هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)
دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)
دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم) - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دوره جدید مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • تحویل در همان روز در شهر تهران
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست تفصیلی مطالب

مقدمه

پیش نیاز استفاده از کتاب

فصل دوم- اعتراض شخص ثالث

ماده 417: مبنای اعتراض شخص ثالث

ماده 418: اعتراض ثالث به رأی دادگاه و داور

ماده 419: اعتراض اصلی و اعتراض طاری

ماده 420: ضرورت تقدیم دادخواست در اعتراض اصلی

ماده 421: عدم تقدیم دادخواست در اعتراض طاری

ماده 422: اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم

ماده 423: اقدام دادگاه پس از وصول اعتراض طاری

ماده 424: صدور قرار تأخیر اجرای حکم

ماده 425: الغاء تمام یا قسمتی از حکم مورد اعتراض

فصل سوم- اعاده دادرسی

مبحث اول- جهات اعاده دادرسی

ماده 426: جهات درخواست اعاده دادرسی

مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده 427: مهلت اعاده دادرسی

ماده 428: ابتدای مهلت اعاده دادرسی در دو حکم مغایر

ماده 429: ابتدای مهلت اعاده دادرسی در جعلیت

ماده 430: ابتدای مهلت اعاده دادرسی در اسناد مکتوم

ماده 431: اعطای مهلت ویژه در اعاده دادرسی

مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده 432: اعاده دادرسی اصلی و طاری

ماده 433: مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی

ماده 434: ارسال دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه ذیربط

ماده 435: شرایط دادخواست اعاده دادرسی

ماده 436: عدم رسیدگی به جهت دیگر در اعاده دادرسی

ماده 437: نحوه اقدام پس از صدور قرار قبول اعاده دادرسی

ماده 438: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

ماده 439: اعاده دادرسی در دو حکم مغایر

ماده 440: عدم پذیرش اعاده دادرسی به جهت قبلی

ماده 441: ممنوعیت ورود شخص ثالث در اعاده دادرسی

باب ششم- مواعد

فصل اول- تعیین و حساب مواعد

ماده 442: تعیین موعد توسط دادگاه

ماده 443: نحوه احتساب سال و ماه و هفته و شبانه روز

ماده 444: روز آخر موعد

ماده 445: عدم محاسبه روز اعلام و اقدام

ماده 446: مواعد قانونی برای افراد مقیم خارج از کشور

ماده 447: محاسبه موعد در مورد خواندگان متعدد

ماده‌ 448: ایجاد مانع رسیدگی در وقت مقرر

ماده 449: انقضای مواعد تعیین شده توسط دادگاه

فصل دوم- دادن مهلت و تجدید موعد

ماده 450: مهلت دادن از سوی دادگاه

ماده 451: ممنوعیت تجدید مهلت قانونی

ماده 452: موارد تجویز تمدید مهلت قانونی

ماده 453: قبول استمهال و مهلت جدید

باب هفتم- داوری

ماده 454: ارجاع اختلاف به داوری

ماده 455: التزام به داوری در ضمن معامله

ماده 456: ممنوعیت طرف ایرانی از التزام به داوری

ماده 457: ارجاع دعاوی به اموال عمومی و دولتی

ماده‌ 458: تعیین موضوع و مدت داوری

ماده 459: تعیین داور توسط دادگاه به درخواست ذینفع

ماده 460: تعیین داور توسط دادگاه

ماده 461: رسیدگی دادگاه به اصل قرارداد داوری

ماده 462: دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور

ماده 463: رسیدگی به اختلاف طرفین در مورد داوری

ماده 464: تعیین داور اختصاصی و داور ثالث

ماده 465: تکلیف به اخذ قبولی داور

ماده‌ 466: اشخاص ممنوع از داوری

ماده 467: انتخاب داور به قید قرعه

ماده 468: ابلاغ موضوع و مدت داوری به داوران

ماده 469: اشخاص مجاز به داوری با تراضی طرفین

ماده 470: ممنوعیت قضات و کارمندان دادگستری از داوری

ماده 471: رد داور توسط هریک از طرفین

ماده 472: عدم امکان عزل داور جز با تراضی

ماده 473: استنکاف داور از داوری

ماده 474: اختلاف بین داوران در صدور رأی

ماده 475: توافق مجلوب ثالث با طرفین در امر داوری

ماده 476: ضرورت تسلیم مدارک به داوران

ماده 477: ضوابط رسیدگی داوری

ماده 478: موارد توقف رسیدگی داوران

ماده‌ 479: ادعای جعل و تزویر در موارد رسیدگی داوران

ماده 480: ابلاغ حکم نهایی به داوران

ماده 481: موارد زوال داوری

ماده 482: شرایط رأی داور

ماده 483: مورد اختیار داوران به صلح و سازش

ماده 484: ضرورت ابلاغ داوران از جلسه

ماده 485: تسلیم رأی داوری به دفتر دادگاه

ماده 486: رد رأی اور توسط طرفین

ماده 487: تصحیح رأی داور

ماده 488: صدور اجرائیه در ارتباط با رأی داور

ماده 489: موارد ابطال رأی داوری

ماده 490: درخواست حکم به بطلان رأی داوری

ماده 491: توقف رسیدگی تا زمان قطعیت بطلان رأی داور

ماده 492: قرار رد درخواست ابطال رأی داور

ماده 493: قرار توقف و منع اجرای رأی داوری

ماده 494: ارجاع پرونده به دادگاه جهت داوری

ماده‌ 495: اعتبار رأی داور

ماده 496: دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری

ماده 497: پرداخت حق الزحمه داوریان

ماده 498: میزان حق الزحمه داوری

ماده 499: حق الزحمه داوران در صورت تعدد آن‌ها

ماده‌ 500: قرارداد حق الزحمه داوری

ماده 501: مسئولیت مدنی داوران

باب هشتم- هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول: هزینه دادرسی

ماده 502: مصادیق هزینه دادرسی

ماده 503: هزینه دادخواست

فصل دوم: اعسار از هزینه دادرسی

ماده 504: معسر از هزینه دادرسی

ماده 505: طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی

ماده 506: ادعای اعسار مستند به شهادت گواهان

ماده 507: تکلیف مدیر دفتر در ارتباط با دادخواست اعسار

ماده 508: معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا

ماده 509: تأثیر حکم اعسار

ماده 510: عدم امکان استفاده ورثه از حکم اعسار

ماده 511: دریافت هزینه دادرسی از معسر

ماده 512: عدم پذیرش دادخواست اعسار از تاجر

ماده 513: مزایای حکم اعسار

ماده 514: تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی توسط معسر

باب نهم: مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول- کلیات

ماده 515: مطالبه خسارات دادرسی توسط خواهان و خوانده

ماده 516: تهاتر خسارات دادرسی

ماده 517: خسارات دادرسی در دعوای مختومه به سازش

ماده 518: تعیین میزان خسارت توسط دادگاه

فصل دوم- خسارات

ماده 519: مصادیق خسارات دادرسی

ماده 520: شرایط مطالبه خسارات دادرسی

ماده 521: عدم امکان مطالبه ‌هزینه‌های غیرضروری

ماده 522: خسارت تأخیر تأدیه

فصل سوم- مستثنیات دین

ماده 523: ممنوعیت اجرای رأی مستثنیات دین

ماده 524: مصادیق مستثنیات دین

ماده 525: تشخیص تناسب با شئون محکوم‌علیه

ماده 526: اجرای قاعده مستثنیات تا زمان حیات محکوم علیه

ماده 527: خروج استرداد عین از شمول مستثنیات دین

ماده 528: دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

ماده 529: قوانین منسوخ

فهرست منابع

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما