هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / آزمونی / مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی دو جلدی (جلد اول سوالات - جلد دوم پاسخ نامه)
10% تخفیف جشنواره زمستانی تا 10 بهمن
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی دو جلدی (جلد اول سوالات - جلد دوم پاسخ نامه)
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی دو جلدی (جلد اول سوالات - جلد دوم پاسخ نامه)
مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی دو جلدی (جلد اول سوالات - جلد دوم پاسخ نامه) - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %56
 • کیفیت چاپ
  %55
 • طراحی و زیبایی
  %53
 • ارزش خرید
  %57

مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی دو جلدی (جلد اول سوالات - جلد دوم پاسخ نامه)

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست

اختصارها

مقدمه

بخش اول: اموال و مالکیت (مواد 1 تا 182)

فصل اول: کلیات و مقدمات (مواد 1 تا 10)
فصل دوم: اقسام اموال (مواد 11 تا 28)
مبحث اول: اموال غیرمنقول (مواد 12 تا 18)
مبحث دوم: اموال منقول (مواد 19 تا 22)
مبحث سوم: اموالی که مالک خاص ندارد (مواد 23 تا 28)
فصل سوم: حق مالکیت (مواد 29 تا 39)
مبحث اول: کلیات «حق عینی، حق دینی و قاعده‌ی تسلیط» (مواد 29 تا 31)
مبحث دوم: مالکیت تبعی (مواد 22 تا 34)
مبحث سوم: اماره‌ی تصرف «قاعده‌ی ید» (مواد 35 تا 39)
فصل چهارم: حق انتفاع (مواد 40 تا 54)
فصل پنجم: وقف (مواد 55 تا 91)
فصل ششم: حق ارتفاق (مواد 93 تا 139)
فصل هفتم: احیای ارضی موات و حیازت مباحات (مواد 141 تا 182)

بخش دوم: تعریف عقد، اقسام عقد و شرایط اساسی صحت معاملات قسمت اول _مواد 183 تا 198)

فصل اول- تعریف و اقسام عقد (مواد 183 تا 189)
مبحث اول: کلیات «عمل حقوقی، واقعه‌ی حقوقی، تعریف و اثر عقد» (ماده 183)
مبحث دوم: عقد لازم، جایز و خیاری (مواد 185 تا 188)
مبحث سوم: عقد منجز و معلق (ماده‌ی 189)
مبحث چهارم: عقد رضایی، تشریفاتی و عینی
مبحث پنجم: عقد معوض و مجانی
فصل دوم: شرایط اساسی صحت معاملات- قسمت اول (مواد 190 تا 198)
مبحث اول: انعقاد عقد، وسایل اعلام اراده و ایجاب و قبول (مواد 191 تا 195)
مبحث دوم: اصیل و نماینده- ماده‌ی 196 (قسمت اول)
مبحث سوم: اصل نسبی بودن قراردادها (ماده‌ی 231) و تعهد به نفع شخص ثالث (ماده‌ی 196- قسمت دوم)
مبحث چهارم: معامله به عین متعلق به غیر (ماده‌ی 197)
مبحث پنجم: معامله با خود (ماده‌ی 198 – قسمت دوم ماده‌ی 1340)

بخش سوم: شرایط اساسی صحت معاملات- قسمت دوم (مواد 199 تا 218)

فصل اول- اشتباه (مواد 199 تا 201)
فصل دوم: اکراه (مواد 202 تا 209)
فصل سوم: اهلیت طرفین (مواد 210 تا 213)
فصل چهارم: مورد معامله (مواد 214 تا 216)
فصل پنجم: جهت معامله (مواد 217 و 218)

بخش چهارم: اثر معاملات و شروط ضمن عقد (مواد 219 تا 246)

فصل اول: اثر معاملات (مواد 219 تا 231)
مبحث اول: اصل لزوم و نیروی الزام آور عقد (ماده‌ی 219)
مبحث دوم: قانون امری و تکمیلی (ماده‌ی 220)
مبحث سوم: مسئولیت قراردادی (مواد 221 و 222)
مبحث چهارم: قاعده‌ی‌ صحت (ماده‌ی 223)
مبحث پنجم: نقش عرف در معاملات (مواد 224 و 225)
مبحث ششم: خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه و وجه التزام (مواد 226 تا 230)
فصل دوم: شروط ضمن عقد (مواد 232 تا 246)
مبحث اول: شروط باطل (موواد 232 و 233)
گفتار اول: شروط باطل و غیرمبطل (ماده‌ی 232)
گفتار دوم: شروط باطل و مبطل (ماده‌ی 233)
مبحث دوم: شروط صحیح (شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل و شرط تبانی) (ماده‌ی 234)
مبحث سوم: تخلف از شرط صفت (مواد 235، 343، 355، 384 تا 386)
مبحث چهارم: عدم تحقق شرط نتیجه (ماده‌ی 236)
مبحث پنجم: تخلف از شرط فعل (مواد 237 تا 243، 379 و 496)
مبحث ششم: اسقاط شرط (مواد 244 و 245)
مبحث هفتم: انحلال شرط (ماد‌ه‌ی‌ 246)

بخش پنجم: معاملات فضولی و سقوط تعهدات (مواد 247 تا 300)

فصل اول: معاملات فضولی (مواد 247 تا 263)
فصل دوم: سقوط تعهدات (مواد 264 و 245)
مبحث اول: وفای به عهد (مواد 265 تا 282)
مبحث دوم: اقاله (مواد 283 تا 288)
مبحث سوم: ابرا (مواد 289 تا 288)
مبحث چهارم: تبدیل تعهد (مواد 292 و 293)
مبحث پنجم: تهاتر (مواد 294 تا 299)
مبحث ششم: مالکیت ما فی الذمه (ماده‌ی 300)

بخش ششم: الزامات خارج از قرارداد (مواد 301 تا 337)

فصل اول: ایفای ناروا (مواد 301 تا 305)
فصل دوم: اداره‌ی مال غیر (ماده‌ی 306)
فصل سوم: غصب (مواد 308 تا 327)
فصل چهارم: اتلاف (مواد 328 تا 330)
فصل پنجم: تسبیب (مواد 331 تا 335)
فصل ششم: مسئولیت مدنی
فصل هفتم: استیفا (مواد 336 و 337)

بخش هفتم: بیع، خیارات، بیع شرط و معاوضه (مواد 338 تا 465)

فصل اول: بیع (مواد 338 تا 395)
مبحث اول: احکام بیع و طرفین معامله (مواد 338 تا 347)
مبحث دوم: مبیع (مواد 348 تا 361)
مبحث سوم: آثار بیع (مواد 362 تا 395)
گفتار اول: ملکیت مبیع و ثمن (مواد 363 تا 366)
گفتار دوم: تسلیم مبیع (مواد 367 تا 389)
گفتار سوم: ضمان درک، تأدیه ثمن (مواد 390 تا 395)

فصل دوم: خیارات (مواد 396 تا 457)

مبحث اول: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط (مواد 397 تا 401)
مبحث دوم: خیار تأخیر ثمن (مواد 402 تا 409)
مبحث سوم: خیار رؤیت و تخلف وصف (مواد 410 تا 415)
مبحث چهارم: خیار غبن (مواد 416 تا 421)
مبحث پنجم: خیار عیب (مواد 422 تا 437)
مبحث ششم: خیار تدلیس (مواد 438 تا 440)
مبحث هفتم: خیار تبعض صفقه (مواد 441 تا 443)
مبحث هشتم: احکام خیارات به طور کلی (مواد 445 تا 457)
فصل سوم: بیع شرط و معاوضه (مواد 458 تا 465)

بخش هشتم: اجاره مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار و گروبندی و وکالت (مواد 466 تا 683)

فصل اول: عقد اجاره (مواد 466 تا 517)
مبحث اول: اجاره‌ی اشیا (مواد 468 تا 506)
مبحث دوم: اجاره‌ی حیوان، اجاره‌ی اشخاص (مواد 507 تا 517)
مبحث سوم: اجاره‌ی املاک
فصل دوم: عقد مزارعه و مساقات (مواد 518 تا 545)
فصل سوم: عقد مضاربه (مواد 546 تا 560)
فصل چهارم: جعاله (مواد 561 تا 570)
فصل پنجم: شرکت (مواد 571 تا 606)
مبحث اول: احکام شرکت (مواد 571 تا 588)
مبحث دوم: تقسیم (مواد 589 تا 606)
فصل ششم: عقد ودیعه (مواد 607 تا 634)
فصل هفتم: عقد عاریه (مواد 635 تا 647)
فصل هشتم: عقد قرض (مواد 648 تا 653)
فصل نهم: قمار و گروبندی (مواد 654 و 655)
فصل دهم: عقد وکالت (مواد 656 تا 683)

بخش نهم: ضمان، حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه (مواد 684 تا 807)

فصل اول: عقد ضمان (مواد 684 تا 723)
فصل دوم: عقد حواله (مواد 724 تا 733)
فصل سوم: عقد کفالت (مواد 734 تا 751)
فصل چهارم: عقد صلح (مواد 752 تا 770)
فصل پنجم: عقد رهن (مواد 771 تا 794)
فصل ششم: عقد هبه (مواد 795 تا 807)

بخش دهم: شفعه، وصیت، ارص و مقررات متخلفه (مواد 808 تا 955)

فصل اول: شفعه (مواد 808 تا 824)
فصل دوم: وصیت (مواد 825 تا 860)
فصل سوم: ارث (مواد 861 تا 949)
فصل چهارم: مقررات مختلفه (مواد 950 تا 954)

بخش یازدهم: اشخاص و ادله اثبات دعوی (مواد 956 تا 1335)

فصل اول: کلیات اشخاص (مواد 956 تا 975)
فصل دوم: تابعیت (مواد 976 تا 991)
فصل سوم: اسناد سجل احوال (مواد 992 تا 1001)
فصل چهارم: اقامتگاه (مواد 1002 تا 1010)
فصل پنجم: غایب مفقو الاثر (مواد 1011 تا 1030)
فصل ششم: قرابت (مواد 1031 تا 1033)
فصل هفتم: نامزدی (مواد 1034 تا 1040)
فصل هشتم: نکاح (مواد 1041 تا 1119)
فصل نهم: فسخ نکاح (مواد 1120 تا 1132)
فصل دهم: طلاق (مواد 1133 تا 1157)
فصل یازدهم: نسب (مواد 1158 تا 1167)
فصل دوازدهم: حضانت (مواد 1168 تا 1179)
فصل سیزدهم: ولایت (مواد 1180 تا 1194)
فصل چهاردهم: انفاق (مواد 1195 تا 1206)
فصل پانزدهم: حمایت از خانواده
فصل شانزدهم: حجر (مواد 1207 تا 1217)
فصل هفدهم: قیمومت (مواد 1218 تا 1256)
فصل هجدهم: ادله‌ی اثبات دعوا (مواد 1257 تا 1335)
مبحث اول: اقرار (مواد 1259 تا 1283)
مبحث دوم: اسناد (مواد 1284 تا 1305)
مبحث سوم: شهادت (مواد 1306 تا 1320)
مبحث چهارم: اماره (مواد 1321 تا 1324)
مبحث پنجم: قسم (مواد 1325 تا 1335
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %56
 • کیفیت چاپ
  %55
 • طراحی و زیبایی
  %53
 • ارزش خرید
  %57

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما
نظرات کاربران