هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / آزمونی / حقوق ثبت املاک و اسناد
حقوق ثبت املاک و اسناد
حقوق ثبت املاک و اسناد
حقوق ثبت املاک و اسناد - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

حقوق ثبت املاک و اسناد

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه

بخش نخست: ثبت املاک

فصل نخست: اخداف و مزایای ثبت املاک
مبحث نخست: استقرار و استحکام مالکیت اموال غیرمنقول و ایجاد امنیت قضایی برای مالک
مبحث دوم: نظارت دولت بر مالکیت املاک
مبحث سوم: تأمین امنیت و نظم حقوقی معاملات املاک
فصل دوم: مراحل مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک
مبحث نخست: انتشار آگهی ثبت عمومی (آگهی موضوع ماده 9 ق.ث)
مبحث دوم: انتشار آگهی مقدماتی (آگهی موضوع ماده 10 ق.ث)
مبحث سوم: شماره گذاری ملک و نصب پلاک
مبحث چهارم: توزیع اظهارنامه
مبحث پنجم: تکمیل و تسلیم اظهارنامه به اداره‌ی ثبت
گفتار نخست: اثر تسلیم اظهارنامه
گفتار دوم: متقاضی ثبت
بند نخست: متصرف به عنوان مالکیت
بند دوم: انتقال دهنده‌ی با حق استرداد
بند سوم: مسئول درخواست ثبت املاک موقوفه
بند چهارم: مسئول درخواست ثبت املاک اشخاص حقوقی
گفتار سوم: ثبت ملک بدون تسلیم اظهارنامه
مبحث ششم: انتشار آگهی نوبتی
گفتار نخست: زمان انتشار آگهی نوبتی و چگونگی آن
گفتار دوم: مفاد آگهی نوبتی
گفتار سوم: اشتباه در آگهی نوبتی
مبحث هفتم: انشار در آگهی تحدید حدود
گفتار نخست؛ کیفیت انتشار آگهی نوبتی و چگونگی آن
گفتار دوم: مفاد آگهی نوبتی
گفتار سوم: اشتباه در آگهی نوبتی
مبحث هفتم: انتشار آگهی تحدید حدود
گفتار نخست: کیفیت انتشار آگهی تحدید حدود
گفتار دوم: اشتباه در آگهی تحدید حدود
گفتار سوم: استثنائات آگهی تحدید حدود
مبحث هشتم: انجام عملیات تحدید حدود
گفتار نخست: نحوه تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و مفاد آن
گفتار دوم: اثر حضور یا عدم حضور متقاضی ثبت ومجاورین در زمان تحدید حدود
گفتار سوم: تکالیف نمایندگان محدد پس از خاتمه عملیات تحدیدی
گفتار چهارم: موارد عدم لزوم انجام تحدید حدود
فصل سوم: اعتراضات ثبتی
مبحث نخست: اعتراض به اصل درخواست ثبت
گفتار نخست: ذینفع اعتراض بر اصل درخواست ثبت
گفتار دوم: مهلت اعتراض و مرجع تقدیم اعتراض
بند نخست: مهلت اعتراض
بند دوم: مرجع تقدیم اعتراض
گفتار سوم: چگونگی طرح اعتراض
بند نخست: تقدیم اعتراض
بند دوم: تقدیم گواهینامه جریان دعوی
گفتار چهارم: اقدامات اداره‌ی ثبت
مبحث دوم: اعتراض به حدود
گفتار نخست: موعد اعتراض
گفتار دوم: چگونگی طرح اعتراض
گفتار سوم: اقدامات اداره‌ی ثبت
فصل چهارم: افراز املاک مشاع
مبحث نخست: مفهوم افراز و مقایسه با تفکیک
مبحث دوم: مرجع افراز
مبحث سوم: آئین درخواست افراز از اداره‌ی ثبت
مبحث چهارم: اعتراض به تصمیم واحد ثبتی
مبحث پنجم: اجرای حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک

بخش دوم: ثبت اسناد

فصل نخست: مفهوم سند و اقسام آن
مبحث نخست: اقسام سند
گفتار نخست: اسناد رسمی
الف) تنظیم سند به وسیله‌ی‌ مأمور رسمی
ب) صلاحیت مأمور در تنظیم سند
ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
گفتار دوم: اسناد عادی
مبحث دوم: آثار ثبت اسنادی (امتیازات اسناد رسمی)
گفتار نخست: اعتبار سند رسمی
بند نخست: اعتبار سند رسمی در برابر طرفین
بند دوم: اعتبار سند رسمی در برابر طرفین
گفتار دوم: امکان تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی
گفتار سوم: عدم امکان درخواست تأمین دعوای واهی
گفتار چهارم: ممنوعیت اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی
گفتار پنجم: عدم اعتبار رأی داور مخالف اسناد رسمی
گفتار ششم: قابلیت اجرای سند رسمی از طریق مراجع ثبتی
فصل دوم: ثبت اسناد در معاملات راجع به املاک
مبحث نخست: موارد الزامی ثبت معاملات املاک و استثنادات وارد بر آن
گفتار نخست: موارد الزامی ثبت معاملات املاک
گفتار دوم: استثنائات وارد بر مواد 46 و 47 ق.ث
الف) قرارداد اجاره
ب) وصیت
مبحث دوم: نقش سند رسمی در بیع املاک
گفتار نخست: نقش اثباتی سند رسمی
بند نخست: دلایل مورد استناد قائلین به نقش اثباتی سند رسمی
بند دوم: تفسیر ماده 48 قانون ثبت بر اساس نظریه نقش اثباتی سند رسمی
گفتار دوم: نقش ثبوتی و اثباتی سند رسمی
بند نخست: وضعیت املاک ثبت شده
بند دوم: وضعیت املاک ثبت نشده
گفتار سوم: نظریه منتخب
فصل سوم: اجرای اسناد لازم الاجراء
گفتار نخست: مصادیق اسناد رسمی لازم الاجراء و مرجع صدور اجرائیه
گفتار دوم: مصادیق در حکم اسناد لازم الاجراء و مرجع صدور اجرائیه
1. چک
2. برگ وثیقه انبارهای عمومی
3. اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بیمه‌گر
4. وصول سهم مالک یااستفاده کننده از هزینه‌های مشترک آپارتمان
5. رأی کمیسیون راجع به عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌هالی وابسته به آن
6. رأی هیأت داوری بورس اوراق بهادار
7. صدور اجرائیه برای وصول بهای آب
8. صدور اجرائیه برای وصول بهای برق
9. اجرای قراردادهای عادی بین بانک‌ها و مشتریان
10. اسناد تنظیمی با وام گیرندگان از بانک کشاورزی
11. صدور اجرائیه جهت تخلیه‌ی فروشگاه‌ها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی
12. وصول طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مورد وثیقه‌ی شخص ممنوع الخروج
مبحث دوم: طرفین اجرائیه
گفتار نخست: اشخاص صالح جهت درخواست صدور اجرائیه
گفتار دوم: مخاطب اجرائیه
مبحث سوم: تشریفات درخواست اجرای اسناد لازم الاجراء
الف) فرم تقاضای صدور اجرائیه
ب) فرم تقاضای صدور اجرائیه اسناد رسمی لازم الاجراء
ج) فرم تقاضای صدور اجرائیه چک
د) فرم تقاضای صدور اجرائیه مهریه
مبحث چهارم: صدور اجرائیه
گفتار نخست: تکلیف مرجع صدور اجرائیه پس از دریافت درخواست اجرا
گفتار دوم: شرط صدور اجرائیه
گفتار سوم: مرجع حل اشکالات در صدور اجرائیه
گفتار چهارم: موارد رد مأمور اجرا
مبحث پنجم: ابلاغ
گفتار نخست: کیفیت ابلاغ
گفتار دوم: اقامتگاه متعهد
الف) تغییر اقامتگاه
ب) فقدان یا عدم شناسایی اقامتگاه متعهد
ج) ابلاغ در فرض فوت متعهد قبل از صدور اجرائیه
د) ابلاغ در فرض حجر متعهد
مبحث ششم: ترتیب اجرای اسناد بدون وثیقه (اسناد ذمه)
گفتار نخست: اقسام موضوع سند ذمه و شیوه‌ی اجرای هر یک
الف) پرداخت وجه نقد
ب) تسلیم جنس
ج) انجام فعل معین
گفتار دوم: اقدامات تأمینی
الف) تأمین طلب
ب) ممنوع الخروجی متعهد
گفتار سوم: بازداشت اموال
بند نخست: ترتیب و شرایط بازداشت اموال منقول و غیرمنقول
الف) بازداشت اموال منقول
ب) بازداشت اموال غیرمنقول
بند دوم: بازداشت حقوق ناشی از منابع و سرقفلی
بند سوم: بازداشت اموال نزد شخص ثالث
الف) تکالیف ثالث
ب) انکار شخص ثالث
ج) بازداشت حقوق و مزایای کارکنان و مأمورین
د) بازداشت از موجودی حساب و سپرده بانکی بدهکار
بند چهارم: بازداشت اموال مشاع
بند پنجم: بازداشت مازاد
بند ششم: حق تقدم بازداشت کنندگان یک مال
بند هفتم: اموال غیرقابل بازداشت
بند هشتم: آثار بازداشت اموال
الف) اثر بازداشت بر نقل و انتقال اموال بازداشت شده
ب) مؤثر نبودن ادعای شخص ثالث پس از بازداشت مال
مبحث هفتم: ارزیابی
گفتار نخست: نحوه اعتراض به ارزیابی
گفتار دوم: هزینه ارزیابی
مبحث هشتم: مزایده
گفتار نخست: آگهی مزایده
بند نخست: محتویات آگهی مزایده
الف) آگهی مزایده اموال غیرمنقول
ب) آگهی مزایده اموال منقول
بند دوم: نحوه انتشار آگهی مزایده
بند سوم: ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات راجع به آگهی مزایده
گفتار دوم: نحوه برگزاری مزایده
بند نخست: موانع مزایده با توه به شرایط خاص اموال موضوع مزایده
بند دوم: شرایط فروش در مزایده
الف) فروش به نسیه
ب) تعدد مورد مزایده
ج) عدم فروش
بند سوم: تحویل مال به برنده مزایده
الف) تحویل مال منقول
ب) انتقال و تحویل مال غیرمنقول
بند چهارم: توقیف عملیات مزایده
گفتار سوم: موارد بی اعتباری مزایده
مبحث نهم: اجرائیه‌ی تخلیه و تحویل
گفتار نخست: تخلیه سهم مشاع از ملک
گفتار دوم: تشریفات تخلیه
مبحث دهم: ختم عملیات اجرایی و حق الاجراء
گفتار نخست: ختم عملیات اجرایی
گفتار دوم: حق الاجراء
الف) نحوه وصول حق الاجراء
ب) زمان تعلق حق الاجراء
ج) عدم تعلق و معافیت از حق الاجراء
د) تنصیف حق الاجراء
ه) مسئولیت تضامنی طرفین اجرائیه در پرداخت حق الاجراء
و) حق الاجراء در خصوص تخلیه مورد اجاره
ز) اعتراض به رأی رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجراء
مبحث یازدهم: اجرای اسناد وثیقه
گفتار نخست: قلمرو ماده 34 قانون ثبت
گفتار دوم: رهن مکرر و واگذاری حق استرداد
گفتار سوم: انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار
گفتار چهارم: اعراض از رهن
گفتار پنجم: فک رهن
گفتار ششم: تأدیه کلیه‌ی بدهی موضوع معامله با حق استرداد توسط طلبکار
گفتار هفتم: تلف مورد وثیقه
مبحث دوازدهم: شکایات اجرایی
گفتار نخست: شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات
بند نخست: مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
بند دوم: مهلت شکایت از عملیات اجرایی
بند سوم: اعتراض به نظر رئیس ثبت در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
بند چهارم: اثر شکایت از عملیات اجرایی بر جریان اجرا
گفتار دوم: شکایت از دستور اجرای سند
بند نخست: علل شکایت از دستور اجرا
الف) اجرائیه مخالف مفاد سند
ب) اجرائیه مخالف قانون
ج) جهات دیگر
بند دوم: اثر شکایت از دستور اجرا ر جریان عملیات اجرایی
الف) شرایط صدور قرار توقیف عملیات اجرایی
ب) جبران خسارات مالی ناشی از توقیف عملیات اجرایی

بخش سوم: مراجع رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی

فصل نخست: هیأت نظارت (مرجع بدوی)
مبحث نخست: حدود وظایف و صلاحیت‌های هیأت نظارت
گفتار نخست: اختلاف راجع به پذیرش تقاضای ثبت
گفتار دوم: اشتباه مؤثر در جریان عملیات مقدماتی
گفتار سوم: اشتباهات قلمی در زمان ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی
گفتار چهارم: اشتباهات قلمی در جریان عملیات مقدماتی
گفتار پنجم: تعارض اسناد مالکیت
گفتار ششم: اشتباه در عملیات تفکیکی
گفتار هفتم: اشکالات و اشتباهات در ثبت اسناد
گفتار هشتم: رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی
گفتار نهم: اعتراض بر رأی رئیس ثبت یا قائم مقام او بر عدم تعلق حق الاجراء
مبحث دوم: تکلیف واحدهای ثبتی در ارسال گزارش برای طرح در هیأت نظارت
مبحث دوم: تکلیف واحدهای ثبتی در ارسال گزارش برای طرح در هیأت نظارت
مبحث سوم: آئین صدور رأی در هیأت نظارت و اصلاح آن
مبحث چهارم: قابلیت اعتراض به رأی هیأت نظارت
مبحث پنجم: اختیارات تفویضی هیأت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی
الف) اشتباهات مؤثر در آگهی‌های نوبتی
ب) اشتباهات غیرمؤثر در آگهی‌های نوبتی
ج) اشتباهات مؤثر در آگهی تحدیدی
د) اشتباهات غیر مؤثر در آگهی تحدیدی
ه) اشتباهات در عملیات ثبتی
و) اشتباهات در املاک ثبت شده
ز) امور متفرقه
فصل دوم: شورای عالی ثبت
مبحث نخست: رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای غیرقطعی هیأت نظارت
مبحث دوم: صدور رأی وحدت رویه
گفتار نخست: صدور آرای متعارض از هیأت‌های نظارت
گفتار دوم: صدور رأی مخالف قانون

فهرست منابع

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما