هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)
5% تخفیف دی ماه
دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)
دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)
دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • تحویل در همان روز در شهر تهران
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه

پیش نیاز استفاده از کتاب

مبحث هشتم- نیابت قضایی

ماده 290: نیابت داخلی

ماده 291: اعطای نیابت به دادگاه خارجی

ماده 292: اجرای نیابت صادره از دادگاه‌های خارجی

ماده 293: اجرای نیابت خارجی برابر قانون ایران

ماده 294: تعیین نحوه اجرای نیابت در کشور خارجی

فصل یازدهم: رأی

مبحث اول- صدور و انشاء رأی

ماده 295: صدور رأی پس از اعلام ختم دادرسی

ماده 296: شرایط لازم در رأی دادگاه

ماده 297: پاکنویس رأی

ماده 298: انشاء رأی نسبت به قسمتی از دعوا

ماده 299: تعریف قرار و حکم دادگاه

مبحث دوم- ابلاغ رأی

ماده 300: تهیه رونوشت رأی به تعداد اصحاب دعوا

ماده 301: ممنوعیت تسلیم رونوشت از رأی قبل از امضاء

ماده 302: اجرای رأی بعد از ابلاغ آن

مبحث سوم- حکم حضوری و غیابی

ماده 303: حکم غیابی

ماده 304: رأی حضوری و غیابی

مبحث چهارم- واخواهی

ماده 305: حق غائب مبنی بر اعتراض به حکم غیابی

ماده 306: واخواهی و جهات عذر در تأخیر نسبت به آن

ماده 307: واخواهی پس از اجرای حکم غیابی

ماده 308: حدود تأثیر رأی مرحله واخواهی

مبحث پنجم: تصحیح رأی

ماده 309: صدور رأی اصلاحی

مبحث ششم: دادرسی فوری

ماده 310: صدور دستور موقت

ماده 311: مرجع درخواست دستور موقت

ماده 312: صلاحیت دادگاه محل موضوع دستور موقت

ماده 313: کتبی یا شفاهی بودن درخواست

ماده 314: تعیین وقت رسیدگی برای دستور موقت

ماده 315: تشخیص فوری بودن موضوع درخواست

ماده 316: موضوع دستور موقت

ماده 317: حدود تأثیر دستور موقت

ماده 318: مهلت طرح دعوای اصلی بعد از صدور دستور موقت

ماده 319: تکلیف دادگاه به اخذ تأمین در دستور موقت

ماده 320: ابلاغ و اجرای دستور موقت

ماده 321: رفع اثر از دستور موقت

ماده 322: لغو دستور موقت به جهت مرتفع شدن موضوع آن

ماده 323: جبران خسارات احتمالی ناشی از دستور موقت

ماده 324: رفع توقیف از مال مورد تأمین

ماده 325: تجدید نظرخواهی از دستور موقت و اصل رأی

باب چهارم- تجدید نظر

فصل اول- احکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر

ماده 326: آرای قابل نقض

ماده 327: نحوه اقدام قاضی پس از اعلام اشتباه

ماده 328: نحوه اقدام مقامات قانونی

ماده 329: نحوه رسیدگی مرجع تجدید نظر

فصل دوم- آرای قابل تجدید نظر

ماده 330: اعلام قطعیت آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ماده 331: احکام قابل تجدید نظر

ماده 332: قرارهای قابل تجدیدنظر

ماده‌ 333: اسقاط حق تجدید نظرخواهی

ماده 334: مرجع تجدید نظر آراء

ماده 335: اشخاص دارای حق درخواست تجدید نظر

فصل سوم- مهلت تجدید نظر

ماده 336: مهلت درخواست تجدید نظر

ماده 337: شروع مهلت جدید در تجدید نظرخواهی

ماده 338: زوال سمت نماینده و شروع مهلت جدید

فصل چهارم: دادخواست و مقدمات رسیدگی

ماده 339: مرجع پذیرش دادخواست تجدید نظر

ماده 340: دادخواست تجدید نظر با ذکر عذر تأخیر

ماده 341: نکات دادخواست تجدید نظر

ماده 342: تقدیم دادخواست توسط نماینده

ماده 343: تعداد دادخواست و برگ‌های پیوست آن

ماده 344: رد دادخواست تجدید نظر

ماده 345: اخطار رفع نقص در دادخواست تجدید نظر

ماده 346: ابلاغ دادخواست تجدید نظر به تجدید نظر خوانده

ماده 347: عدم امان اجرای حکم قابل تجدید نظر

فصل پنجم: جهات تجدید نظر

ماده 348: جهات درخواست تجدید نظر

ماده 349: رسیدگی به مورد تجدید نظرخواهی

ماده 350: اخطار رفع نقص در دادگاه تجدید نظر

ماده 351: اصلاح رأی توسط دادگاه تجدید نظر

ماده 352: نقض رأی و ارسال پرونده به مرجع صالح

ماده 353: نقض قرار توسط دادگاه تجدید نظر

ماده 354: اجرای قرار دادگاه تجدید نظر

ماده 355: نقض و تأیید قرار در دادگاه تجدید نظر

ماده 356: رعایت مقررات در تجدید نظر

ماده 357: ممنوعیت ورود ثالث در تجدید نظر

ماده 358: نقض رأی بدوی و یا تأیید آن در تجدید نظر

ماده 359: عدم امکان استفاده غیر از رأی تجدید نظر

ماده 360: سهو قلم در رأی دادگاه تجدید نظر

ماده 361: تنظیم دادنامه و ابلاغ آن در تجدید نظر

ماده 362: عدم پذیرش ادعای جدید در تجدید نظر

ماده 363: استرداد دادخواست تجدید نظر

ماده 364: صدور حکم علیه خوانده در تجدید نظر

ماده 365: قطعیت آراء صادره در مرحله تجدید نظر

باب پنجم- فرجام خواهی

فصل اول- فرجام خواهی در امور مدنی

مبحث اول- فرجام خواهی و آراء قابل فرجام

ماده 366: تعریف رسیدگی فرجامی

ماده 367: آرای قابل فرجام دادگاه‌های بدوی

ماده 368: آرای قابل فرجام دادگاه‌های تجدید نظر

ماده 369: احکام غیرقابل فرجام

مبحث دوم- موارد نقض

ماده 370: کیفیت رسیدگی به رأی فرجام خواسته

ماده 371: موارد نقض رأی فرجام خواسته

ماده 372: موارد نقض رأی فرجام خواسته

ماده 373: موارد نقض رأی فرجام خواسته

ماده 374: موارد نقض رأی در دعوای ناشی از قرارداد

ماده 375: نقض رأی فرجام به علت مدارک

ماده 376: اعلام بی اعتباری رأی مؤخر

ماده 377: نقض رأی فرجام خواسته به جهت دیگر

مبحث سوم: ترتیب فرجام خواهی

ماده 378: افراد ذیحق برای درخواست فرجام

ماده 379: تقدیم دادخواست برای رسیدگی فرجامی

ماده 380: شرایط دادخواست فرجامی

ماده 381: پیوست‌های دادخواست فرجامی

ماده 382: اوراق دادخواست فرجامی و پیوست‌های آ

ماده 383: صدور قرار رد دادخواست فرجام

ماده 384: رد دادخواست پس از فرجام خواهی

ماده 385: ارسال دادخواست برای فرجام خوانده

ماده 386: عدم تأثیر فرجام در اجرای حکم

ماده 387: تقاضای رسیدگی از دادستان کل کشور

ماده 388: وظیفه فرجامی دفتر دادستان کل کشور

ماده 389: موارد توقیف اجرای حکم فرجامخواسته

مبحث چهارم- ترتیب رسیدگی

ماده 390: ارجاع پرونده با رعایت نوبت در دیوان

ماده 391: ممنوعیت اخذ پرونده از شعبه مرجوعالیه

ماده 392: تهیه گزارش

ماده 393: رسیدگی بدون حضور اصحاب دعوی

ماده 394: ابلاغ احضاریه از طریق دادگاه

ماده 395: کیفیت رسیدگی در شعبه دیوان

ماده 396: اتخاذ تصمیم در مورد رأی فرجامخواسته

مبحث پنجم: مهلت فرجام خواهی

ماده 397: مهلت فرجام خواهی

ماده 398: ابتدای مهلت فرجام خواهی

ماده 399: مهلت فرجام خواهی در دو حکم مغایر

ماده 400: اعطای مهلت ویژه در فرجامخواهی

مبحث ششم: اقدامات پس از نقض

ماده 401: رسیدگی مجدد پس از نقض رأی

ماده 402: نقض رأی به علت نقض تحقیقات

ماده 403: اصلاح رأی فرجام خواسته در دیوان

ماده 404: عدم امکان استفاده از غیرطرفین از رأی

ماده 405: رسیدگی دادگاه مرجوعالیه پس از نقض دیوان

ماده 406: رسیدگی بدون تعیین وقت

ماده 407: لازم الاجرا بودن رأی معتبر

ماده 408: طرح پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی

ماده 409: تجدید رسیدگی به دعوا بدون دادخواست

ماده 410: شرایط رأی فرجامی دیوان

ماده 411: موارد نقض در مورد احکام دادگاه تجدید نظر

ماده 412: رسیدگی به آراء دادگاه تجدید نظر و شعب دیوان

مبحث هفتم- فرجام تبعی

ماده 413: درخواست رسیدگی فرجامی تبعی

ماده 414: پذیرش فرجام تبعی از فرجامخوانده

ماده 415: استرداد دادخواست فرجامی

ماده 416: عدم تقدیم دادخواست در فرجام تبعی

فهرست منابع

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما