هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / تخصصی و پژوهشی / مسئولیت مدنی در فضای سابری
مسئولیت مدنی در فضای سابری
مسئولیت مدنی در فضای سابری
مسئولیت مدنی در فضای سابری - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

مسئولیت مدنی در فضای سابری

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

بخش اول: بازیگران فضای مجازی، مصادیق، منابع، مبانی و محدودیت‌های مسئولیت مدنی

فصل اول: مفهوم، ماهیت و خصوصیات فضای مجازی و جایگاه آن در مقررات موضوعه
مبحث اول: مفهوم فضای مجازی
گفتار اول: فضای مجازی
گفتار دوم: رایانه و اینترنت
مبحث دوم: ماهیت فضای مجازی
گفتار اول: ماهیت فنی
گفتار دوم: ماهیت حقوقی
مبحث سوم: اقتضائات و خصوصیات فضای مجازی
گفتار اول: خصوصیات فضای مجازی
بند اول: ناملموس بودن فضای مجازی
بند دوم: دسترسی آسان و سریع به قلمرو بی محدودیت
بند سوم: تخصصی بودن فضای مجازی
بند چهارم: غیرقابل کنترل بودن فضای مجازی در نتیجه فقدان یک حاکم مرکزی
بند پنجم: هویت پنهان یا دروغین حاضران و بازیگران فضای مجازی
گفتار دوم: اقتضائات فضای مجازی
بند اول: وسعت ضرر ناشی از فعل زیانبار و عدم امکان مهار واقعی یا فوری خسارات
بند دوم: سهولت شناسایی و دسترسی سریع به اطلاعات
بند سوم: فزایندگی لحظه‌ای زیان وارده و باقای پدیده زیانبار
بند چهارم: تعاملی بودن فضای مجازی
بند پنجم: کارکرد رسانه‌ای فضای مجازی
مبحث چهارم: وضعیت حقوقی فضای مجازی ایران
گفتار اول: مقررات جاری
گفتار دوم: ایجاد نقطه تماس بین المللی (دسترسی به اینترنت)
فصل دوم: بازیگران حاضر در فضای مجازی و مصادیق موجد مسئولیت
مبحث اول: واسطه‌های اینترنتی
گفتار اول: ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی یا تأمین کنندگان خدمات دسترسی
گفتار دوم: ارائه دهندگا خدمات اینترنتی (رساها)
گفتار سوم: ارائه دهندگان خدمات میزبانی یا دایرکنندگان سایت‌ها
گفتار چهارم: تأمین و تولید کنندگان محتوی
گفتار پنجم: ارائه دهندگان خدمات بر خط
مبحث دوم: کاربران
مبحث سوم: مصادیق عمده موجد مسئولیت مدنی در فضای مجازی
گفتار اول: مصادیق موجد مسئولیت مدنی ناشی از نقض مالکیت فکری
بند دوم: نقض علائم تجاری
بند سوم: نقض نام‌های دامنه
بند چهارم: بی‌مبالاتی در تولید نرم افزارها و طراحی سیستم‌های معیوب
گفتار دوم: جرائم علیه داده‌ها و سیستم‌های ارتباطی
بند اول: نقض حریم خصوصی
بند دوم: سرقت اینترنتی
بند سوم: هتک حرمت
بند چهارم: انتشار ویروس رایانه‌ای
بند پنجم: حملات سایبری
بند ششم: تبلیغات دروغین
بند هفتم: پیوندهای غیرمجاز
فصل سوم: محدودیت‌های اعمال قواعد مسئولیت مدنی در فضای مجازی
مبحث اول: فضای مجازی و اقتضای رسانه
گفتار دوم: اقتضائات رسانه در فضای مجازی
مبحث دوم: پیشگیری از تحقق مسئولیت مدنی در فضای مجازی
گفتار اول: راهکار تقنینی
گفتار دوم: راهکار فنی
بند اول: ایجاد پالایه (فیلترینگ)
بند دوم: ترتیب صدور مجوز
بند سوم: گواهی و استاندارد سازی خدمات و اطلاعات
گفتار سوم: معایب پیشگیری وضعی از تحقق مسئولیت مدنی در فضای مجازی
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی و گردش اطلاعات در فضای مجازی
بند اول- ضعف زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیک
بند دوم- خطرپذیری داده‌های الکترونیک
فصل چهارم: منابع و مبانی مسئولیت مدنی قابل اعمال در فضای مجازی
مبحث اول: منابع مسئولیت مطابق قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
گفتار اول: غصب در فضای مجازی
گفتار دوم: اتلاف در فضای مجازی
گفتار سوم: تسبیب در فضای مجازی
گفتار چهارم: استیفا در فضای مجازی
گفتار پنجم: منابع مسئولیت مطابق قانون مسئولیت مدنی
مبحث دوم: مبانی سنتی مسئولیت مدنی
گفتار اول: نظریه خطر
گفتار دوم: نظریه تقصیر
گفتار سوم: نظریه تضمین حق
گفتار چهارم: نظریه قابلیت انتساب عرفی
گفتار پنجم: نظریه رفاه و خیر
گفتار ششم: نظریه لاضرر
بند اول: مفهوم ضرر و ضرار
بند دوم: مفهوم لا در قاعده
گفتار هفتم: جمع بندی نظریان

بخش دوم: مبنای مسئولیت مدنی بازیگرا حاضر در فضای مجازی

فصل اول: نظریه‌ها و اشکال مسئولیت مدنی در فضای مجازی
مبحث اول: نظریه‌های رایج
گفتار اول: نظریه رادیکال
گفتار دوم: نظریه حقوق فضای مجازی
گفتار سوم: نظریه تلفیقی «تلفیق حقوق و فناوری»
گفتار چهارم: نظریه استفاده از نهادهای حقوق سنتی
گفتار پنجم: نظریه کنترل از طرییق وضع معاهدات بین المللی
مبحث دوم: اشکال مسئولیت مدنی بازیگران در فضای مجازی
گفتار اول: واسطه به عنوان مسبب
گفتار دوم: واسطه به عنوان مباشر
فصل دوم: مبانی مسئولیت واسطه‌ها در قبال اعمال زیانبار کاربران
مبحث اول: مبنای تقصیر در ارتباط با وظایف ذاتی واسطه‌ها
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: حقوق آمریکا
بند اول: عمل واسطه به عنوان دریافت کننده و انتقال دهنده خودکار اطلاعات به دستور کار
بند دوم: عمل واسطه به عنوان ذخیره کننده موقت و خودکار محتوی
بند سوم: عمل واسطه به عنوان میزبان اقدامات کاربران در ارسال و دریافت اطلاعات
بند چهارم: عمل واسطه به عنوان موتورهای جستجو و ارائه دهنده اطلاعات
بند پنجم: مسئولیت نیابتی
بند ششم: مسئولیت مشارکتی
مبحث دوم: شرایط احراز تقصیر
گفتار اول: کنترل محتوی
بند اول: تبیین نقش واسطه به عنوان ناشر
بند دوم: تبیین فعالیت واسطه به عنوان توزیع کننده
بند سوم: تبیین فعالیت واسطه به عنوان حمل کننده عمومی
گفتار دوم: وظیفه حذف محتوا
مبحث سوم: مسئولیت واسطه‌ها بر مبنای خطر در فضای مجازی
گفتار اول: خطرناک بودن ماهیت فعالیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی
گفتار دوم: ایجاد خطر در برابر انتفاع
گفتار سوم: توان کنترل اعمال مضر کاربران و نظارت بر مبنع خطر
مبحث چهارم: مبنای مسئولیت واسطه‌ها بر مبنای فرض تقصیر در فضای مجازی
مبحث پنجم: مسئولیت مطلق واسطه‌ها ناشی از فعل غیر در فضای مجازی
فصل سوم: مبانی مسئولیت واسطه‌ها در قبال اعمال زیانبار
مبحث اول: مسئولیت واسطه‌ها در قبال اعمال مستقیم مبتنی بر نظریه تقصیر
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: حقوق اروپا
گفتار سوم: سایر نظام‌های حقوقی
مبحث دوم: مسئولیت واسطه‌ها در قبال اعمال مستقیم مبتنی بر نظریه خطر
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: حقوق اروپا
فصل چهارم: مبانی و شرایط مسئولیت مدنی دولت در فضای مجازی
مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبر در فضای مجازی
گفتار اول: مسئولیت مدنی ناشی از حملات سایبری
گفتار دوم: مسئولیت مدنی داخلی و بین المللی دولت
بند اول: مسئولیت بین المللی دولت‌ها
بند دوم: مسئولیت مدنی داخلی دولت‌ها
گفتار سوم: مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال خود
بند اول: مسئولیت ناشی از اعمال حاکمیت
بند دوم: مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال متصدی
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال سایرین
بند اول: مسئولیت ناشی از اعمال کارگزاران
بند دوم: مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی
فصل پنجم: تطبیق مبانی و ارکان مسئولیت مدنی بر عملکرد بازیگران حاضر در فضای مجازی
گفتار اول: مبنای مسئولیت مدنی رساها
گفتار دوم: مبنای مسئولیت مدنی مدیران و دایرکنندگان سایت‌ها
گفتار سوم: مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان محتوی
گفتار چهارم: مبنای مسئولیت مدنی کاربران
بند اول: کاربر تولید کننده محتوا
بند دوم: کاربر مصرف کننده محتوا
مبحث دوم: تطبیق ارکان سنتی مسئولیت مدنی در فضای مجازی
گفتار اول: ضرر در فضای مجازی
گفتار دوم: فعل زیانبار سببیت در فضای مجازی
بند اول: فعل زیانبار در فضای مجازی
بند دوم: سببیت در فضای مجازی

نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و مآخذ

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما