هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / قوانین و مقررات / قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • تحویل 3 روزه به سراسر کشور
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست ابواب و فصول

قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های

عمومی و انقلاب (در امور مدنی)

عناوین و مواد

کتاب اول- در امور مدنی مواد 529-1

کلیات مواد 9-1

باب اول- در صلاحیت دادگاه‌ها مواد 30-10

فصل اول- در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها مواد 25-10

فصل دوم- اختلاف در صلاحیت دادگاه و ترتیب حل آن مواد 30-26

باب دوم: وکالت در دعاوی مواد 47-31

باب سوم: دادرسی نخستین مواد 325-48

فصل اول: دادخواست مواد 60-48

مبحث اول- تقدیم دادخواست مواد 50-48

مبحث دوم- شرایط دادخواست مواد 52-51

مبحث سوم: موارد توقیف دادخواست مواد 56-53

مبحث چهارم: پیوست‌های دادخواست مواد 60-57

فصل دوم: بهای خواسته مواد 63-61

فصل سوم: جریان دادخواست تا جلسه‌ رسیدگی مواد 92-64

مبحث اول- جریان دادخواست مواد 66-64

مبحث دوم: ابلاغ مواد 83-67

مبحث سوم: ایرادات و موانع رسیدگی مواد 92-84

فصل چهارم: جلسه دادرسی مواد 104-93

فصل پنجم: توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست مواد 107-105

فصل ششم: امور اتفاقی مواد 148-108

مبحث اول: تأمین خواسته مواد 129-108

1. درخواست تأمین مواد 120-108

2.اقسام تأمین مواد 129-121

مبحث دوم: ورود شخص ثالث مواد 134-130

مبحث سوم: جلب شخص ثالث مواد 140-135

مبحث چهارم: دعوای متقابل مواد 143-141

مبحث پنجم: اخذ تأمین از اتباع دولت‌های خارجی مواد 148-144

فصل هفتم: تأمین دلیل و اظهارنامه مواد 157-149

مبحث اول: تأمین دلیل مواد 155-149

مبحث دوم: اظهارنامه مواد 157-156

فصل هشتم: دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت مواد 177-158

فصل نهم: سازش و درخواست آن مواد 193-178

مبحث اول: سازش مواد 185-178

مبحث دوم: درخواست سازش مواد 193-186

فصل دهم: رسیدگی به دلایل مواد 294-194

مبحث اول: کلیات مواد 201-194

مبحث دوم: اقرار مواد 205-202

مبحث سوم: اسناد مواد 215-206

الف: مواد عمومی مواد 215-206

ب: انکار و تردید مواد 218-216

ج: ادعای جعلیت مواد‌ 222-219

د: رسیدگی به صحت و اصالت سند مواد 228-223

مبحث چهارم: گواهی مواد 247-229

مبحث پنجم: معاینه محل و تحقیق محلی مواد 256-248

مبحث ششم: رجوع به کارشناس مواد 269-257

مبحث هفتم: سوگند مواد 289-270

مبحث هشتم: نیابت قضایی مواد 294-290

فصل یازدهم: رأی مواد 295

مبحث اول: صدور و انشای رأی مواد‌ 299-295

مبحث دوم: ابلاغ رأی مواد 302-300

مبحث سوم: حکم حضوری و غیابی مواد 304-303

مبحث چهارم: واخواهی مواد 308-305

مبحث پنجم: تصحیح رأی مواد 309

مبحث ششم: دادرسی فوری مواد 325-310

باب چهارم: تجدید نظر مواد 365-326

فصل اول: احکام و قرارهای قابل نقض و تجدید نظر مواد 329-326

فصل دوم: آرای قابل تجدید نظر مواد 335-330

فصل سوم: مهلت تجدید نظر مواد 338-336

فصل چهارم: دادخواست و مقدمات رسیدگی مواد 347-339

فصل پنجم: جهات تجدید نظر مواد 365-348

باب پنجم: فرجام خواهی مواد 441-366

فصل اول: فرجام خواهی در امور مدنی مواد 416-336

مبحث اول: فرجام خواهی و آرای قابل فرجام مواد 369-366

مبحث دوم: موارد نقض مواد 377- 370

مبحث سوم: ترتیب فرجام خواهی مواد 389-378

