هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / دانشگاهی / حقوق تجارت - جلد چهارم - حقوق ورشکستگی
حقوق تجارت - جلد چهارم - حقوق ورشکستگی
حقوق تجارت - جلد چهارم - حقوق ورشکستگی
حقوق تجارت - جلد چهارم - حقوق ورشکستگی - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

حقوق تجارت - جلد چهارم - حقوق ورشکستگی

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • تحویل در همان روز در شهر تهران
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه مؤلف

فصل نخست: کلیات حقوق ورشکستگی

مقدمه و طرح بحث
گفتار اول: مفهوم ورشکستگی و مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه
الف. مفهوم ورشکستگی و مقایسه آن با نهادهای حقوقی مشابه
الف. مفهوم ورشکستگی در حقوق ایران
ب. ترمینولوژی ورشکستگی و مفهوم آن در حقوق خارجی
ج. مقایسه «ورشکستگی» با نهادهای مشابه در حقوق ایران و فقه امامیه
1. افلاس
2.اعسار
گفتار دوم: پیشینه حقوق ورشکستگی و تحولات آن
الف. دوره فقدان حقوق ورشکستگی، بودن شخص بدهکار در گروه بدهی خویش
ب. دوره‌ی تحول و گذار از « اقدام علیه شخص بدهکار، تا «اقدام علیه اموال او»
ج. دوره‌ی شکل گیری ابتدایی و توسعه نیافته حقوق ورشکستگی
د. عقب گرد در قرون وسطی و برگشت به رویکرد اقدام علیه شخص ورشکسته
هـ. دوره‌ی احیاء حقوق ورشکستگی و آغاز روند تکامل قواعد ورشکستگی
و. دوره‌ی جدید، تدوین حقوق مدرن ورشکستگی
گفتار سوم: منابع حقوق ورشکستگی
الف. حقوق ایران
ب. حقوق تطبیقی
1.حقوق فرانسه
2.آلمان
3. انگلیس و ولز
4.ایالات متحده آمریکا
گفتار چهارم: اهداف حقوق ورشکستگی و اصول آن
الف. اهداف حقوق ورشکستگی
1. تقویت اعتماد در روابط تجاری و حمایت از طلبکاران تاجر
2. نجات ورشکسته و بازسایزی بنگاه تجاری دارای شرایط نامساعد مالی
3. حفظ منافع عمومی و مایت از حقوق همه‌ی ذینفعان
ب. اصول بنیادین حقوق ورشکستگی
1. اصل اعتبار حقوق مکتسب و نفوذ قراردادها و معاملات ورشکسته قبل از اعلام ورشکستگی
2.اصل تساوی بستانکاران ورشکسته
3. اصل متوقف شدن حق تعقیب فردی و لزوم رسیدگی جمعی و اجرای فرآیند تصفیه

فصل دوم: شرایط تحقق ورشکستگی

مقدمه و طرح بحث
گفتار اول: اشخاص حقیقی
1. مفهوم تاجر و معیارهای تشخیص تاجر
2. مصادیق قابل بحث
2.1. تاجر منصرف از تجارت
2.2. تاجر متوفی
2.3. ورثه تاجر متوفی
2.4. تجارت به نام دیگری
2.5. شریک شرکت تجاری
2.6. مدیران شرکت‌های تجاری
2.7. کسبه جزء
ب. اشخاص حقوقی
1. شرکت‌های تجاری
1.1. شرکت تجاری ثبت شده
1.2. شرکت تجاری عملی
1.3. شرکت تجاری منحله
1.4. توقف شعبه یا شعب فرعی شرکت تجاری
1.5. امکان تسری ورشکستگی شرکت فرعی به شرکت اصلی و برعکس
1.6. تأثیر متقابل ورشکستگی شرکت یا شرکاء
1.7. تأثیر متقابل ورشکستگی شرکت به سایر مدیران
1.8. ورشکستگی شرکت‌های تجاری دولتی
2. سایر اشخاص حقوقی
2.1. باز تعریف اشخاص حقوقی
2.2. اشخاص حقوقی موضوع رژیم ورشکستگی
الف. مفهوم توقف و معیارهای آن
ب. مفهوم و مصادیق دیون و تعهدات موضوع توقف
1. تعریف دین، تعهد و التزام (در حقوق اسلامی و حقوق رومی ژرمنی)
1.1. دین و تعهد در حقوق نوشته
1.2. دین التزام و تعهد در حقوق اسلامی
2. اوصاف دین با تعهد موضوع توقف
2.1. دین و تعهد پولی و غیرپولی
2.2. حال بودن یا قابل مطالعه بودن
2.3. قطعی و مسلم بودن
2.4. دین تجاری و دین مدنی
2.5. اصلی بودن یا تبعی بودن دین یا تعهد
2.6. لزوم یا عدم لزوم تعدد دیون

فصل سوم: آیین دادرسی ورشکستگی و مسائل قضایی آن

مقدمه و طرح بحث
گفتار نخست: دعوی ورشکستگی
الف. اوصاف دعوی ورشکستگی
1. حسبی بودن یا ترافعی بودن امر ورشکستگی و ضرورت رعایت تشریف دادرسی
2. غیرمالی بودن دعوی ورشکسته
ب. دادگاه صالح برای رسیدگی به امر ورشکستگی
1. صلاحیت ذاتی
2. صلاحیت محلی
3. ورشکستگی فرامرزی
ج. اقامه دعوی ورشکستگی
1. دعوی توقف توسط خود تاجری
2. طرح دعوی توقف از سوی بستانکار
3. تقاضای دادستان
گفتار دوم: حکم ورشکستگی
الف. محتویات حکم ورشکستگی
1. اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری
2. تعیین تاریخ توقف تاجر
3. تعیین شخصی به عنوان عضو ناظر
4.دستور مهر و موم اموال و اسناد و مدارک
5. صدور قرار توقف تاجر
6. تعیین شخص به عنوان مدیر تصفیه
ب. ابلاغ و اعلان حکم ورشکستگی
ج. اوصاف یا ویژگی‌های حکم ورشکسته
د. طرق شکایت از حکم ورشکستگی یا تاریخ توقف
1-1- ماهیت اعتراض تاجر
1-2- ماهیت اعتراض اشخاص ذی نفع

فصل چهارم: آثار حکم ورشکستگی

مقدمه و طرح بحث
گفتار اول: آثار حکم ورشکستگی نسبت به خود تاجر
الف. منع مداخله‌ی تاجر در اموال خود
ب.قائم مقام شدن مدیر تصفیه یا ‌اداره‌ی تصفیه
ج. منع تاجر از طرح دعوی و این که طرف دعوی قرار گیرد
د. سلب اعتبار تاجر
ه. محرومیت تاجر ورشکسته از بعضی حقوق اجتماعی
د. سلب اعتبار تاجر
ه. محرومیت تاجر ورشکسته از بعضی حقوق اجتماعی
و. عدم تأثیر اقرار تاجر
گفتار دوم: آثار حکم ورشکستگی نسبت به روابط مالی و معاملاتی تاجر با اشخاص دیگر
الف. اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته
1. تعلیق تعقیبات شخصی
2. حال شدن دیون و تعهدات مالی مؤجل
ب. اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته
ج.آثار حکم ورشکستگی نسبت به قراردادها و تصرفات مالی تاجر ورشکسته
1. تأثیر حکم ورشکستگی بر معاملات قبل از توقف تاجر
1-1- موارد مشمول مواد 424 و 425 قانون تجارت
1-2- موارد مشمول ماده‌ی 426 ق.ت
1-3- موارد مشمول مواد 65 و 218 قانون مدنی
2.معاملات تاجر در دوره‌ی بعد از توقف و قبل از صدور حکم (دوره‌ی توقف)
2-1- موارد مشمول مواد 424 و 425 ق.ت
2-2- موارد مشمول ماده‌ی 426 ق.ت
2-3- موارد مشمول مواد 65 و 218 ق.م
2-4- موارد مشمول ماده‌ی 21 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی
2-5- موارد مشمول ماده‌ی 423 ق.ت
2-6- معاملات موضوع ماده‌ی 557 ق.ت
3.معاملات و تصرفات مالی تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی
3-1- ضمانت اجرای قاعده‌ی منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال و حقوق مالی خود
3-2- آغاز و پایان مدت ورشکستگی
هـ- اثر حکم ورشکستگی نسبت به روابط امانی تاجر ورشکسته با اشخاص ثالث
1. قاعده‌ی کلی
2. دعوی استرداد و تکالیف مدیر تصفیه یا اداره تصفیه
2.1. موارد ماده‌ی‌ 528 ق.ت
2.2. موارد ماده‌ی‌ 529 ق.ت
2.3. موارد ماده‌ی‌ 530 ق.ت
2.4. موارد ماده‌ی‌ 531 ق.ت
2.5. موارد ماده‌ی‌ 532 ق.ت
2.6. موارد ماده‌ی‌ 533 ق.ت
2.7. ترتیبات استرداد
و. اثر حکم ورشکستگی نسبت به قراردادهای اجراه ورشکسته

فصل پنجم: ضمانت اجراهای کیفری تقصیر یا تقلب در امر ورشکستگی و سوء استفاده نسبت به اموال ورشکسته

مقدمه و طرح بحث
گفتار اول: انواع ورشکستگی و ضمانت اجراهای کیفری آن
الف. ورشکستگی عادی
ب. ورشکستگی به تقصیر
ج. ورشکستگی به تقلب
د. آیین دادرسی دعوی ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
1. شروع تعقیب
2. مخارج تعقیب
گفتار دوم: جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
الف. جرایمی که در حکم ورشکستگی به تقلب تلقی شده و برای آن‌ها مجازات تقلب در امر ورشکستگی، مقرر شده است
ب. جرایمی که مجازات سرقت را درپی دارد
ج. جرایم خیانت در امانت و تبانی

فصل ششم: ترتیبات تصفیه امور ورشکستگی

مقدمه و طرح بحث
گفتار اول: سازمان و نهاد تصفیه (وظایف و اختیارات)
الف. اداره‌ی تصفیه امور ورشکستگی
ب. مدیر تصفیه و عضو ناظر
1. مدیر تصفیه
2. عضو ناظر
3. دادستان
گفتار دوم: ترتیبات تصفیه بر طبق قانون تجارت و نظام نامه مربوطه
الف. قدامات تأمینی و مهر و موم اموال و اسناد
ب. رفع توقیف از دفاتر و اسناد و اموال و ترتیب صورت دارایی
ج. اداره‌ی اموال و وصول مطالبات ورشکسته به اقدامات تأمینیه و برای حفظ آن
‌د. دعوت از بستانکاران جهت اظهار مطالبات و ارائه اسناد خود
هـ. تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکاران و طبقه بندی آن‌ها
و. دعوت از طلبکاران و تشخیص جلسه در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی
ز. قرارداد ارفاقی و بازسازی بنگاه ورشکسته
1. تعریف و مفهوم قرارداد ارفاقی و شرایط اعتبار آن
2.آثار قرارداد ارفاقی
3.ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی و تبعات قانونی آن
3.1. موارد ابطال و فسخ قرارداد ارفاقی
3.2. آثار و تبعات قانونی بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی
ح. ادامه تجارت تاجر توسط طلبکاران
ط. فروش اموال ورشکسته، انجام معاملات، صلح دعاوی
ی. تفریغ حساب و تقسیم دارایی ورشکسته میان بستانکاران
ک. اعلام ختم تصفیه و عمل ورشکستگی
گفتار سوم: ترتیبات تصفیه بر طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما