هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال تصمیمات هیئت مدیره
مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال تصمیمات هیئت مدیره
مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال تصمیمات هیئت مدیره - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال تصمیمات هیئت مدیره

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • تحویل در همان روز در شهر تهران
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه

باب اول- نحوه تشکیل هیئت مدیره شرکت سهامی و حدود صلاحیت آن

فصل اول: تعریف و ویژگی‌های شرکت سهامی
مبحث اول: تعریف، ماهیت و انواع شرکت‌های تجارتی
گفتار اول: تعریف و ماهیت شرکت‌های تجارتی، نظریات عقدی و سازمانی بودن شرکت‌ها
گفتار دوم: انواع شرکت‌های تجارتی
مبحث دوم: تعریف شرکت سهامی
مبحث سوم: ویژگی‌های شرکت سهامی
گفتار اول: شخصیت حقوقی
گفتار دوم: قابل معامله بودن سهم
گفتار سوم: ویژگی‌ مسئولیت محدود سهامداران
گفتار چهارم: ویژگی سرمایه‌ای بودن شرکت سهامی
گفتار پنجم: افول نظریه قراردادی در مقابل نظریه سازمانی
گفتار ششم: شرکت سهامی بدون عنوان تجارتی
گفتار هفتم: تشکیل سرمایه شرکت از طریق پذیره‌نویسی در شرکت سهامی عام
گفتار هشتم: نحوه اکتساب شخصیت حقوقی در شرکت سهامی عام
فصل دوم: چگونگی تشکیل هیئت مدیره
گفتار اول: تاریخچه اداره شرکت سهامی
گفتار دوم: تعریف هیئت مدیره‌های بعدی
مبحث سوم: شروط عضویت
گفتار اول: شرط اهلیت
گفتار دوم: شرط صفت
گفتار سوم: شرط داشتن سهام وثیقه
گفتار چهارم: شرط صداقت و صحت عمل
گفتار پنجم: شروط و قیود قانونی و اساسنامه‌ای
گفتار ششم: نتایج نقض شروط قانونی عضویت
مبحث چهارم: اعضای علی البدل هیئت مدیره
مبحث پنجم: عضویت شخص حقوقی در هیئت مدیره
گفتار اول: چگونگی تعیین نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره
گفتار دوم: رابطه حقوقی نماینده و شخص حقوقی عضو هیئت مدیره
مبحث ششم: تعداد اعضای هیئت مدیره
مبحث هفتم: اشتراط تعیین در هیئت مدیره توسط سهامدار
مبحث هشتم: پایان پذیری عضویت
گفتار اول: پایان مدت مدیریت
گفتار دوم: فقد یکی از شروط عضویت
گفتار سوم: وفات، فقدان اهلیت و ورشکستگی
گفتار چهارم: استعفاء
گفتار پنجم: عزل اعضای هیئت مدیره
فصل سوم: حدود صلاحیت، اختیارات و تکالیف هیئت مدیره
مبحث اول: حدود صلاحیت هیئت مدیره
گفتار اول: طبیعت رابطه هیئت مدیره با شرکت
گفتار دوم: جایگاه هیئت مدیره و مدیران شرکت
گفتار سوم: اختیارات هیئت مدیره
مبحث سوم: تکالیف هیئت مدیره
گفتار اول: تکالیف قانونی
گفتار دوم: تکالیف قراردادی
فصل چهارم: تشکیلات داخلی هیئت مدیره، جلسات و حقوق و پاداش
مبحث اول: تشکیلات داخلی هیئت مدیره
گفتار اول: رئیس هیئت مدیره
گفتار دوم: نایب رئیس هیئت مدیره
گفترا سوم: مدیرعامل
مبحث دوم: جلسات هیئت مدیره
گفتار اول: زمان تشکیل و تعداد جلسات هیئت مدیره
گفتار دوم: دعوت برای تشکیل جلسه
گفتار سوم: ترتیب دعوت به جلسه
گفتار چهارم: ریاست جلسات
گفتار پنجم: مکان جلسه
گفتار ششم: نصاب صحت جلسات و نحوه اتخاذ تصمیم گیری
گفتار هفتم: حضور نماینده عضو در جلسه هیئت مدیره
گفتار هشتم: حق مدیران در اکتساب اطلاعات
گفتار نهم: تنظیم صورت جلسات هسئت مدیره
گفتار دهم: بطلان جلسه و تصمیمات هیئت مدیره
گفتار یازدهم: تشکیل جلسه با حضور پایین‌تر از حد نصاب حداقل قانونی اعضاء
مبحث سوم: حقوق و پاداش هیئت مدیره
فصل پنجم: ارگان‌های نظارت کننده بر شرکت سهامی
مبحث اول: بازرسان شرکت‌های سهامی
گفتار اول: نحوه تعیین بازرسان
گفتار دوم: شروط قانونی اشتغال به بازرسی شرکت
گفتار سوم: عزل و تغییر بازرس
گفتار چهارم: ممنوعیت قانونی در تعیین بازرس
گفتار پنجم: وظایق و تکالیف بازرس شرکت
گفتار ششم: حقوق و اختیارات بازرسان
گفتار هفتم: ممنوعیت قانونی بازرس در انجام معامله با شرکت
گفتار هشتم: مسئولیت‌های کیفری و مدنی بازرس
مبحث دوم: حسابداران شرکت‌های سهامی
گفتار اول: تکلیف تعیین حسابدار در شرکت‌های سهامی
گفتار دوم: تبیین مفهوم حسابداران رسمی
گفتار سوم: وظائف حسابدار رسمی در شرکت‌های سهامی عام
مبحث سوم: سهامداران شرکت سهامی
گفتار اول: نظارت سهامدار از طریق مجمع عمومی
گفتار دوم: نظارت سهامدار به صورت انفرادی و خارج از مجمع عمومی

باب دوم: مسئولیت اعضای هیئت مدیره

فصل ششم: اسباب مسئولیت مدنی اعضای هیئت مدیره
مبحث اول: مسئولیت مدنی و انواع آن
مبحث دوم: مسئولیت مدنی اعضای هیئت مدیره
مبحث سوم: اثبات مسئولیت
گفتار اول: خطاء و تقصیر
گفتار دوم: ضرر
گفتار سوم: رابطه سببیت
مبحث چهارم: معیار خطا در تقصیر در اداره شرکت
مبحث پنجم: اظهارات خلاف واقع و فریبکاری
مبحث ششم: سوء استفاده از اختیارات
مبحث هفتم: شرح ماده 142 لایحه قانونی
مبحث هشتم: مسئولیت نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره
مبحث نهم: مسئولیت شخص حقوقی عضو هیئت مدیره
فصل هفتم: مسئولیت و شروط التزام شرکت نسبت به اقدامات هیئت مدیره
مبحث اول: مسئلویت شرکت نسبت به اقدامات هیئت مدیره
مبحث دوم: شروط التزام شرکت به اقدامات هیئت مدیره
گفتار اول: اقدام در حدود اختیارات مفوضه
گفتار دوم: اقدام اعضای هیئت مدیره تحت نام و به حساب شرکت
فصل هشتم: صور مسئولیت اعضای هیئت مدیره
مبحث اول: مسئولیت اعضای هیئت مدیره در برابر شرکت
مبحث دوم: مسئویت هیئت مدیره در برابر سهامداران
مبحث سوم: مسئولیت اعضای هیئت مدیره در برابر شخص ثالث
مبحث چهارم: مسئولیت اعضای هیئت مدیره در حالت ورشکستگی شرکت
گفتار اول: ماده 143 لایحه قانونی و ویژگی‌های آن
گفتار دوم: شروط تحقق مسئولیت مدنی مدیران شرکت
فصل نهم: طبیعت مسئولیت اعضای هیئت مدیره
مبحث اول: طبیعت مسئولیت اعضای هیئت مدیره در قبال سهامدار و شخص ثالث
مبحث دوم: طبیعت مسئولیت اعضای هیئت مدیره در برابر شرکت
گفتار اول: نظریه اول: نماینده قانونی
گفتار دوم: نظریه دوم: نماینده قراردادی
گفتار سوم: نظریه سوم: نظریه نماینده قانونی- قراردادی
گفتار چهارم: نظریه چهارم: نظریه نیابت قانونی
فصل دهم: انواع مسئولیت اعضای هیئت مدیره
مبحث اول: مسئولیت مدنی اعضای هیئت مدیره
گفتار اول: مسئولیت فردی
گفتار دوم: مسئولیت مشترک
گفتار سوم: مسئولیت تضامنی
گفتار چهارم: مسئولیت غیابی
مبحث دوم: مسئولیت تأدیبی اعضای هیئت مدیره
مبحث سوم: مسئولیت جزائی اعضای هیئت مدیره
مبحث چهارم: مسئولیت جزایی شرکت در قبال جرائم اعضای هیئت مدیره
مبحث پنجم: مروری مختصر به تطور مقررات مربوط به مسئولیت مدیران در حقوق فرانسه
فصل یازدهم: دعاوی مسئولیت
مبحث اول: انواع دعاوی مسئولیت
گفتار اول: داوی شرکت
گفتار دوم: دعوی سهامدار از جانب شرکت یا دعوی مشتق
گفتار سوم: دعوی فردی سهامدار
گفتار چهارم: اقامه دعوی فردی و دعوی مشتق به طور متقارن
گفتار پنجم: دعوی شخص ثالث
گفتار ششم: شروط دعوی مسئولیت
گفتار هفتم: تعیین عضو مسئول در دعوی مسئولیت
گفتار نهم: دعوی مسئولیت مدنی علیه مدیران شرکت بر اساس ماده 143
گفتار دهم: دعوی مکمل مسئولیت در حقوق فرانسه
مبحث دوم: انقضاء و ختم دعوی مسئولیت
گفتار اول: استرداد دعوی
گفتار دوم: مصالحه طرفین دعوی
گفتار سوم: ابراء مسئولیت
گفتار چهارم: مرور زمان در دعاوی مسئولیت

فهرست منابع

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما