هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / تخصصی و پژوهشی / مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال تصمیمات هیئت مدیره
مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال تصمیمات هیئت مدیره
مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال تصمیمات هیئت مدیره
مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال تصمیمات هیئت مدیره - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

مسئولیت مدیران شرکت سهامی در قبال تصمیمات هیئت مدیره

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • ارسال رایگان بالای 500 هزار تومان
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه

باب اول- نحوه تشکیل هیئت مدیره شرکت سهامی و حدود صلاحیت آن

فصل اول: تعریف و ویژگی‌های شرکت سهامی
مبحث اول: تعریف، ماهیت و انواع شرکت‌های تجارتی
گفتار اول: تعریف و ماهیت شرکت‌های تجارتی، نظریات عقدی و سازمانی بودن شرکت‌ها
گفتار دوم: انواع شرکت‌های تجارتی
مبحث دوم: تعریف شرکت سهامی
مبحث سوم: ویژگی‌های شرکت سهامی
گفتار اول: شخصیت حقوقی
گفتار دوم: قابل معامله بودن سهم
گفتار سوم: ویژگی‌ مسئولیت محدود سهامداران
گفتار چهارم: ویژگی سرمایه‌ای بودن شرکت سهامی
گفتار پنجم: افول نظریه قراردادی در مقابل نظریه سازمانی
گفتار ششم: شرکت سهامی بدون عنوان تجارتی
گفتار هفتم: تشکیل سرمایه شرکت از طریق پذیره‌نویسی در شرکت سهامی عام
گفتار هشتم: نحوه اکتساب شخصیت حقوقی در شرکت سهامی عام
فصل دوم: چگونگی تشکیل هیئت مدیره
گفتار اول: تاریخچه اداره شرکت سهامی
گفتار دوم: تعریف هیئت مدیره‌های بعدی
مبحث سوم: شروط عضویت
گفتار اول: شرط اهلیت
گفتار دوم: شرط صفت
گفتار سوم: شرط داشتن سهام وثیقه
گفتار چهارم: شرط صداقت و صحت عمل
گفتار پنجم: شروط و قیود قانونی و اساسنامه‌ای
گفتار ششم: نتایج نقض شروط قانونی عضویت
مبحث چهارم: اعضای علی البدل هیئت مدیره
مبحث پنجم: عضویت شخص حقوقی در هیئت مدیره
گفتار اول: چگونگی تعیین نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره
گفتار دوم: رابطه حقوقی نماینده و شخص حقوقی عضو هیئت مدیره
مبحث ششم: تعداد اعضای هیئت مدیره
مبحث هفتم: اشتراط تعیین در هیئت مدیره توسط سهامدار
مبحث هشتم: پایان پذیری عضویت
گفتار اول: پایان مدت مدیریت
گفتار دوم: فقد یکی از شروط عضویت
گفتار سوم: وفات، فقدان اهلیت و ورشکستگی
گفتار چهارم: استعفاء
گفتار پنجم: عزل اعضای هیئت مدیره
فصل سوم: حدود صلاحیت، اختیارات و تکالیف هیئت مدیره
مبحث اول: حدود صلاحیت هیئت مدیره
گفتار اول: طبیعت رابطه هیئت مدیره با شرکت
گفتار دوم: جایگاه هیئت مدیره و مدیران شرکت
گفتار سوم: اختیارات هیئت مدیره
مبحث سوم: تکالیف هیئت مدیره
گفتار اول: تکالیف قانونی
گفتار دوم: تکالیف قراردادی
فصل چهارم: تشکیلات داخلی هیئت مدیره، جلسات و حقوق و پاداش
مبحث اول: تشکیلات داخلی هیئت مدیره
گفتار اول: رئیس هیئت مدیره
گفتار دوم: نایب رئیس هیئت مدیره
گفترا سوم: مدیرعامل
مبحث دوم: جلسات هیئت مدیره
گفتار اول: زمان تشکیل و تعداد جلسات هیئت مدیره
گفتار دوم: دعوت برای تشکیل جلسه
گفتار سوم: ترتیب دعوت به جلسه
گفتار چهارم: ریاست جلسات
گفتار پنجم: مکان جلسه
گفتار ششم: نصاب صحت جلسات و نحوه اتخاذ تصمیم گیری
گفتار هفتم: حضور نماینده عضو در جلسه هیئت مدیره
گفتار هشتم: حق مدیران در اکتساب اطلاعات
گفتار نهم: تنظیم صورت جلسات هسئت مدیره
گفتار دهم: بطلان جلسه و تصمیمات هیئت مدیره
گفتار یازدهم: تشکیل جلسه با حضور پایین‌تر از حد نصاب حداقل قانونی اعضاء
مبحث سوم: حقوق و پاداش هیئت مدیره
فصل پنجم: ارگان‌های نظارت کننده بر شرکت سهامی
مبحث اول: بازرسان شرکت‌های سهامی
گفتار اول: نحوه تعیین بازرسان
گفتار دوم: شروط قانونی اشتغال به بازرسی شرکت
گفتار سوم: عزل و تغییر بازرس
گفتار چهارم: ممنوعیت قانونی در تعیین بازرس
گفتار پنجم: وظایق و تکالیف بازرس شرکت
گفتار ششم: حقوق و اختیارات بازرسان
گفتار هفتم: ممنوعیت قانونی بازرس در انجام معامله با شرکت
گفتار هشتم: مسئولیت‌های کیفری و مدنی بازرس
مبحث دوم: حسابداران شرکت‌های سهامی
گفتار اول: تکلیف تعیین حسابدار در شرکت‌های سهامی
گفتار دوم: تبیین مفهوم حسابداران رسمی
گفتار سوم: وظائف حسابدار رسمی در شرکت‌های سهامی عام
مبحث سوم: سهامداران شرکت سهامی
گفتار اول: نظارت سهامدار از طریق مجمع عمومی
گفتار دوم: نظارت سهامدار به صورت انفرادی و خارج از مجمع عمومی

باب دوم: مسئولیت اعضای هیئت مدیره

فصل ششم: اسباب مسئولیت مدنی اعضای هیئت مدیره
مبحث اول: مسئولیت مدنی و انواع آن
مبحث دوم: مسئولیت مدنی اعضای هیئت مدیره
مبحث سوم: اثبات مسئولیت
گفتار اول: خطاء و تقصیر
گفتار دوم: ضرر
گفتار سوم: رابطه سببیت
مبحث چهارم: معیار خطا در تقصیر در اداره شرکت
مبحث پنجم: اظهارات خلاف واقع و فریبکاری
مبحث ششم: سوء استفاده از اختیارات
مبحث هفتم: شرح ماده 142 لایحه قانونی
مبحث هشتم: مسئولیت نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره
مبحث نهم: مسئولیت شخص حقوقی عضو هیئت مدیره
فصل هفتم: مسئولیت و شروط التزام شرکت نسبت به اقدامات هیئت مدیره
مبحث اول: مسئلویت شرکت نسبت به اقدامات هیئت مدیره
مبحث دوم: شروط التزام شرکت به اقدامات هیئت مدیره
گفتار اول: اقدام در حدود اختیارات مفوضه
گفتار دوم: اقدام اعضای هیئت مدیره تحت نام و به حساب شرکت
فصل هشتم: صور مسئولیت اعضای هیئت مدیره
مبحث اول: مسئولیت اعضای هیئت مدیره در برابر شرکت
مبحث دوم: مسئویت هیئت مدیره در برابر سهامداران
مبحث سوم: مسئولیت اعضای هیئت مدیره در برابر شخص ثالث
مبحث چهارم: مسئولیت اعضای هیئت مدیره در حالت ورشکستگی شرکت
گفتار اول: ماده 143 لایحه قانونی و ویژگی‌های آن
گفتار دوم: شروط تحقق مسئولیت مدنی مدیران شرکت
فصل نهم: طبیعت مسئولیت اعضای هیئت مدیره
مبحث اول: طبیعت مسئولیت اعضای هیئت مدیره در قبال سهامدار و شخص ثالث
مبحث دوم: طبیعت مسئولیت اعضای هیئت مدیره در برابر شرکت
گفتار اول: نظریه اول: نماینده قانونی
گفتار دوم: نظریه دوم: نماینده قراردادی
گفتار سوم: نظریه سوم: نظریه نماینده قانونی- قراردادی
گفتار چهارم: نظریه چهارم: نظریه نیابت قانونی
فصل دهم: انواع مسئولیت اعضای هیئت مدیره
مبحث اول: مسئولیت مدنی اعضای هیئت مدیره
گفتار اول: مسئولیت فردی
گفتار دوم: مسئولیت مشترک
گفتار سوم: مسئولیت تضامنی
گفتار چهارم: مسئولیت غیابی
مبحث دوم: مسئولیت تأدیبی اعضای هیئت مدیره
مبحث سوم: مسئولیت جزائی اعضای هیئت مدیره
مبحث چهارم: مسئولیت جزایی شرکت در قبال جرائم اعضای هیئت مدیره
مبحث پنجم: مروری مختصر به تطور مقررات مربوط به مسئولیت مدیران در حقوق فرانسه
فصل یازدهم: دعاوی مسئولیت
مبحث اول: انواع دعاوی مسئولیت
گفتار اول: داوی شرکت
گفتار دوم: دعوی سهامدار از جانب شرکت یا دعوی مشتق
گفتار سوم: دعوی فردی سهامدار
گفتار چهارم: اقامه دعوی فردی و دعوی مشتق به طور متقارن
گفتار پنجم: دعوی شخص ثالث
گفتار ششم: شروط دعوی مسئولیت
گفتار هفتم: تعیین عضو مسئول در دعوی مسئولیت
گفتار نهم: دعوی مسئولیت مدنی علیه مدیران شرکت بر اساس ماده 143
گفتار دهم: دعوی مکمل مسئولیت در حقوق فرانسه
مبحث دوم: انقضاء و ختم دعوی مسئولیت
گفتار اول: استرداد دعوی
گفتار دوم: مصالحه طرفین دعوی
گفتار سوم: ابراء مسئولیت
گفتار چهارم: مرور زمان در دعاوی مسئولیت

فهرست منابع

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما