هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / تخصصی و پژوهشی / مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مدنی دولت - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

مسئولیت مدنی دولت

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول- مسئولیت مدنی و ضمان در فقه و حقوق

فصل اول: مفهوم مسئولیت
مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی
گفتار اول: مفهوم مسئولیت مدنی قراردادی
گفتار دوم: مفهوم مسئولیت مدنی قهری
گفتار سوم: تقسیم بندی مسئولیت مدنی در فقه
گفتار چهارم: تقسیم بندی مسئولیت مدنی در قانون مدنی
مبحث دوم: مقایسه ضمان و مسئولیت مدنی در فقه
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی ضمان در فقه
گفتار دوم: مفهوم ماهوی ضمان در فقه
گفتار سوم: مفهوم ضمان در قانون مدنی
مبحث سوم: مبنا و منبع ضمان در فقه
گفتار اول: مبنای ضمان در فقه
گفتار دوم: مصادیق ضمان مبتنی بر تقصیر در فقه
گفتار سوم: عدم استثنای غصب بر قاعده ضمان
مبحث چهارم: منابع و ارکان ضمان در فقه
مبحث پنجم: ارکان تحقیق شمان در فقه
گفتار اول: مبنای ضمان در فقه
گفتار دوم: مفهوم ماهوی ضمان در فقه
گفتار سوم: مفهوم ضمان در قانون مدنی
مبحث سوم: مبنا و منبع ضمان در فقه
گفتار اول: مبنای ضمان در فقه
گفتار دوم: مصادیق ضمان مبتنی بر تقصیر در فقه
گفتار سوم: عدم استثنای غصب بر قاعده ضمان
مبحث چهارم: منابع و ارکان ضمان در فقه
مبحث پنجم: ارکان تحقق ضمان در فقه
گفتار اول: ارکان ضمان قراردادی در فقه
گفتار دوم: ارکان ضمان قهری در فقه
گفتار سوم: ضرر در فقه
گفتار چهارم: دیه و ضمان قهری در فقه
گفتار پنجم: ماهیت ارش در فقه
گفتار ششم: ارش و خسارت مازاد بر دیه
گفتار هفتم- ضرر معنوی در فقه
مبحث ششم- رابطه سببیت در فقه
گفتار اول- عدم شرط وجود تقصیر در وقوع زیان به حالت تسبیب واحد
گفتار دوم- مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه
فصل دوم: خسارت ناشی از اعمال دولت
مبحث اول: دولت ضامن خسارات فاقد مسئولیت
گفتار اول: سابقه فقهی و ماهیت جبران خسارت‌های فاقد مسئول از سوی دولت
گفتار دوم: مبنای توجیه حکم جبران خسارت فاقد مسئول از بیت المال
گفتار سوم: اشکال مسئولیت دولت (حاکمیت) در جبران خسارات فاقد مسئول
گفتار چهارم: نوع مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات وارده‌ی فاقد مسئول به شهروندان
مبحث دوم: مبنای مسئولیت مدنی دولت در جبران زیان‌های وارده توسط عامل ناشناخته
گفتار اول: نظریه تقصیر
گفتار دوم: دامنه خسارات
گفتار سوم: شرایط تحقق و ثبوت حکم جبران ضرر فاقد مسئول از سوی دولت
مبحث سوم: مسئولیت مدنی دولت در خصوص خسارات وارده به اشخاص ناشی از اعمال خود
گفتار اول: اعمال حاکمیتی
گفتار دوم: اعمال متصدی
گفتار سوم: مبنای مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارات ناشی از اعمال تصدی
گفتار چهارم: تحلیل یک رای مرتبط

بخش دوم: مصادیق مسئولیت مدنی دولت

فصل اول: مصادیق مسئولیت مدنی دولت ناشی از اجرای وظایف حاکمیتی
مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت نسبت به خطارات وارده به شهروندان در فضای اینترنت
گفتار اول: دولت و اعمال زیانبار در فضای اینترنت
گفتار دوم: مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال خود نسبت به خسارات وارده در فضای اینترنت به شهروندان
گفتار سوم: مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات وارده ناشی از اعمال سایرین در فضای اینترنت
گفتار چهارم: مسئولیت مدنی دولت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی در فضای اینترنت
گفتار پنجم: مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال کاربران فضای اینترنت
مبحث دوم: مسئولیت مدنی دولت در قبال خسارات جادهای
گفتار اول: مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارت وارده ناشی از احداث راه
گفتار دوم: بررسی بند 0 ماده 50 قانون برنامه و بودجه و نظریه شورای نگهبان پیرانمون آن
گفتار اول: طرق عمده احداث راه
گفتار دوم: اشکال وقوع خسارت در احداث و بهره‌برداری از راه‌ها
مبحث چهارم: مسئولیت مدنی دولت نسبت به خسارات ناشی از اعمال زیانبار بانک‌ها
گفتار اول: مسئولیت مدنی بانک‌ها نسبت به خسارات وارده به مشتریان
گفتار دوم: تبیین مسئولیت مدنی بانک بر اساس نوع رابطه میان بانک و مشتری
گفتار سوم: مسئولیت مدنی بانک نسبت به خسارات وارده به مشتریان خارج از قرارداد
گفتار چهارم: مبنای تقصیر
گفتار پنجم: نظریه فرض تقصیر
گفتار ششم: نظریه خطر
مبحث پنجم: تقسیم مسئولیت مدنی بانک و اعضای هیئت مدیره نسبت به خسارات وارده به مشتریان
گفتار اول: خسارت وارده ناشی از عملیات بانکی
گفتار دوم: مسئولیت مدنی اعضای هیئت مدیره بانک
گفتار سوم: مبنای مسئولیت مدنی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها نسبت به خسارات حاصله
گفتار چهارم: مبنای مسئولیت مدنی هیئت مدیه نسبت به زیان وارده ناشی از تصمیمات ایشان به سهامداران
گفتار پنجم: مسئولیت مدنی مدیر عامل بانک نسبت به خسارات وارده به سهامداران و اشخاص ثالث
گفتار ششم: مسئولیت مدنی دولت در نسبت به خسارات وارده توسط بانک‌ها به مشتریان
مبحث ششم: نوع مسئولیت مدنی بانک مرکزی نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث از جانب بانک‌ها
گفتار اول: مبنای مسئولیت بانک مرکزی
گفتار دوم: ارکان تحقق مسئولیت مدنی بانک مرکزی
فصل دوم: مصادیق مسئولیت مدنی دولت حوزه‌های نظارتی
مبحث اول: مسئولیت مدنی دولت ناشی از عملیات بورس
گفتار اول- مسئولیت مدنی مسئولان سازمان بورس
گفتار دوم- ساختار بازار بورس
گفتار سوم- ماهیت و ارکان بازار بورس
گفتار چهارم: وظایف هیئت مدیره سازمان بورس
مبحث دوم: مسئولیت مدنی شهرداری‌ها نسبت به خسارات وارده به شهروندان
گفتار اول: مسئولیت مدنی شهرداری ناشی از اعمال مستقیم زیانبار خود
گفتار دوم: وظایف شهرداری‌ها
گفتار سوم: اعمال موجد مسئولیت مدنی شهرداری
گفتار چهارم: خسارات ناشی از ترک وظایف شهرداری
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت مدنی شهرداری
مبحث سوم: مسئولیت شهرداری‌ها در قبال شهروندان ناشی از خسارات وارده توسط پیمانکاران
گفتار اول: پیمانکار عمرانی
گفتار دوم: مسئولیت مدنی شهرداری نسبت به خسارات وارده توسط پیمانکار مراقبتی به شهروندان
گفتار سوم: مسئولیت مدنی شهرداری نسبت به خسارات وارده توسط پیمانکار بهره‌بردار به شهروندان
مبحث چهارم: مسئولیت مدنی دولت و تولید کنندگان خودرو در قبال شهروندان نسبت به خسارات ناشی از تصادفات جاده‌ای
گفتار اول: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال زیاندیدگان
گفتار دوم: مسئولیت منی دولت نسبت به خسارات ناشی از تصادفات خودروها

منابع

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما