هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / کاربردی / روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)
روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)
روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)
روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول) - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

فهرست مطالب

1. اسناد تجاری
1.1. رسیدگی شکلی به دعوای اسناد تجاری
1.1.1. شرایط عمومی دادخواست
1.1.2. شرایط اختصاصی دادخواست
1.1.3. مالی یا غیرمالی بودن دعوای اسناد تجاری
1.1.4. هزینه دادرسی
1.1.5. صلاحیت
1.1.5.1. صلاحیت ذاتی
1.1.5.2. صلاحیت محلی
1.1.6. ارکان دعوای اسناد تجاری
1.1.7. ‌ویژگی‌های مشترک اسناد تجاری (اسناد براوتی)
1.1.7.1. وصف تنجیزی بودن اسناد تجاری (اصل غیرقابل استناد بودن ایاردات در مقابل دارنده)
1.1.7.2. وصف تنجیزی بودن اسناد تجاری
1.1.7.3. مسئولیت تضامنی صادرکنندگان اسناد تجری (ماده 249 قانون تجارت)
1.1.7.4. عدم امکان درخواست تأمین دعوای واهی در خصوص اسناد تجاری (ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی)
1.1.7.5. عدم امکان دریافت تأمین از اتباع بیگانه (ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی)
1.1.7.6. اصل استقلال امضاها
1.1.8. اقدامات احتیاطی در اسناد تجاری
1.2. رسیدگی ماهوی به دعوای اسناد تجاری
1.2.1. مصادیق اسناد تجاری
1.2.1.1. چک
1.2.1.2. سفته (فته طلب)
1.2.2. شرایط اسناد تجاری
1.2.2.1. شرایط چک
1.2.2.2. شرایط سفته
1.2.3. اقسام ظهرنویسی
1.2.3.1. ظهرنویسی برای انتقال
1.2.3.2. ظهرنویسی برای وکالت
1.2.3.3. ظهرنویسی برای وثیقه
1.3. نکات قانون صدور چگ
1.4. مواد قانونی مرتبط با اسناد تجاری
1.4.1. قانون مدنی
1.4.2. قانون آئین دادرسی مدنی
1.4.3. قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/08/94)
1.4.4. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
1.4.5. قانون تجارت
1.4.6. قانون اصلاح قانون صدور چک (مصوب 23/8/97)
1.5. نظریات مشورتی مرتبط با اسناد تجاری
1.6. نمونه آراء قضایی در باب اسناد تجاری
2. دعوای مطالبه نفقه
2.1. کلیات
2.1.1. تعریف فقهی و حقوقی نفقه
2.1.2. مبانی فقهی و ماهیت حقوقی نفقه
2.2. رسیدگی شکلی به دعوای مطالبه نفقه
2.2.1. شرایط عمومی دادخواست
2.2.2. شرایط اختصاصی دادخواست
2.2.3. مالی یا غیرمالی بودن دعوای مطالبه نفقه
2.2.4. هزینه دادرسی دعوای مطالبه نفقه
2.2.5. صلاحیت
2.2.5.1. صلاحیت ذاتی
2.2.5.2. صلاحیت محلی
2.2.6. ارکان دعوای نفقه
2.2.7. اقدامات اختساطی در دعوای مطالبه نفقه
2.3. رسیدگی ماهوی به دعوی مطالبه نفقه
2.3.1. مصادیق نفقه
2.3.1.1. نفقه زجه
2.3.1.2. نفقه اقارب
2.3.2. نفقه و حضانت
2.3.3. شرایط تعلق نفقه
2.3.3.1. شرایط تعلق نفقه زوجه
2.3.3.2. شرایط تعلق نفقه اقارب
2.3.4. موارد سقوط نفقه
2.3.4.1. سقوط نفقه زوجه
2.3.4.2. سقوط نفقه اقارب
2.3.5. میزان نفقه
2.3.6. ضمانت اجرای تخلف از پرداخت نفقه
2.3.6.1. ضمانت اجرای تخلف از پرداخت نفقه زوجه
2.3.6.2. ضمانت اجرای تخلف از پرداخت نفقه اقارب
2.4. مواد قانونی مرتبط با نفقه
2.4.1. قانون مدنی
2.4.2. قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391
2.4.3. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست
2.4.4. قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/8/94)
2.4.5. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/07/1393
2.5. نظریات مشورتی مرتبط با نفقه
2.6. نمونه آراء قضایی در باب نفقه
3. دعوای استرداد جهیزیه
3.1. رسیدگی شکلی به دعوای استرداد جهیزیه
3.1.1. شرایط عمومی دادخواست
3.1.2. شرایط اختصاصی دادخواست
3.1.3. مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد جهیزیه
3.1.4. هزینه دادرسی
3.1.5. صلاحیت
3.1.5.1. صلاحیت ذاتی
3.1.5.2. صلاحیت محلی
3.1.6. ارکان دعوای استرداد جهیزیه
3.1.7. اقدامات احتیاطی در دعوای استرداد جهیزیه
3.2. رسیدگی ماهوی به دعوای استرداد جهیزیه
3.2.1. وجود علقه زوجیت بین خواهان و خوانده و عدم وجود علقه زوجیت
3.2.2. احراز مالکیت خواهان بر اموال مورد ادعا
3.2.2.1. مالکیت مستند به سیاهه جهیزیه
3.2.2.2. مالکیت مستند به گواهی گواهان
3.2.2.3. مالکیت مستند به ادله دیگر
3.2.3. موجود بودن جهیزیه در ید زوج
3.3. مواد قانونی مرتبط با جهیزیه
3.3.1. قانون مدنی
3.3.2. قانون حمایت خانواده
3.3.3. قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 10/8/94)
3.4. نظریات مشورتی مرتبط با جهیزیه
3.5. نمونه آرا در باب استرداد جهیزیه
4. مهریه
4.1. کلیات
4.1.1. تعریف فقهی و حقوقی مهریه
4.1.2. مبانی فقهی و حقوقی مهریه
4.1.2.1. مبانی فقهی مهریه
4.1.2.2. مبنای حقوقی مهریه
4.1.3. اسباب مهریه
4.2. رسیدگی شکلی به دعوای مطالبه مهریه
4.2.1. شرایط عمومی دادخواست
4.2.2. شرایط اختصاصی دادخواست
4.2.3. مالی یا غیرمالی بودن دعوای مطالبه مهریه
4.2.4. هزینه دادرسی
4.2.5. صلاحیت
4.2.5.1. صلاحیت ذاتی
4.2.5.2. صلاحیت محلی
4.2.6. ارکان دعوای مطالبه مهریه
4.2.7. اقدامات احتیاطی
4.3. رسیدگی ماهوی به دعوای مطالبه مهریه
4.3.1. مصادیق مهریه
4.3.2. شرایط تعلق مهریه
4.3.3. موارد سقوط مهریه
4.3.4. موارد بطلان مهریه
4.3.5. حق حبس و تأثیر آن در مهریه
4.3.6. ضمانت اجرای تخلف از پرداخت مهریه
4.4. مواد قانونی مرتبط با مهریه
4.4.1. قانون مدنی
4.4.2. قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391
4.4.3. قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 16/09/1394)
4.4.4. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 15/07/1393
4.5. نظریات مشورتی در باب مهریه
4.6. نمونه آرای قضایی در باب مهریه
5. دعوای تخلیه
5.1. شرایط شکلی رسیدگی به دعوای تخلیه
5.1.1. شرایط شکلی دادخواست
5.1.2. مالی یا غیرمالی بودن دعوای تخلیه
5.1.3. صلاحیت
5.1.3.1. صلاحیت ذاتی
5.1.3.2. صلاحیت محلی
5.1.4. هزینه دادرسی
5.2. نحوه رسیدگی ماهوی به دعوای تخلیه
5.2.1. نحوه رسیدگی به دستور تخلیه
5.2.2. نحوه رسیدگی ماهوی به دعوای تخلیه در معنای اخص
5.3. مواد قانونی مرتبط با دعوای تخلیه
5.3.1. قانون مدنی
5.3.2. قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376
5.3.3. آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 مصوب 19/2/1378 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی
5.4. نظریات مشورتی مرتبط با دعوای تخلیه

منابع

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما