصال از خدمات دولتی
4.توقف و منع فعالیت
5.تعطیل موسسه
6.انتشار حکم

فصل سوم:تعیین میزان مجازات

گفتار نخست:قواعد ناظر به جرم واحد

الف)سبب های معافیت از مجازات
1.عذر های معاف کننده
عذر همکاری
عذر ندامت
عذر اطلاعات از مافوق
عذر توبه
عذر تحریک
اثر عذر های معاف کننده
2.معافیت قضایی
3.مصونیت ها
مصونیت پارلمانی
مصونیت سیاسی
مصونیت قضایی
4.صغر جزایی
ب)سبب های تخفیف مجازات
1.عذر های تخفیف دهنده
عذر همکاری
عذر ترک جرم
عذر خانوادگی
عذر اعانت
2.کیفیات مخفف
قلمرو قانونی کیفیات مخفف
کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
همکاری موثر متهم
حالت بر انگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم
اعلام و اقرار متهم
ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم
کوشش متهم پس از جرم
خفیف بودن زیان وارد شده به بزه دید یا نتایج زیانبار جرم
مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
آثار کیفیات مخفف
اثر کیفیات مخفف نسبت به مجازات ها
اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تامینی

پ)جایگزین های حبس

1.مجازات های جایگزین حبس
قلمرو قانونی حبس های قابل جایگزین
وضعیت مجرم و کیفیت ارتکاب جرم
انواع مجازات های جایگزین حبس
دوره مراقبت
خدمات عمومی رایگان
جزای نقدی روزانه
جزای نقدی
محرومیت از حقوق اجتماعی
اقامت در منزل
نگهداری در پایان هفته
آیین صدور حکم مجازات های جایگزین حبس
ت)سبب های تشدید مجازات
1.کیفیات مشدد عینی
تعدد مجرم با سبق تصمیم
عنف و آزار و جرح
زمان و مکان
به کار بردن اسلحه
2.کیفیات مشدد شخصی
سمت و ماموریت دولتی
مستی
کفر
احصان

گفتار دوم:قواعد ناظر به جرایم متعدد

الف)تعدد جرم
1.تعدد واقعی
2.تعدد اعتباری
3.مجازات تعدد جرم
مجازات تعدد واقعی
شیوه جمع مجازات ها
شیوه تعیین مجازات اشد
شیوه افزودن بر حداکثر مجازات اشد
مجازات تعدد اعتباری
تشخیص مجازات اشد
جمع تشدید و تخفیف مجازات

ب)تکرار جرم

1.شروط تحقق تکرار جرم
2.مجازات تکرار جرم
جمع تشدید و تخفیف مجازات
تشدید مجازات تکرار جرم در جرایم خاص

فصل چهارم:تعویق و سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

گفتار نخست:تعویق اجرای مجازات
الف)تعویق صدور حکم
1.مبانی نظری تعویق صدور حکم
2.قلمرو اجرای تعویص صدور حکم
3.شروط تعویق صدور حکم
4.تعویق ساده و تعویق مراقبتی
5.آیین صدور قرار تعویق
6.آثار تعویق صدور حکم
ب)تعلیق اجرای مجازات
1.مبانی تعلیق
2.قلمرو اجرای تعلیق مجازات
3.شروط اعطای تعلیق مجازات
شروط ماهیتی
شروط شکلی
4.آثار تعلیق مجازات
5.فسخ تعلیق مجازات
پ)آزادی مشروط
1.مبانی آزادی مشروط
2.قلمرو آزادی مشروط
3شروط اعطای آزادی مشروط
گذراندن بخشی از مجازات زندان
حسن اخلاق و رفتار
اطمینان از عدم ارتکاب جرم
جبران ضرر متضرر از جرم
نداشتن سابقه استفاده از آزادی مشروط
4.آیین اعطای آزادی مشروط
5.آثار آزادی مشروط
6.لغو آزادی مشروط

گفتار دوم : سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

الف)فوت محکوم علیه
گدشت متضرر از جرم
1.تشخیص جرایم قابل گذشت
2.شروط تاثیر گذشت
اهلیت
منجز بودن گذشت
بقاء گدشت
3.آثار گذشت
پ)توبه
1.قلمرو تاثیر توبه
2.شروط توبه مسقط مجازات
3.آثار توبه
ت)مرور زمان
1.مبانی مرور زمان
2.انواع مرور زمان
مرور زمان شکایت
مرور زمان تعقیب و صدور حکم
مرور زمان اجرای حکم
3.قطع مرور زمان
4.تعلیق مرور زمان
5.آثار مرور زمان
ث)نسخ قانون
1.صورت های نسخ قانون
نسخ صریح
نسخ ضمنی
2.آثار نسخ قانون
ج)بخشودگی یا عفو
1.مبانی عفو خصوصی
2.قلمرو عفو خصوصی
3.شروط عفو خصوصی
4.آیین عفو خصوصی
5.آثار عفو خصوصی
چ)عفو عمومی
1.مبانی عفو عمومی
2.شروط عفو عمومی
3.آثار عفو عمومی
آثار عفو عمومی پیش از محکومیت قطعی
آثار عفو عمومی پس از محکومیت قطعی
4.حدود آثار عفو عمومی
کتابنامه
واژه نامه
موضوع نامه
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %56
 • کیفیت چاپ
  %56
 • طراحی و زیبایی
  %56
 • ارزش خرید
  %56

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما
نظرات کاربران