هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / حقوق جزای عمومی (3)
حقوق جزای عمومی (3)
حقوق جزای عمومی (3)
حقوق جزای عمومی (3) - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

حقوق جزای عمومی (3)

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • تحویل در همان روز در شهر تهران
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول- مجازات

فصل اول- مجازات و طبقه بندی آن

مبحث اول- شناسایی مجازات
گفتار اول- محدوده‌ی مجازات
الف- مجازات، آزاری است بر مقصر
ب- محازات را قاضی طبق قانون تعیین می‌کند
ج- مجازات، ضمانت اجرای نظم اجتماعی است
د- مجازات، شخصی است
هـ- مجازات برای همه یکسان است
گفتار دوم: طبقه بندی مجازات
الف- اهداف مجازات
1-اهداف مجازات از نظر اسلام
1. اصلاح مجرمین
2. ارعاب دیگران
3. جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم
ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی
1- هدف سودمندی
2- هدف اخلاقی
3- هدف اصلاحی
مبحث دوم: طبقه بندی مجازات‌ها
گفتار اول- انواع مجازات‌ها
الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق
ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی
1- حدود
2- قصاص
1. برپایی عدالت و نظم عمومی جامعه
2. اجرای فرمان الهی
3. التیام روحی اولیاء دم مقتول
3- دیات
4- تعزیرات
گفتار دوم- طبقه بندی مجازات بر مبنای نسبت آن‌ها
الف- طبقه بندی مجازات بر مبنای نسبت آن‌ها در قانون مجازات اسلامی سال 70
ب- طبقه بندی مجازات بر مبنای نسبت آن‌ها در قانون مجازات سال 1392
1- مجازات‌های اصلی
2- مجازات‌های تکمیلی
3- مجازات‌های تبعی
بند اول- سابقه قانونگذای مجازات‌های تبعی
بند دوم- محکومیت قطعی کیفری
بند سوم- حقوق اجتماعی و محرومیت از آن
بند چهارم- مصادیق حقوق اجتماعی
بند پنجم- تبعات محکومیت کیفری
بند ششم- زایل شدن آثار تبعی محکومیت
گفتار چهارم- طبقه بندی مجازات به لحاظ حقی که محدود شده یا از بین می‌رود
الف- مجازات‌های بدنی
1- مجازات اعدام
1. نظر موافقین اعدام
2. نظر مخالفین اعدام
2- تازیانه
اول- نظر مخالفین شلاق
دوم- نظر موافقین شلاق
ب- مجازات‌های محدود کننده آزادی
1. مجازات‌های مالی
اول- انواع مجازات مالی
(1) جزای نقدی
1-1- جریمه ثابت
1-2- جریمه نسبی
(2) مصادره اموال
2-1- مصادره عام
2-2- مصادره خاص
دوم- تفاوت مجازات مالی با دیه

فصل دوم- مجازات سالب آزادی

مبحث اول- طبقه بندی مجازات سالب آزادی بر حسب شدت و ضعف آن
گفتار اول- درجه بندی جرم بر حسب میزان مجازات
الف- درجه بندی جرم در قانون مجازات عمومی سابق
ب- درجه بندی جرم در قانون مجازات اسلامی سالب آزادی
الف- جرم‌زا بودن محیط زندان
ب- ایجاد انقطاع شغلی و خانوادگی
ج- ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی
د- مشکلات ناشی از صدور قرار بازداشت موقت
مبحث دوم- اقدامات پیش گیرانه و جایگزین کردن مجازات سالب آزادی
گفتار اول- روش‌های مؤثر جهت تحدید مجازات سالب آزادی
الف- فواید تحدیدی مجازات سالب آزادی
1- فایده اقتصادی
2- فایده اجتماعی
3- فایده حقوقی
ب- مجازات‌های جایگزینی در قانون مجازات اسلامی سال 70
گفتار دوم- از زندان تا کیفر زدایی در قانون مجازات اسلامی سال 1392
الف- انواع مجازات‌های جایگزین حبس
1- دوره مراقبت
2- خدمات عمومی رایگان
3- جزای نقدی
4- جزای نقدی روزانه
ب- شرایط و محدودیت‌های مجازات‌های جایگزین حبس

بخش دوم- کیفیات مؤثر در تعیین میزان مجازات

فصل اول- کیفیاتی که باعث ارفاق دادگاه در تصمیم‌گیری می‌شود

مبحث اول- جهات تخفیف مجازات
گفتار اول- معاذیر قانونی
الف- معاذیر قانونی معاف کننده مجازات
ب- معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات
گفتار دوم- کیفیات مخففه قضایی
الف- انواع کیفیات مخففه
1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2. اظهارات و راهنمایی‌های متهم
3. اوضاع و احوال خاص متهم
4. اعلام متهم قبل از تعقیب
5. وضع خاص متهم
6. اقدامات متهم
ب- آثار اعمال کیفیات مخففه
مبحث دوم- جهات تعویق صدور حکم
گفتار اول- شرایط قرار تعویق صدور حکم
الف- شرایط ماهوی
1- احراز مجرمیت متهم در جرایم تعزیری
2- فقدان محکومیت مؤثر کیفری
3- بررسی شخصیت مجرم
ب- شرایط شکلی
1- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات
2- تعیین مدت معین
3- تصمیم مقتضی دادگاه
گفتار دوم- قلمرو تعویق صدور حکم و آثار آن
الف- قلمرو تعویق صدور حکم
1- محکومیت به حبس
2- محکومیت به شلاق
3- جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی
ب- انواع تعویق
1- اتخاذ تدابیر لازم
2- تحمیل تکالیف خاص
مبحث سوم- تعلیق اجرای مجازات
گفتار اول- شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
ب- تعیین مدت معین و اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
گفتار دوم- قلمرو و آثار تعلیق اجرای مجازات
الف- جرایم ممنوع التعلیق
ب- تعلیق و خسارت مدّعی خصوصی
ج- لغو قرار تعلیق
مبحث چهارم- نظام نیمه آزادی
گفتار اول- اهداف نظام نیمه آزادی
گفتار دوم- شرایط رژیم نیمه آزادی
گفتار سوم- نحوه نظارت بر محکومین رژیم نیمه آزادی
مبحث پنجم- آزادی مشروط
گفتار اول- دلایل توجیهی پذیرش آزادی مشروط و مقایسه آن با تعلیق مجازات
الف- دلایل توجیهی پذیرش آزادی مشروط
ب- مقایسه آزادی مشروط با تعلیق اجرای مجازات
1- نقاط اشتراک
2- جهات افتراق
گفتار دوم- شرایط اعطای آزادی مشروط
الف- شرایط ماهوی
1- قلمرو آزادی مشروط
2- مدت معین
3- شرط اصلاح
4- پیش بینی عدم تکرار جرم
5- جبران ضرر و زیان متضرر از جرم
ب- شرایط شکلی
گفتار سوم- آثار و نتایج آزادی مشروط

فصل دوم- کیفیاتی که باعث تشدید مجازات می‌شوند

مبحث اول- کیفیات مشدّده
گفتار اول- کیفیات مشدده فعلی، فاعلی و مفعولی
الف- کیفیات مشدده فعلی
ب- کیفیات مشدده فاعلی
ج- کیفیات مشدده مفعولی
گفتار دوم- کیفیات مشدده خاص و عام
الف- کیفیات مشدده خاص
1- تشدید مجازات بر اساس اهمیت جرم
2- تشدید مجازات بر اساس نتیجه حاصله از جرم
3- تشدید مجازات بر اساس وصف مرتکب عمل
4- تشدید مجازات بر اساس شرایط خاص
ب- کیفیات مشدده عام
مبحث دوم- تعدد جرم
الف- تعدد معنوی یا اعتباری
1- شرایط تحقق تعدد معنوی
2- برائت متهم از یکی از جرایم ارتکابی
ب- تعدد مادی یا واقعی
1. سابقه تعدد واقعی در قوانین جزایی ایران
اول- سابقه تعدد جرم واقعی در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی
دوم- سابقه تعدد جرم واقعی در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی
2. شرایط تحقق تعدد واقعی
3. نحوه‌ی اجرای مجازات‌های متعدد
مبحث سوم- تکرار جرم
گفتار اول- طرق مختلف مجازات تکرار جرم
الف- اختلاف عقیده مبنی بر تشدید یا عدم تشدید مجازات
1- نظریه طرفداران اجرای تشدید مجازات
2- نظریه مخالفین اجرای تشدید مجازات
ب- طرق مختلف مجازات تکرار جرم
1- از نظر ماهیت جرایم ارتکابی
2- از نظر فاصله‌ی زمانی بین محکومیت اول و جرم ارتکابی ثانوی
3- تشدید مجازات اجباری و اختیاری
گفتار دوم- شرایط تحقق تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی

فصل سوم- جهات سقوط مجازات

مبحث اول- جهات قانونی سقوط مجازات
گفتار اول- عفو
الف- عفو عمومی
1. شرایط عطای عفو عمومی
2. خصوصیات عفو عمومی
ب. عفو خصوصی
اول- تشریفات عفو
1- جهات استفاده از عفو خصوصیی
2- پیشنهاد عفو
دوم- جرایم قابل عفو
سوم- مطالب مندرج در پیشنهاد عفو
گفتار دوم- نسخ قانون
الف- تعریف نسخ
ب- انواع نسخ
1- نسخ عام
2- نسخ خاص
3- نسخ صریح و نسخ ضمنی
ج- آثار نسخ قانونی
گفتار سوم- مرور زمان
الف- فلسفه ایجاد مرور زمان و مبدأ شروع آن
1- فلسفه ایجاد مرور زمان
2- مبدا مرور زمان
ب- انواع مرور زمان
1- مرور زمان تعقیب
2- مرور زمان شکایت
3- مرور زمان مجازات
مبحث دوم- جهات شخصی سقوط مجازات
گفتار اول- گذشت شاکی
الف- تفکیک جرایم
1- زیان دیده از جرم
2- تأثیر گذشت شاکی
ب- شرایط گذشت
1- زمان گذشت
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما