هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / مجموعه اسناد کاربردی حمل و نقل بین المللی کالا (زمینی- هوایی- دریایی)
مجموعه اسناد کاربردی حمل و نقل بین المللی کالا (زمینی- هوایی- دریایی)
مجموعه اسناد کاربردی حمل و نقل بین المللی کالا (زمینی- هوایی- دریایی)
مجموعه اسناد کاربردی حمل و نقل بین المللی کالا (زمینی- هوایی- دریایی) - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

مجموعه اسناد کاربردی حمل و نقل بین المللی کالا (زمینی- هوایی- دریایی)

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: حمل و نقل زمینی کالا

کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل مرکب بین المللی کالا (کنوانسیون 24 مه 1980 ژنو)
بخش اول: مقررات عمومی
بخش دوم: اسناد حمل و نقل
بخش سوم: مسئولیت عامل حمل و نقل مرکب
بخش چهارم: مسئولیت فرستنده
بخش پنجم: حقوق و دعاوی
بخش ششم: مقررات تکمیلی
بخش هفتم: مسائل گمرکی
بخش هشتم: مقررات نهایی
مقررات راجع به مسائل گمرکات در ارتباط با حمل و نقل مرکت بین المللی کالا
کنوانسیون گمرکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا در جاده‌ها تحت کارنه‌های تیر ژنو 15 ژانویه 1959
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: حوزه عمل
فصل سوم: مقررات مربوط به حمل و نقل کالا با وسائط نقلیه زمینی یا تانکرهای لاک و مهر شده
فصل چهارم: مقررات مربوط به حمل کالاهای سنگین وزن یا خجیم
فصل پنجم:ک مقررات متفرقه
فصل ششم: مقررات نهایی
ضمیمه شماره 1: مدل کارنه تیر
ضمیمه شماره 2: صورت مجلس‌های رویت در اوراق نمونه چاپی به زبان کشور وقوع رویدادها و به زبان فرانسه تنظیم خواهد شد
ضمیمه شماره 3: آئین نامه مربوط به وضع فنی وسائط نقلیه‌ای که ممکن است برای حمل و نقل بین المللی کالا تحت مهر گمرکی مورد قبول واقع گردد
ضمیمه شماره 4: روش قبول وسائط نقلیه که وضع آن‌ها با شرایط فنی مشروح در مقررات ضمیمه شماره / 3 مطابقت می‌نماید.
ضمیمه شماره 5: گواهی قبولی یک وسیله نقلیه
ضمیمه شماره 6: مقررات مربوط به شرایط فنی تانکرهایی که (محفظه) می‌تواند برای حمل و نقل بین المللی زمینی که تحت مهر گمرکی مورد قبول واقع شود
ضمیمه شماره 7: رویه قبول و پذیرش و تشخیص تانکرهایی که (محفظه) مطابق شرایط فنی مشروح در ضمیمه شماره 6 تجهیز گردیده است
ضمیمه شماره 8: گواهی قبولی برای یک تانکر (محفظه)
ضمیمه شماره 9: پلاک‌های تیر
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده و پروتکل اصلاحی آن
فصل اول: محدوده اجرا
فصل دوم: مسئولیت حمل کنندهنسبت به اشخاص
فصل سوم: انعقاد و اجرای قرارداد حمل
فصل چهارم: مسئولیت حمل کننده
فصل پنجم: دعاوی و اقدامات قانونی
فصل ششم: مقررات مربوط به حمل کالا به وسیله چند حمل کننده متوالی
فصل هفتم: بطلان شروط مغایر با کنوانسیون
فصل هشتم: مقررات نهایی
قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به قرارداد گمرکی ترانزیت بین المللی کالاها
کنوانسیون گمرکی راجع به ترانزیت بین المللی کالاها
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: حدود اجرا
فصل سوم: شرایط فنی قابل اجرا نسبت به واحدهای حمل و نقل
فصل چهارم: سیم و سرب گمرکی
فصل پنجم: تضمینات و موسسات تضمین کننده
فصل ششم: موارد خلاف
فصل هفتم: مطالبه از موسسه تضمین کننده در صورت بی‌نظمی
فصل هشتم: تشریفاتی که باید در گمرک خانه‌های بارگیری و مبدا انجام گیرد
فصل نهم:تشریفاتی که باید در گمرک خانه‌های بین راه انجام داده شود
فصل دهم: تشریفاتی که باید در گمرک مقصد انجام شود
فصل یازدهم: مناطق ترانزیت بین المللیکالاها
فصل دوازدهم: معاضدت متقابل اداری
فصل سیزدهم: مقررات متفرقه
فصل چهاردهم: مقررات نهایی
ضمیمه 1: فرم اظهارنامه ترانزیت بین المللی
ضمیمه 2: ضوابط حداقل سیم و سرب گمرکی
ضمیمه 3: کارت ضمانت
ضمیمه 4: فرم صورت مجلس تصادف
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی هماهنگی کنترل‌های مرزی کالاها
فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: هماهنگی رویه‌ها
فصل سوم: مقررات مربوط به عبور (ترانزیت)
فصل چهارم: مقررات متفرقه
پیوست 1: هماهنگی کنترل‌های گمرکی و سایر کنترل‌ها
پیوست 2: بازرسی‌های پزشکی- بهداشتی
پیوست 3: بازرسی دامپزشکی
پیوست 4: بازرسی بهداشتی گیاهی
پیوست 5: کنترل رعایت استانداردهای فنی
پیوست 6: کنترل کیفیت
قانون الحاق به موافقتنامه چارچوب حمل و نقل عبوری (ترانزیت) اکو
فصل اول: مفاد کلی
فصل دوم: تسهیلات ترانزیت
فصل سوم: تعیین مسیرهای حمل و نقل ترانزیت
فصل چهارم: تسهیلات و بنادر دریایی
فصل پنجم: شرایط عمومی حمل و نقل جاده‌ای
فصل ششم: شرایط عمومی حمل و نقل راه‌آهن
فصل هفتم: شرایط عمومی حمل و نقل داخلی
فصل هشتم: قوانین در حمل و نقل جاده‌ای
فصل نهم: کنترل گمرکات
فصل دهم: اسناد و روش کار
فصل یازدهم: مفاد متفرقه
فصل دوازدهم: بندهای نهایی
ضمیمه شماره 1: نقشه‌ها و مسیرهای ترانزیتی
ضمیمه شماره 2: مشخصات فنی جاده‌ای
ضمیمه شماره 3: مشخصات فنی حمل و نقل
ضمیمه شماره 4: نیازهای فنی وسایل نقلیه جاده‌ای
ضمیمه شماره 5: بیمه شخص ثالث وسائل نقلیه موتوری
ضمیمه شماره 6: قوانین مربوط به حمل از طریق حمل و نقل جاده‌ای
ضمیمه شماره 7: کنترل گمرکی
ضمیمه شماره 8: شرح وظایف شورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیت (TTCC)
قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ورود موقت
مقدمه
فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: حیطه شمول کنوانسیون
فصل سوم: مقررات خاص
فصل چهارم: مقررات گوناگون
فصل پنجم: مقررات نهایی
پیوست (الف) مربوط به اوراق ورود موقت
پیوست (ب 1) پیوست مربوط به کالاها برای عرضه یا استفاده در نمایشگاه‌ها بازارهای مکاره، گردهمایی‌ها یا رویدادهای مشابه
پیوست (ب 2) مربوط به لوازم حرفه‌ای
پوست (ب 3) بارگُنج‌ها، بارکف‌ها، لوازم بسته بندی، نمونه‌ها
قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
قانون اصلاح ماده (22) قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: تعاریف و کلیات
فصل دوم: شرایط عمومی
الحاق تبصره‌های (1) تا (5) به ماده (36) آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایرا
آیین نامه روان سازی وسلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور

فصل دوم: حمل و نقل هوایی کالا

قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون 12 اکتبر 1929 وروشو و پروتکل 28 سپتامبر 1955 لاهه و کنوانسیون 18 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتکل 8 مارس 1971 گواتمالا
فصل اول: موضوع و تعارف
فصل دوم: اسناد حمل و نقل
بخش اول: بلیط مسافر
بخش دوم: رسید لوازم شخصی
بخش سوم: بارنامه هوایی
فصل سوم: مسئولیت متصدی حمل و نقل
فصل چهارم: مقررات مربوط به حمل و نقل مختلط
فصل پنجم: مقررات عمومی و نهایی
کنوانسیون کوادالاخارا 18 سپتامبر 1961
فصل اول: اصلاحات کنوانسیون
فصل دوم: قلمرو اجرایی متن اصلاح شده کنوانسیون
فصل سوم: مقررات نهایی
کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی
قسمت اول: هوانوردی
فصل اول: اصول کلی و اجرای قرارداد
فصل دوم: پرواز بر فراز قلمرو کشورهای متعاهد
فصل سوم: تابعیت هواپیما
فصل چهارم: تدابیر به منظور تسهیل- هوانوردی تسهیل مراسم تشریفات
فصل پنجم: شرایطی که باید از طرف هواپیما مجری شود اسنادی که در هواپیما موجود است
فصل ششم: یکنواخت بودن عملیات هوانوردی در سفارشات مربوط به آن قبول ترتیبات متحد الشکل عملیات هوانوردی
قسمت دوم: سازمان هواپیمایی بین المللی
فصل هفتم: سازمان
فصل هشتم: مجمع عمومی جلسات
فصل نهم: شوراها
فصل دهم: کمیسیون هوانوردی معرفی و تعیین کمیسیون
فصل یازدهم: کارمندان
فصل دوازدهم: امور مالی
فصل سیزدهم: سایر ترتیبات بین المللی ترتیبات تأمینی
قسمت سوم: حمل و نقل هوایی بین المللی
فصل چهاردهم: اطلاعات و گزارشات بایگانی
فصل پانزدهم: فرودگاه و سایر
قسمت چهارم: مقررات نهایی
فصل هفدهم: سایر موافقتنامه‌ها و ترتیبات هوانوردی
فصل هیجدهم: اختلاف و نقایص حل اختلاف
فصل نوزدهم: جنگ
فصل بیستم: ضمایم
فصل بیست و یکم: تصویب قرارداد
فصل بیست و دوم: تعریفات
قانون تصویب مقاوله نامه‌های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری- 1323 (1994) و اجازه تسلیم اسناد آن‌ها
مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری (بند الف ماده 50) امضا شده در مونترال 21 ژوئن 1961 مطابق با 31 خرداد 1340
مقاوله نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین الملل کشوری (شیکاگو 1944) به سه زبان انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی امضا شده در مونترال 30 سپتامبر 1977 مطابق با 8 مهرماه 1356
مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری (ماده 83 مکرر امضا شدهدر مونترال، 6 اکتبر 1980 مطابق با 14 مهر 1359
مقاوله نماه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری (ماده 3 مکرر) امضا شده در مونترال 10 می 1984 مطابق با 14 مهر ماه 1368
مقاوله نامه راجع به اصلاح بند الف ماده 50 کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضا شده در مونترال 26 اکتبر 1990 مطابق با 4 آبان 1369
قانون پروتکل اصلاحی قرارداد بین المللی هواپیمائی کشوری

فصل سوم: حمل و نقل دریایی

قواعد دریایی روتردام
فصل اول: مقررات کلی
فصل دوم: قلمرو اجرا
فصل سوم: اسناد حمل الکترونیکی
فصل چهارم: تعهدات متصدی حمل
فصل پنجم: مسئولیت متصدی حمل نسبت به فقدان، خسارت یا تاخیر
فصل ششم: مقررات تکمیلی مربوط به مراحل خاص حمل
فصل هفتم: تعهدات فرستنده نسبت به متصدی حمل
فصل هشتم: اسناد حمل و اسناد حمل الکترونیکی
فصل نهم: تحویل کالاها
فصل دهم: حقوق طرف بررسی کننده
فصل یازدهم: انتقال حقوق
فصل دوازدهم: محدودیت‌های مسئولیت
فصل سیزدهم: مهلت اقامه دعوا
فصل چهاردهم: صلاحیت
فصل پانزدهم: داوری
کنوانسیون 1987 سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل دریایی کالا (قواعد هامبورگ)
بخش اول: مقررات عمومی
بخش دوم: مسئولیت حمل و نقل کننده
بخش سوم: مسئولیت فرستنده
بخش چهارم: اسناد حمل و نقل
بخش پنجم: حقوق و دعاوی
بخش ششم: مقررات تکمیلی
بخش هفتم: مقررات نهایی
قانون دریایی
فصل اول: تابعیت و ثبت کشتی
قسمت اول: تابعیت
قسمت دوم: ثبت کشتی
فصل دوم: حقوق ممتاز
فصل سوم: رهن کشتی
فصل چهارم: بابری دریایی
فصل پنجم: مالکین کشتی- حدود مسئولیت و تعهدات آن‌ها
قسمت اول: مقررات کلی
قسمت دوم: تحدید مسئولیت مالکین کشتی
فصل ششم: وظایف و مسئولیت فرمانده و کارکنان کشتی
فصل هفتم: وثیقه دادن بار و اخذ وام
فصل هشتم: حمل مسافر
قسمت اول: حدود مسئولیت
قسمت دوم: حقوق مسافرین
فصل نهم: اجاره کشتی
فصل دهم: تصادم در دریا
فصل یازدهم: کمک و نجات در دریا
فصل دوازدهم: خسارات دریایی
فصل سیزدهم: دادگاه دریایی
فصل چهاردهم: مقررات متفرقه
قانون اصلاح قانون دریایی ایران
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی (مصوب 19 نوامبر 1976 میلادی برابر 28/8/1355 هجری شمسی)
فصل اول: حق تحدید
فصل دوم: حدود مسئولیت
فصل سوم: صندوق تحدید
فصل چهارم
فصل پنجم: مقررات نهایی
قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نجات دریایی
فصل اول: مقررات عمومی
فصل دوم: انجام عملیات نجات
فصل سوم: حقوق نجات دهندگان
فصل چهارم: دعاوی و اقدامات
فصل پنجم: مواد نهایی
قانون اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین المللی برقراری مقررات متحد الشکل حقوق ممتاز و رهن دریایی
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما