هوالوکیل
سبد خرید 0
سبد خرید شما خالی است!
تومان مجموع تخفیف ها
تومان مبلغ کل
مشاهده و پرداخت صورت حساب
خانه / قوانین و مقررات / قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی
قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی - پشت جلد

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

این کالا در انبار موجود می باشد.
 • ارسال در سریعترین زمان ممکن
 • ارسال رایگان بالای 300 هزار تومان
 • تعویض کالا در صورت بروز مشکل
 • پشتیبانی در 7 روز هفته

مشخصات بیشتر فهرست

فهرست تحلیلی قانون مدنی

عنوان

مقدمه: در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

جلد اول- در اموال

کتاب اول- در بیان اموال و مالکیت به طور کلی

باب اول- در بیان انواع اموال

فصل اول- در اموال غیرمنقول
فصل دوم- در اموال منقول
فصل سوم- در اموالی که مالک خاص ندارد

باب دوم- در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود

فصل اول- در مالکیت
فصل دوم- در حق انتفاع
مبحث اول- در عُمرا و رُقبا و سُکنا
مبحث دوم- در وقف
مبحث سوم- در حق انتفاع از مباحات
فصل سوم- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث اول- در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر
مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور
مبحث سوم- در حریم املاک

کتاب دوم- در اسباب تملک

قسمت اول- در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه

باب اول- در احیای اراضی موات و مباحه

باب دوم- در حیارت مباحات

باب سوم- در معادن

باب چهارم- در اشیای پیدا شده و حیوانات ضاله

فصل اول- در اشیای پیدا شده
فصل دوم- در حیوانات ضاله

باب پنجم- در دفینه

باب ششم- در شکار

قسمت دوم- در عقود معاملات و الزامات

باب اول- در عقود و تعهدات به طور کلی

فصل اول- در اقسام عقود معاملات
فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحت معامله
مبحث اول- در قصد طرفین و رضای آن‌ها
مبحث دوم- در اهلیت طرفین
مبحث سوم- در مورد معامله
مبحث چهارم- در جهت معامله
فصل سوم- در اثر معاملات
مبحث اول- در قواعد عمومی
مبحث دوم- در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات
مبحث سوم- در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
فصل چهارم- در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود
مبحث اول- در اقسام شرط
مبحث دوم- در احکام شرط
فصل پنجم- در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی
فصل ششم- در سقوط تعهدات
مبحث اول- در وفای به عهد
مبحث دوم- در اقاله
مبحث سوم- در ابرا
مبحث چهارم- در تبدیل تعهد
مبجث پنجم- در تهاتر
مبحث ششم- مالکیت ما فی الذّمه

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود

فصل اول- در کلیات
فصل دوم- در ضمان قهری
مبحث اول- در غصب
مبحث دوم- در اتلاف
مبحث سوم- در تسبیب
مبحث چهارم- در استیفا

باب سوم- در عقود معینه‌ی مختلفه

فصل اول- در بیع
مبحث اول- در احکام بیع
مبحث دوم- در طرفین معامله
مبحث سوم- در مبیع
مبحث چهارم- در آثار بیع
فقره‌ی اول- در ملکیت مبیع و ثَمَن
فقره‌ی دوم- در تسلیم
فقره‌ی سوم- در ضمان دَرَک
فقره‌ی چهارم- در تأدیه‌ی ثَمَن
مبحث پنجم- در خیارات و احکام راجعه به آن
فقره‌ی اول- در خیارات
اول- در خیار مجلس
دوم- در خیار حیوان
سوم- در خیار شرط
چهارم- در خیار تأخیر ثَمَن
پنجم- در خیار رؤیت و تخلف وصف
ششم- در خیار غَبن
هفتم- در خیار عیب
هشتم- در خیار تدلیس
نهم- در خیار تَبَعُّض صَفقه
دهم- در خیار تخلف شرط
فقره‌ی دوم- در احکام خیارات به طور کلی
فصل دوم- در بیع شرط
فصل سوم- در معاوضه
فصل چهارم- در اجاره
مبحث اول- در اجاره اشیا
مبحث دوم- در اجاره‌ی حیوانات
مبحث سوم- در اجاره‌ی اشخاص
فقره‌ی اول- در اجاره‌ی خدمه و کارگر
فقره‌ی دوم- در اجاره‌ی متصدی حمل و نقل
فصل پنجم- در مزارعه و مساقات
مبحث اول- در مزارعه
مبحث دوم- در مساقات
فصل ششم- در مضاربه
فصل هفتم- در جعاله
فصل هشتم- در شرکت
مبحث اول- در احکام شرکت
مبحث دوم- در تقسیم اموال شرکت
فصل نهم- در ودیعه
مبحث اول- در کلیات
مبحث دوم- در تعهدات امین
مبحث سوم- در تعهدات امانتگذار
فصل دهم- در عاریه
فصل یازدهم—در قرض
فصل دوازدهم- در قمار و گروبندی
فصل سیزدهم- در وکالت
مبحث اول- در کلیات
مبحث دوم- در تعهدات وکیل
مبحث سوم- در تعهدات موکل
مبحث چهارم- در طرق مختلفه‌ی انقضای وکالت
فصل چهاردهم- در ضمان عقدی
مبحث اول- در کلیات
مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له
مبحث سوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه
مبحث چهارم- در اثر ضمان بین ضامنین
فصل پانزدهم- در حواله
فصل شانزدهم- در کفالت
فصل هفدهم- در صلح
فصل هجدهم- در رهن
فصل نوزدهم- در هبه

قسمت سوم- در اخذ به شفعه

قسمت چهارم- در وصایا و ارث

باب اول- در وصایا

فصل اول- در کلیات
فصل دوم- در موصی
فصل سوم- در موصی به
فصل چهارم- در موصی له
فصل پنجم- در وصی

باب دوم- در ارث

فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه‌ی وراث
فصل دوم- در تحقق ارث
فصل سوم- در شرایط و جمله‌ایاز موانع ارث
فصل چهارم- در حجب
فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض
فصل ششم- در سهم الارث طبقات مختلفه‌ی وراث
مبحث اول- در سهم الارث طبقه‌ی اولی
مبحث دوم- در سهم الارث طبقه‌ی دوم
مبحث سوم- در سهم الارث وراث طبقه‌ی سوم
مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه

کتاب سوم- در مقررات مختلفه

جلد دوم- در اشخاص

کتاب اول- در کلیات

کتاب دوم- در تابعیت

کتاب سوم- در اسناد سجل احوال

کتاب چهارم- در اقامتگاه

کتاب ششم-0 در قرابت

کتاب هفتم- در نکاح و طلاق

باب اول- در نکاح

فصل اول- در خواستگاری
فصل دوم- قابلیت صحّی برای ازدواج
فصل سوم- در موانع نکاح
فصل چهارم-شرایط صحت نکاح
فصل پنجم- وکالت در نکاح
فصل ششم- در نکاح منقطع
فصل هفتم- در مَهر
فصل هشتم- در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

باب دوم- در انحلال عقد نکاح

فصل اول- در مورد امکان فسخ نکاح
فصل دوم- در طلاق
مبحث اول- در کلیات
مبحث دوم- در اقسام طلاق
مبحث سوم- در عدّه

کتاب هشتم- در اولاد

باب اول- در نسب

باب دوم0 در نگاهداری و تربیت اطفال

باب سوم- در ولایت قهری پدر و جد پدری

کتاب نهم- در خانواده

فصل اول- در الزام به انفاق

کتاب دهم- در حجر و قیمومت

فصل اول- در کلیات
فصل دوم در موارد نصب قیم و ترتیب آن
فصل سوم- در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدّعی العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
فصل چهارم- در موارد عزل قیم
فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت

جلد سوم-در ادلّه‌ی اثبات دعوا

کتاب اول- در اقرار

باب اول- در شرایط اقرار

باب دوم- در آثار اقرار

کتاب دوم- در اسناد

کتاب سوم- در شهادت

باب اول- در موارد شهادت

باب دوم- در شرایط شهادت

کتاب چهارم- در امارات

کتاب پنجم- در قسم

نمایش بیشتر
محصولات مرتبط
بیشتر ...
درحال بارگزاری ...

امتیاز کاربران به این محصول

 • محتوا
  %50
 • کیفیت چاپ
  %50
 • طراحی و زیبایی
  %50
 • ارزش خرید
  %50

دیگران را با نوشتن نقد و بررسی و نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

نظر شما