هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / حقوق جزای عمومی (1)
حقوق جزای عمومی (1)
حقوق جزای عمومی (1)
حقوق جزای عمومی (1) - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

حقوق جزای عمومی (1)

متاسفانه موجودی این کتاب به پایان رسیده است.ناموجود
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • ارسال رایگان بالای 300 هزار تومان
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه

فصل نخست: جرم و اصول قانونی بودن آن

گفتار نخست: جایگاه اصل قانونی بودن
بند نخست: مفهوم و پیشینه
بند دوم: مبانی
بند سه: پیامدها
نخست: تکلیف قانون گذار
دوم: تکلیف قاضی
گفتار دوم: روش تفسیر قانون کیفری
بند نخست: چرایی و مفهوم تفسیر
بند دو: گونه‌های تفسیر
بند سه: راهکارهای تفسیری
نخست: تفسیر محدود (مضیق)
دو؛ ناروایی قیاس
سه؛ تفسیر موسع قانون مساعد
چهار؛ تفسیر به نفع متهم
پنج: تفیسر مبنایی/ هدف گرا
گفتار سه: قلمرو زمانی و مکانی قانون کیفری
بند نخست: قلمرو زمانی قانون کیفری
نخست، عطف به ما سبق نشدن قانون کیفری
دو، عطف به ماسبق شدن قانون کیفری در موارد خاص
سه: زمان وقوع جرم و اجرای قانون جدید
بند دو، قلمرو مکانی قانون کیفری
نخست: سرزمینی بودن حقوق کیفری
الف: قلمرو واقعی/ مادی
ب: قلمرو اعتباری/ حکمی
ج: قلمرو فرضی/ گسترش قلمرو
د: مصونیت سیاسی
دو: فرا سرزمینی بودن حقوق کیفری
الف: اصل صلاحیت شخصی
ب: اصل صلاحیت واقعی/ حمایتی
ج: اصل صلاحیت جهانی
سه: تعارض مکانی
چهار: اجرای بین المللی حقوق کیفری
الف: همکاری‌های بین المللی
ب: استرداد بزهکاران
ج: جهانی شدن
خلاصه فصل نخست
پرسش‌های فصل نخست

فصل دو- رکن قانونی

گفتار نخست: جرم و دیگر رفتارهای ممنوع
بند نخست: تعریف جرم
بند دو: جرم و شبه جرم
بند سه: جرم و تخلف
گفتار دو: رکن قانونی و از بین رفتن آن
بند نخست: رکن قانونی
بند دو: از بین رفتن رکن قانونی
بند سه: ماهیت و مبنای از بین رفتن رکن قانونی
گفتار سه: انجام دادن تکلیف
بند نخست: اجرای امر/ حکم قانون
بند دوم: امر آمر قانونی
نخست: شرایط شخصی
دو: شرایط موضوعی
سه: امر به معروف و نهی از منکر
گفتار چهار: اعمال حق
بند نخست: دفاع مشروع و ضرورت
نخست: دفاع مشروع
الف. شناسایی دفاع مشروع
ب. شرایط دفاع مشروع
1. رفتار مهاجم و شرایط آن
2. فعل مدافع و شرایط آن
ج. پیامدهای دفاع مشروع
1. پیامدهای ماهوی
2. پیامدهای شکلی
دو، ضرورت
الف. شناسایی ضرورت
ب. شرایط ضرورت
1. وضعیت اضطراری و شرایط آن
2. اقدام ضروری و شرایط آن
ج. پیامدهای ضرورت
بند دو: رضایت و عملیات پزشکی
نخست، رضایت
الف. مفهوم رضایت و برابرهای آن
ب. شرایط رضایت
دو، عملیات پزشکی
1. عملیات پزشکی عادی
2. کارهای پزشکی ویژه
2.1. انجام دادن آزمایش‌های پزشکی
2.2. قطع عضو
2.3. قطع عضو و مرگ
2.4. قطع عضو در مرگ مغزی
2.5. اتانازی/ به مرگی/ مرگ شیرین/ مرگ خودخواسته
بند سه: عملیات ورزشی و تأدیب
نخست: عملیات ورزشی
دو: تأدیب
خلاصه فصل دو
پرسش‌های فصل دو

فصل سه- رکن مادی

گفتار نخست: جرم تام
بند نخست: رفتار مجرمانه
نخست: فعل و رفتار مثبت
دو: ترک فعل و رفتار منفی
الف. ترک فعل مطلق
ب. ترک فعل نتیجه دار
بند دو: نتیجه و رابطه سببیت/ استناد
نخست، نتیجه محرمانه
دو، رابطه استناد/ سببیت علیت
الف. اندیشه‌ی‌ سبب/ عامل مستقیم و نزدیک
ب. اندیشه‌ی سبب/ عامل نخستین و ضروری
ج. اندیشه‌ی‌ برابری اسباب
د. اندیشه‌ی‌ برتر و اقوا
هـ. اندیشه‌ی‌ سبب مقدم در تأثیر
گفتار دو: شروع جرم
بند نخست: رکن قانونی و تعریف
بند دو: رکن مادی
نخست: رفتار مجرمانه
الف. اندیشه‌ی‌ عینی/ موضوعی
ب. اندیشه‌ی‌ ذهنی/ شخصی
ج. اندیشه‌ی‌ تلفیقی/ ترکیبی
د: به اتمام نرسیدن رفتار
سه. عمدی و مقید بودن جرم
بند سه: رکن معنوی
گفتار سه: جرم محال و جرم عقیم
بند نخست: رکن قانونی و تعریف
بند دو: رکن مادی
نخست: انجام دادن رفتار
دو: ناتمام ماندن رفتار
الف. ناتمام ماندن رفتار در جرم محال
ب. ناتمام ماندن رفتار در جرم عقیم
بند سه: رکن معنوی
خلاصه فصل سه
پرسش‌های فصل سه

فصل چهار: رکن معنوی

گفتار نخست: رکن معنوی جرم عمدی
بند یکم: علم/ آگاهی مجرمانه
نخست: علم و آگاهی به حکم
دو: علم و آگاهی به موضوع
الف. ناآگاهی از موضوع و نهاده‌ی جرم
ب: جهل و ناآگاهی از وصف و خصوصیت مجنی علیه
بند دو: قصد و اراده مجرمانه
نخست، سوء نیت عام
دوم: سوء نیت خاص
بند سه: باعث و انگیزه
گفتار دو: رکن معنوی جرم غیرعمدی
بند نخست: جرم برآمده از خطای کیفری
بند دو: شبه عمده
بند سه: خطای محض
خلاصه فصل چهار
پرسش‌های فصل چهار

فصل پنج: طبقه بندی جرایم

گفتار نخست: طبقه بندی بر پایه‌ی‌ رکن قانونی
بند نخست: طبقه بندی بر پایه مجازات‌ها
بند دو: طبقه بندی بر پایه وصف مرتکب
بند سه: طبقه بندی بر پایه گذشت مجنی علیه
گفتار دو: طبقه بندی جرایم بر پایه‌ی رکن مادی
بند نخست: طبقه بندی بر پایه موضوع
بند دو: طبقه بندی بر پایه نتیجه
بند سه: طبقه بندی بر پایه چندگانگی رفتار
بند چهار: طبقه بندی بر پایه زمان
گفتار سه: طبقه بندی جرم بر پایه رکن معنوی
بند نخست: مفهوم و ماهیت جرم سیاسی
بند دو: جایگاه جرم سیاسی در حقوق ایران
خلاصه فصل پنج
پرسش‌های فصل پنج

فهرست منابع و مآخذ

نخست، کتاب‌ها
الف. فارسی
ب. عربی
ج. انگلیسی
دو، مقاله‌ها و رساله‌ها
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما
نظرات کاربران