مبحث چهارم: ترتیب رسیدگی مواد 396-390

مبحث پنجم: مهلت فرجام خواهی مواد 400-397

مبحث ششم: اقدامات پس از نقض مواد 412-401

مبحث هفتم: فرجام تبعی مواد 416- 413

فصل دوم: اعتراض شخص ثالث مواد 425-417

فصل سوم: اعاده دادرسی مواد 426

مبحث اول: جهات اعاده دادرسی مواد 426

مبحث دوم: مهلت درخواست اعاده دادرسی مواد 431-427

مبحث سوم: ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مواد 441-432

باب ششم: مواعد مواد 453-442

فصل اول- تعیین و حساب مواعد مواد 449-442

فصل دوم: دادن مهلت و تجدید موعود مواد 453-450

باب هفتم: داوری مواد 501- 454

باب هشتم: هزینه دادرسی و اعسار مواد 514-502

فصل اول: هزینه دادرسی مواد 503-502

فصل دوم: اعسار از هزینه دادرسی مواد 514-504

باب نهم: مطالب خسارت و اجبار به انجام تعهد مواد 515

فصل اول: کلیات مواد 518-515

فصل دوم: خسارات مواد 522-519

فصل سوم: مستثنیات دین مواد 527-523

سایر مقررات مواد 529-528

فهرست عناوین الفبایی شماره‌ی مواد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب

آرای غیرقابل فرجام ماده 369

آرای قابل تجدید نظر ماده 331

آرای قابل فرجام خواه دادگاه‌های بدوی ماده 367

آرای قابل فرجام خواه دادگاه‌های تدید نظر ماده 368

آرای قطعی و قابل تدید نظر ماده 330

آزادی در ادای گواهی ماده 239 و 237

آگهی مفاد دادخواست در صورت معلوم نبودن محل اقامت خوانده ماده 73

ابتدای مدت داوری از روز ابلاغ موضوع به داوران توسط دادگاه پس از تعیین داور ماده 468

ابتدای مدت داوری از روز قبول داوری ماده 465

ابتدای مهلت اعاده دادرسی در اسناد مکتوم ماده 430

ابتدای مهلت اعاده دادرسی در جعلیت ماده 429

ابتدای مهلت اعاده دادرسی در دو حکم مغایر ماده 428

ابتدای مهلت فرجام خواهی ماده 398

ابتدای مهلت فرجام خواهی در دو حکم مغایر ماده 428

ابراز اسناد سرّی دولتی به دادگاه (تبصره 1) ماده 212

ابراز اصل اسناد توسط اصحاب دعوا در جلسه دادرسی ماده 96

ابراز اصل سند به دادگاه ماده 213

ابراز دفاتر بازرگانی ماده 210

ابراز سند در دادگاه و مقدور نبودن آن ماده 211

ابراز سند مالکیت در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ماده 162

ابراز سند و اطلاعات از مؤسسات دولتی و غیردولتی ماده 212

ابطال دادخواست بدوی ماده 95

ابطال دادخواست بدوی بخاطر عدم پرداخت دستمزد کارشناس ماده 259

ابطال دادخواست تجدید نظر به خاطر استرداد دادخواست تجدید نظر ماده 363

ابطال دادخواست شخص ثالث ماده 134

ابطال رأی داور ماده 489

ابلاغ احضاریه دیوان عالی از طریق دادگاه بدوی ماده 394

ابلاغ ادعای جعلیت به طرف مقابل ماده 220

ابلاغ اوراق قضایی به خوانده (ابلاغ واقعی) ماده 68

ابلاغ اوراق قضایی به مخاطب مقیم خارج از کشور ماده 71

ابلاغ اوراق قضایی زنان متأهل (تبصره 2) ماده 68

ابلاغ اوراق قضایی مربوط به کارمندان دولت به کارگزینی یا رییس اداره (تبصره 1) ماده 68

ابلاغ تاریخ و محل رسیدگی دعوا به طرفین ماده 201

ابلاغ تاریخ و وقت جلسه دادرسی به خواهان ماده 81

ابلاغ حکم نهایی به داور ماده 480

ابلاغ دادخواست از طریق انتشار آگهی ماده 73

ابلاغ دادخواست به ادارات دولتی ماده 75

ابلاغ اشخاص حقوقی ماده‌ 76

ابلاغ دادخواست به اهلی معین ماده 74

ابلاغ دادخواست به آدرس آخرین محل اعلام شده به اداره

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما