هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / تخصصی و پژوهشی / مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری
مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری
مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری
مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

مباحثی تحلیلی از حقوق اسناد تجاری

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • تحویل در همان روز در شهر تهران
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: مسئولیت تضامنی

مبحث اول: مفهوم مسئولیت تضامنی
مبحث دوم: انواع مسئولیت تضامنی
گفتار اول: انواع مسئولیت تضامنی به اعتبار رجوع طلبکار
بند اول: تضامن طولی
بند دوم: تضامن عرضی
گفتار دوم: انواع مسئولیت تضامنی به اعتبار رابطه مسئولیت تضامنی با یکدیگر
بند اول: عدم امکان مراجعه
بند دوم: امکان مراجعه برای همه وجوه پرداختی
بند سوم: امکان مراجعه نسبت به مازاد بر حصه خود
مبحث سوم: نوع مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری
گفتار اول: نوع تضامن در رابطه براتکش و ظهرنویس و براتگیر
گفتار دوم: نوع تضامن در رابطه ضامن و مضمون عنه
مبحث چهارم: اصل یا خلاف اصل بودن مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری
مبحث پنجم: مطلق یا مشروط بودن مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری

فصل دوم: نمایندگی در صدور اسناد تجاری

مبحث اول: جواز و اعتبار نمایندگی در صدور
مبحث دوم: مفهوم نمایندگی در صدور
مبحث سوم: آثار نمایندگی در صدور اسناد تجاری
گفتار اول: آثار نمایندگی در صدور چک
بند اول: آثار نمایندگی در صدور چک در قانون تجارت
بند دوم: آثار نمایندگی در صدور جک در قانون صدور چک
1- مسئولیت تضامنی صادر کننده و صاحب حساب
الف: طولی یا عرضی بودن مسئولیت تضامنی صادر کننده و صاحب حساب
ب: قاعده یا خلاف قاعده بودن مسئولیت تضامنی
ج: آمره یا تکمیلی بودن مسئولیت تضامنی نماینده و اصیل
د: شرط عدم مسئولیت صادر کننده (نماینده)
و: واحد یا متعدد بودن نمایندگان در صدور چک
2- مسئولیت کیفری صادر کننده
بند سوم: آثار نمایندگی در صدور چک در قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397
بند چهارم: آثار نمایندگی در صدور چک در لایحه جدید تجارت
بند پنجم: آثار نمایندگی در صدور چک در کنوانسیون 1931 ژنو
بند ششم: ابهامات ماده 19 قانون صدور چک
1- تصریح یا عدم تصریح به نمایندگی
2- تعدی از حدود اختیارات
3- فقدان سمت و نمایندگی
4- متعدد بودن نمایندگان
گفتار دوم: آثار نمایندگی در صدور برات و سفته
بند اول: آثار نمایندگی در صورت تصریح به نمایندگی
1- تصریح به نمایندگی در خود برات یا سفته
2- تصریح به نمایندگی در صدور سند جداگانه
بند دوم: آثار نمایندگی در صورت عدم تصریح به نمایندگی
مبحث چهارم: نمایندگی از اشخاص حقوقی در صدور اسناد تجاری
گفتار اول: تعریف شخص حقوقی
گفتار دوم: اقسام اشخاص حقوقی
بند اول: اشحاق حقوقی حقوق عمومی
بند دوم: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
1- شرکت‌های تجاری
2- مؤسسات غیرتجاری
گفتار سوم: آثار صدور اسناد تجاری به نمایندگی از اشخاص حقوقی
بند اول: آثار نمایندگی با توجه به انواع اسناد تجاری
بند دوم: آثار نمایندگی با توجه به ماهیت شخص حقوقی
مبحث پنجم: آثار صدور اسناد تجاری به نمایندگی از ‌شرکت‌های تجاری
گفتار اول: آثار نمایندگی در صدور اسناد تجاری در شرکت‌های سهامی
بند اول: رعایت حدود اختیارات
بند دوم: عدم رعایت حدود اختیارات
1- تعدی مدیرعامل
2- تعدی مدیران (هیئت مدیره)
گفتار دوم: نمانیدگی در صدور اسناد تجاری در شرکت با مسئولیت محدود
بند اول: صدور اسناد تجاری با رعایت حدود اختیارات
بند دوم: صدور اسناد تجری بدون رعایت حدود اختیارات
1- صدور اسناد تجاری برخلاف ‌محدودیت‌های اساسنامه‌ای
2- صدور اسناد تجاری بر خلاف محدودیت‌های غیراساسنامه‌ای
گفتار سوم: نمایندگی در صدور اسناد تجاری در سایر شرکت‌های تجاری
مبحث ششم: آثار صدور اسناد تجاری به نمایندگی از مؤسسات غیرتجاری

فصل سوم: اصول حاکم بر اسناد تجاری

مبحث اول: اصل استقلال امضاءها
گفتار اول: مفهوم اصل استقلال امضاءها
گفتار دوم: جایگاه اصل استقلال امضاءها در نظام حقوقی ایران
بند اول: جایگاه اصل در مقررات تجاری
بند دوم: اصل استقلال امضاءها از دیدگاه حقوقدانان
بند سوم: اصل استقلال امضاءها در رویه قضایی
بند چهارم: جایگاه اصل استقلال در کنوانسیون‌های بین‌المللی
بند پنجم: جایگاه اصل استقلال امضاءها در لایحه جدید تجارت
گفتار سوم: شرایط اعمال اصل استقلال امضاءها
بند اول: لزوم تعدد مسئولین
بند دوم: داشتن شرایط شکلی
مبحث دوم: اصل عدم توجه ایرادات
گفتار اول: مفهوم اصل عدم توجه ایرادات
گفتار دوم: مبنای اصل عدم توجه ایرادات
گفتار سوم: جایگاه اصل عدم توجه ایرادات در نظام حقوقی ایران
بند اول: جایگا اصل در مقررات تجاری
بند دوم: جایگاه اصل دکترین
بند سوم: جایگاه اصل در رویه قضایی
1- عدم پذیرش مطلق اصل عدم توجه ایرادات
2- پذیرش مطلق اصل عدم توجه ایرادات
3- پذیرش مشروط اصل عدم توجه ایرادات
گفتار چهارم: جایگاه اصل عدم توجه ایرادات در لایحه جدید تجارت
گفتار پنجم: جایگاه اصل عدم توجه ایرادات در کنوانسیون‌های بین المللی
گفتار ششم: شرایط اعمال اصل عدم توجه ایرادات
بند اول- کامل بودن سند از نظر شکلی
بند دوم: غیرمستقیم بودن رابطه دارندده با مسئول
گفتار هفتم: استثنادات اصل عدم توجه ایرادات
بند اول: ایرادات و عیوب ماهوی
1- فقدان اهلیت استیفاء
2- فقدان اهلیت تصرف
3- فقدان قصد (جعل امضا)
4- فقدان رضا
بند دوم: ایراد سوءنیت
بند سوم: ایرادات مربوط به روابط شخصی

فصل چهارم: ضمانت در اسناد تجاری

مبحث اول: مفهوم ضمانت
مبحث دوم: انواع ضمانت و آثار آن
گفتار اول: انواع ضمانت از حیث ماهوی
بند اول- ضمانت قبولی و ضمانت پرداخت
بند دوم: ضمانت کلی و ضمانت جزئی
بند سوم: ضمانت مطلق و ضمانت مشروط
گفتار دوم: انواع ضمانت از حیث شکلی
بند اول: ضمانت در سند تجاری
بند دوم: ضمانت به موجب سند جداگانه
گفتار سوم: ضمانت بدون درج عبارت
گفتار چهارم: ضمانت با درج عبارت
مبحث سوم: انواع ضمانت به اعتبار وضعیت سند تجاری
گفتار اول: ضمانت از سند کامل
گفتار دوم: ضمانت از سند ناقص
مبحث چهارم: انواع ضمانت به اعتبار مضمون عنه
گفتار اول: ضمانت با تعیین مضمون عنه
گفتار دوم: ضمانت بدون تعیین مضمون عنه
گفتار سوم: ضمانت از یکی از مسئولیان سند
گفتار چهارم: ضمانت از ضامن
گفتار پنجم: ضمانت از دارنده سند
مبحث پنجم: انواع ضمانت به اعتبار ضامن
گفتار اول: ضمانت ضامن واحد
گفتار دوم: ضمانت ضامن‌های متعدد
گفتار سوم: ضمانت به وسیله شخص ثالث
گفتار چهارم: ضمانت به وسیله یکی از مسئولان سند تجاری
مبحث ششم: آثار ضمانت
گفتار اول: تعهدات ضامن
گفتار دوم: حقوق ضامن
بند اول: حقوق ضامن قبل از پرداخت
1- حقوق استناد به ایراد
2- درخواست مراجعه به مضمون عنه
3- حق استناد به أجل
4- حق استناد به شرط در دین و ضمانت مشروط
5- حق استناد به سقوط دین مضمون هنه
6- حق الزام به دریافت طلب یا انصراف از ضمان
بند دوم- حقوق ضامن پس از پرداخت
1- حق مراجعه ضامن به مضمون عنه
الف: مبنای حق مراجعه ضامن به مضمون عنه
ب: شرایط مراجعه ضامن به مضمون عنه
2- حق مراجعه ضامن به مسئولین دیگر

فصل پنجم: جایگاه شروط در اسناد تجاری

مبحث اول: قانون تجارت و دیگر مقررات
گفتار اول: ماده 233 ق.ن
گفتار دوم: ماده 275 ق.ت
گفتار سوم: ماده 276 ق.ت
گفتار چهارم: ماده 278
گفتار پنجم: قانون صدور چک
بند اول- ماده 3 ق.ص.چ
بند دوم- ماده 13 قانون صدور چک
مبحث دوم: لایحه جدید تجارت
مبحث سوم: دیدگاه حقوقدانان
مبحث چهارم: بررسی برخی شروط مهم در اسناد تجاری
گفتار اول: مقهوم شرط عدم مسئولیت و شرط کاهش مسئولیت
بند اول- تعریف شرط عدم مسئولیت
بند دوم- تعریف شرط کاهش مسئولیت
گفتار دوم: انواع شروط کاهش مسئولیت
گفتار سوم: شرط عدم مسئولیت و شرط کاهش مسئولیت صادر کننده
بند اول- شرط عدم مسئولیت و کاهش مسئولیت براتکش
1- شرط عدم مسئولیت براتکش
2- شرط کاهش مسئولیت براتکش
بند دوم- شرط عدم مسئولیت و کاهش مسئولیت متعهد سفته
بند سوم- شرط عدم مسئولیت و کاهش مسئولیت صادر کننده چک
گفتار چهارم: شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت ظهرنویس
بند اول- شرط عدم مسئولیت ظهرنویس
بند دوم- شرط کاهش مسئولیت ظهرنویس
1- منع از ظهرنویسی مجدد
2- ظهرنویسی جزئی یا مشروط
3- تعلیق مسئولیت به انجام شرط معین
4- کاهش مسئولیت به قسمتی از مبلغ سند تجاری
گفتار پنجم: شرط عدم مسئلویت و کاهش مسئولیت براتگیر
بند اول- قبولی مشروط برات
بند دوم: قبولی جزئی برات
گفتار ششم: شرط عدم مسئولیت و کاهش مسئولیت ضامن
گفتار هفتم: قابلیت استناد به شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت

فصل ششم: جایگاه امضا در اسناد تجاری و آثار آن

مبحث اول: جایگاه امضا در اسناد تجاری
گفتار اول: جایگاه امضا در قانون تجارت
گفتار دوم: جایگاه امضا در لایحه جدید تجارت
مبحث دوم: نقض مهر در کنار امضا و آثار آن

منابع و مأخذ

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما